મેટ્રોપોલિસ CE 1760

મેટ્રોપોલિસ CE 1760 પરફોર્મન્સ

મેટ્રોપોલિસ ફ્યૂચર્સ

  • મેટ્રોપોલિસ 25 જુલાઈ સમાપ્ત થાય છે
  • ₹ 2004.8 -35.65 (-1.75%)
  • મેટ્રોપોલિસ સમાપ્ત થાય છે 29 ઑગસ્ટ
  • ₹ 2016.95 -33.00 (-1.61%)
  • મેટ્રોપોલિસ 26 સપ્ટેમ્બરે સમાપ્ત થાય છે
  • ₹ 2035 -11.00 (-0.54%)
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91