प्रमोटरद्वारे विक्री केली

स्टॉकचे नाव LTP (₹) बदल (%) प्रमोटर होल्डिंग बदलण्याचे QoQ % प्रमोटर होल्डिंग बदल 4Qtr % प्रमोटर होल्डिंग बदल 8Qtr % प्रमोटर होल्डिंग लेटेस्ट % प्रमोटर होल्डिंग प्लेज टक्केवारी % Qtr प्रमोटर प्लेज बदलणे QoQ %
पोली मेडिक्योर लिमिटेड. 2073.85 -1.7 12.88 12.72 12.69 66.03 0 0
अंबुजा सीमेंट्स लि. 677.9 -1.79 3.59 7.13 7.13 70.33 0 0
जय बालाजी इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 819.05 -1.32 3.05 5.11 12.87 63.85 27.17 -3.77
अदानी एंटरप्राईजेस लि. 3005.7 -2.8 2.11 7.07 2.44 74.72 0 -0.08
अदानि एनर्जि सोल्युशन्स लिमिटेड. 1010.7 0.02 1.72 6.66 1.07 74.94 2.28 -0.3
अदानी ग्रीन एनर्जी लि. 1723.3 -1.39 1.15 1.25 -2.98 57.52 1 -0.02
अदानी पॉवर लि. 694.5 -0.71 0.96 -2.26 -2.26 72.71 0.45 -15.65
ICICI लोम्बार्ड जनरल इन्श्युरन्स कंपनी लि. 1881.4 -1.53 0.54 3.8 3.78 51.81 0 0
एल एन्ड टी फाईनेन्स लिमिटेड. 175.95 -4.67 0.51 0.27 0.14 66.37 0 0
गरवेयर टेक्निकल फाइबर्स लिमिटेड. 3752.1 -0.5 0.3 0.3 0.38 53 0 0
ओथम इन्वेस्ट्मेन्ट एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड. 1014.45 -3.95 0.23 3.48 4.67 74.95 0 0
IIFL फायनान्स लि. 465.3 -1.41 0.13 0.07 0.01 24.91 0 0
दीपक नायट्राईट लि. 2792.75 -1.33 0.11 0.11 3.52 49.24 0 0
ॲक्सिस बँक लि. 1292.35 -1.3 0.09 0.12 -1.39 8.31 0 0
वर्धमान टेक्स्टाईल्स लि. 521.55 -4.06 0.06 0.12 1.28 64.19 0 0
अजंता फार्मा लि. 2287.6 0.11 0.06 0.06 -4.21 66.27 11.57 -0.69
मनप्पुरम फायनान्स लि. 216.58 -5.14 0.04 0.04 0.09 35.24 0 0
अल्ट्राटेक सीमेंट लि. 11258.3 -3.34 0.04 0.03 0.03 59.99 0 0
शॉपर्स स्टॉप लि. 779.45 -4.87 0.04 0.12 0.03 65.58 9.81 -0.01
ब्लू स्टार लि. 1640.05 -3.28 0.03 -2.39 -2.26 36.52 0 0
हटसन ॲग्रो प्रॉडक्ट्स लि. 1246.55 0.81 0.02 0.06 -1.09 73.17 3.91 3.91
गेल (इंडिया) लि. 219.76 -3.98 0.02 0.01 0.03 51.92 0 0
ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्स लि. 1412.95 -0.03 0.01 0 0 46.65 0 0
अल्कायल अमीन्स केमिकल्स लि. 2009.7 -1.79 0.01 0 -0.03 71.97 0 0
बजाज फायनान्स लि. 6932.3 -2.5 0.01 -1.17 -1.16 54.7 0 0
जिन्दाल सौ लिमिटेड. 548.3 -3.11 0.01 0.02 0.26 63.28 0 0
स्टॉकचे नाव LTP (₹) बदल (%) प्रमोटर होल्डिंग बदलण्याचे QoQ % प्रमोटर होल्डिंग बदल 4Qtr % प्रमोटर होल्डिंग बदल 8Qtr % प्रमोटर होल्डिंग लेटेस्ट % प्रमोटर होल्डिंग प्लेज टक्केवारी % Qtr प्रमोटर प्लेज बदलणे QoQ %
अदानी एंटरप्राईजेस लि. 3005.7 -2.8 2.11 7.07 2.44 74.72 0 -0.08
ॲक्सिस बँक लि. 1292.35 -1.3 0.09 0.12 -1.39 8.31 0 0
अल्ट्राटेक सीमेंट लि. 11258.3 -3.34 0.04 0.03 0.03 59.99 0 0
बजाज फायनान्स लि. 6932.3 -2.5 0.01 -1.17 -1.16 54.7 0 0
स्टॉकचे नाव LTP (₹) बदल (%) प्रमोटर होल्डिंग बदलण्याचे QoQ % प्रमोटर होल्डिंग बदल 4Qtr % प्रमोटर होल्डिंग बदल 8Qtr % प्रमोटर होल्डिंग लेटेस्ट % प्रमोटर होल्डिंग प्लेज टक्केवारी % Qtr प्रमोटर प्लेज बदलणे QoQ %
के के फिनकौर्प लिमिटेड. 34.03 5 65.89 65.89 65.89 90.02 0 0
मधुवीर कोम 18 नेटवर्क लिमिटेड. 160 0.03 61.17 61.17 61.17 65.08 0 0
व्हर्टोज ऐड्वर्टाइसिन्ग लिमिटेड. 36.15 -2.43 26.95 8.14 8.14 64.47 0 0
सावनी फाईनेन्शियल लिमिटेड. 21.64 -0.51 17.82 17.85 17.85 75 0 0
मार्कोबेन्झ वेन्चर्स लिमिटेड. 18.39 -1.97 17.42 -55.51 -55.51 18.5 0 0
वर्थ इन्वेस्ट्मेन्ट एन्ड ट्रेडिन्ग कम्पनी लिमिटेड. 34.4 4.88 16.73 2.09 2.1 56.71 0 0
आईकोट हाईटेक टूलरूम लिमिटेड. 15.11 -4.97 16.57 16.55 20.01 74.11 0 0
सर्वोटीच इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 19.66 -4.98 12.88 -3.87 -3.87 27.57 0 0
पोली मेडिक्योर लिमिटेड. 2073.85 -1.7 12.88 12.72 12.69 66.03 0 0
अरुनजोथि बायो वेन्चर्स लिमिटेड. 65.08 -2.89 12.82 12.82 52.7 61.79 0 0
कोन्फिडेन्स फाईनेन्स एन्ड ट्रेडिन्ग लिमिटेड. 7.58 1.88 12.06 8.8 8.88 21.88 0 0
एसईपीसी लिमिटेड. 18.38 3.72 10.68 10.98 14.82 37.64 33.95 26.06
बेनारा बियरिन्ग्स एन्ड पिस्टोन्स लिमिटेड. 14.7 -2.07 9.92 9.92 9.92 79.83 0 0
मिल्कफूड लिमिटेड. 676.15 -0.79 8.28 5.93 -7.8 56.03 0 0
सोलारा ॲक्टिव्ह फार्मा सायन्सेस लि. 547.8 -0.95 6.78 -2.04 -3.13 37.27 38.28 -9.71
मेलस्टर इन्फोर्मेशन टेकनोलोजी लिमिटेड. 4.5 -4.26 5.99 0 0 47.06 0 0
वीटो स्विचगेयर्स एन्ड केबल्स लिमिटेड. 137.73 -4.07 5.02 0 -5.66 50.08 0 0
किडुजा इन्डीया लिमिटेड. 252.85 -2.11 5 9.99 9.99 75 0 0
स्पेक्ट्रम फूड्स लिमिटेड. 32.04 -1.99 4.94 4.93 4.93 46.96 8.78 -40.3
पोन्नी शुगर्स ( ईरोड ) लिमिटेड. 514 -7.02 4.9 4.9 4.9 47.26 0 0
डब्ल्यू एस इंडस्ट्रीज (इंडिया) लि. 161.74 -2.92 4.36 5.44 61.93 62.89 0 0
साबू सोडियम क्लोरो लिमिटेड. 20.3 -3.79 4.35 -1.19 1.73 47.4 0 0
न्यु लाइट आपेरल्स लिमिटेड. 33.01 4.99 3.88 3.88 3.87 4.16 0 0
स्रीकेम रेजिन्स लिमिटेड. 74.7 4.92 3.76 3.78 3.79 24.8 0 0
सर ओटो प्रोडक्ट्स लिमिटेड. 2185.95 -0.48 3.7 6.19 0.85 74.86 0 0
श्री राजस्थान सिन्टेक्स लिमिटेड. 11.35 5 3.67 3.67 3.67 51.07 0 0
व्ही जे टी एफ एड्युसर्विसेस लिमिटेड. 86.99 4.39 3.66 8.36 8.36 72.59 0 0
अंबुजा सीमेंट्स लि. 677.9 -1.79 3.59 7.13 7.13 70.33 0 0
कामदगिरी फेशन लिमिटेड. 71.42 -3.28 3.5 6.62 6.62 37.51 0 0
बीसीएल इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 53.75 -3.48 3.39 -1.89 -1.89 59.47 4.29 -0.64
लायका लैब्स लिमिटेड. 115.38 -2.2 3.29 3.52 10.3 58.1 0 0
इमॅजिकावर्ल्ड एंटरटेनमेंट लि. 72.5 -2.98 3.24 3.23 1.16 74.09 0 0
एम आर सी एग्रोटेक लिमिटेड. 12.63 1.45 3.12 3.12 -6.86 24.4 0.01 -0.01
निओ इन्फ्रकोन लिमिटेड. 18.1 9.7 3.09 3.09 3.09 57.08 0 0
जय बालाजी इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 819.05 -1.32 3.05 5.11 12.87 63.85 27.17 -3.77
स्ट्रेटमोन्ट इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 36.72 2 3.04 3.04 3.04 67.58 0 0
एशियन होटेल्स ( नोर्थ ) लिमिटेड. 170.87 -4.46 3.01 -47.52 -47.52 3.17 5.11 -94.57
सीनिक एक्सपोर्ट्स ( इन्डीया ) लिमिटेड. 882.85 -0.55 2.7 -7.96 -7.96 64.54 0 0
पनजोन लिमिटेड. 19.29 -0.72 2.38 2.38 2.38 54.41 0 0
अदानी एंटरप्राईजेस लि. 3005.7 -2.8 2.11 7.07 2.44 74.72 0 -0.08
टाइड वाटर ओइल कम्पनी इन्डीया लिमिटेड. 2258.9 -4.09 1.88 6.87 6.87 64.15 0 0
शेर्वानी इन्डस्ट्रियल सिन्डिकेट लिमिटेड. 585 1.56 1.85 1.95 1.95 62.07 0 0
अदानि एनर्जि सोल्युशन्स लिमिटेड. 1010.7 0.02 1.72 6.66 1.07 74.94 2.28 -0.3
प्रेरन इन्फ्राबिल्ड लिमिटेड. 38.58 -2.45 1.68 2.06 8.71 68.16 0 0
गोकुल रिफोयल्स एन्ड सोल्वेन्ट लिमिटेड. 39.52 -0.33 1.61 2.82 2.53 74.62 0 0
एस पी केपिटल फाइनेन्सिन्ग लिमिटेड. 59.8 -1.77 1.6 1.6 1.6 70.91 0 0
आशिका क्रेडिट केपिटल लिमिटेड. 82.15 -0.36 1.58 6.51 11.46 60.53 0 0
एन डी एल वेन्चर्स लिमिटेड. 93.31 -1.92 1.53 1.53 1.53 66.2 0 0
एम बि एल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड. 64.79 -5.01 1.45 0.58 0.36 68.85 1.33 -0.17
कैप्टन पोलीप्लास्ट लिमिटेड. 52.05 -1.03 1.44 3.02 3.02 69.52 15.6 -1.09
नॅशनल ऑक्सिजन लि. 135.05 -2.1 1.43 1.43 1.43 71.42 0 0
आयएफसीआय लि. 68.23 -4.47 1.4 1.4 6.86 71.72 0 0
विजी फायनान्स लि. 2.66 -2.21 1.39 5.05 -1.21 51.02 0 0
विस्को ट्रेड असोसियेट लिमिटेड. 66.47 -1.99 1.39 4.04 64.28 69.04 0 0
इन्डीया होम लोन लिमिटेड. 33.43 -2.17 1.37 1.54 1.71 37.92 0 0
गुडलक इन्डीया लिमिटेड. 877.3 -2.59 1.34 -2.95 -5.77 55.78 3.22 3.22
पैसेलो डिजिटल लि. 72.19 -3.94 1.29 5.42 7.5 51.66 18.08 -0.46
एस टी ई एल होल्डिन्ग्स लिमिटेड. 416.5 -0.17 1.28 3.66 7.38 67.47 0 0
बालाक्रिश्ना पेपर मिल्स लिमिटेड. 23.55 -3.36 1.25 1.25 1.25 59.95 0 0
स्नोमेन लोजिस्टिक्स लिमिटेड. 73.74 -3.68 1.19 4.68 6.18 46.43 0 0
एटलान्टा लिमिटेड 40.93 -0.97 1.15 1.51 10.09 73.33 0 0
अदानी ग्रीन एनर्जी लि. 1723.3 -1.39 1.15 1.25 -2.98 57.52 1 -0.02
गार्नेट ईन्टरनेशनल लिमिटेड. 101.02 -2.72 1.12 2.71 -4.32 50.58 23.09 -0.52
फेडर्स होल्डिन्ग लिमिटेड. 895.45 -1.07 1.06 4.06 6.85 64.13 0 0
अदानी पॉवर लि. 694.5 -0.71 0.96 -2.26 -2.26 72.71 0.45 -15.65
कामत होटेल्स ( इन्डीया ) लिमिटेड. 204.03 -2.56 0.86 2.73 3.3 64.2 81.38 -3.11
गगन गॅसेस लि. 20.71 -4.39 0.85 1.74 2.78 37.78 0 0
केन्टाबिल रिटेल इन्डीया लिमिटेड. 282.82 -0.22 0.81 -0.88 -0.81 74.09 0 0
डीसीडब्ल्यू लिमिटेड. 51.29 -2.23 0.78 -0.24 0.91 44.86 3.88 3.88
वशु भग्नानी इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 295.45 -4.98 0.75 0.75 0.75 73.84 0 0
ओडिसे कोर्पोरेशन लिमिटेड. 11 -0.09 0.7 2.71 2.71 46.26 0 0
सुवेन लाईफ सायन्सेस लि. 125.46 -4.44 0.7 0.7 5.29 70.27 0 0
उत्तम शूगर मिल्स लिमिटेड. 327.5 -2.76 0.69 1.54 0.08 74.39 0 0
एम्बी इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 105.1 -1.77 0.6 1.46 1.52 59.83 0 0
गौरमेट गेटवे इन्डीया लिमिटेड. 39.55 -1.03 0.56 -1.36 -25.07 48.18 0 0
कम्फर्ट फिनकैप लिमिटेड. 8.6 -0.92 0.56 1.41 2.12 56.75 0 0
सम्याक ईन्टरनेशनल लिमिटेड. 41.06 2.7 0.55 4.83 4.83 14.01 0 0
मेगास्टार फूड्स लिमिटेड. 292.05 -3.68 0.54 -6.38 -6.38 62.01 0 0
ICICI लोम्बार्ड जनरल इन्श्युरन्स कंपनी लि. 1881.4 -1.53 0.54 3.8 3.78 51.81 0 0
एल एन्ड टी फाईनेन्स लिमिटेड. 175.95 -4.67 0.51 0.27 0.14 66.37 0 0
मोहित इंडस्ट्रीज लि. 27.77 -2.25 0.5 0.5 0.5 54.82 0 0
स्टिल सिटी सेक्यूरिटीस लिमिटेड. 86.54 -2.3 0.5 1.88 7.17 70.69 0 0
झेनिथ फाइबर्स लिमिटेड. 79.36 -2.04 0.5 0.5 0.61 46.86 0 0
विजय सोल्वेक्स लिमिटेड. 1082.9 -0.91 0.49 1.52 2.56 68.72 0 0
यूनीरोयल इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 22.23 0 0.48 0.48 0.48 54.51 0 0
अजूनी बयोटेक लिमिटेड. 6.17 -3.74 0.45 -3.39 -25.73 26.89 0 0
डीबी कोर्प लिमिटेड. 350.75 -3.31 0.43 0.39 1.39 72.36 0 0
क्रिती इन्डस्ट्रीस ( इन्डीया ) लिमिटेड. 185.72 -4.53 0.42 0.42 0.42 66.77 0 0
नहार पोली फिल्म्स लिमिटेड. 267.72 -4.47 0.4 1.03 1.23 71.88 0 0
भक्ती जेम्स एन्ड ज्वेलरी लिमिटेड. 16.48 -2.83 0.4 1.6 1.6 40.79 0 0
वोकहार्ड लि. 776.65 -4.02 0.39 -6.41 -13.76 51.99 37.47 -15.43
बीएनआर उद्योग लिमिटेड. 106.58 -4.99 0.37 -0.66 -0.66 71.46 0 0
भारत भुशन फाईनेन्स एन्ड कोमोडिटी ब्रोकर्स लिमिटेड. 41.33 -2.59 0.36 0.36 0.36 54.36 0 0
कम्फर्ट कोमोट्रेड लिमिटेड. 23.45 0.3 0.36 1.35 4.23 51.61 0 0
एन बी आय इन्डस्ट्रियल फाईनेन्स कम्पनी लिमिटेड. 2093.05 -2.19 0.35 0.35 0.36 74.69 0 0
झी मीडिया कॉर्पोरेशन लि. 13.1 -5.96 0.35 -3.92 -3.92 0.42 0 0
गोउरा लीसिन्ग एन्ड फाईनेन्स लिमिटेड. 41 -4.54 0.33 0.37 0.11 61.05 0 0
केटविजन लिमिटेड. 24.03 -0.5 0.32 0.93 -0.91 30.14 0 0
गरवेयर टेक्निकल फाइबर्स लिमिटेड. 3752.1 -0.5 0.3 0.3 0.38 53 0 0
टिप्स इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 552.1 -3.28 0.3 -10.84 -10.82 64.16 0 0

मोफत डीमॅट अकाउंट उघडा

5paisa कम्युनिटीचा भाग बना - भारताचा पहिला सूचीबद्ध सवलत ब्रोकर.

+91