MACD क्रॉसओवर नीचे

स्टॉक का नाम LTP (₹) बदलाव (%) मैक्ड MACD सिग्नल लाइन दिन का अंतिम अंत
नेसल इंडिया लिमिटेड. 2445.55 -0.92 11.8 -12 -10.74 2024-05-16T10:01:00+00:00
फाईव स्टार बिजनेस फाईनेन्स लिमिटेड. 738.5 -0.44 -0.22 8.93 8.95 2024-05-16T10:01:00+00:00
इंडिगो पेंट्स लिमिटेड. 1371.9 1.19 -8.82 4.15 4.55 2024-05-16T10:01:00+00:00
ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड. 3769.1 0.11 -11.91 64.56 73.29 2024-05-16T10:01:00+00:00
रिलेक्सो फुटवेयर्स लिमिटेड. 835.85 0.59 -14.59 1.21 1.41 2024-05-16T10:01:00+00:00
स्टॉक का नाम LTP (₹) बदलाव (%) मैक्ड MACD सिग्नल लाइन दिन का अंतिम अंत
नेसल इंडिया लिमिटेड. 2445.55 -0.92 11.8 -12 -10.74 2024-05-16T10:01:00+00:00
स्टॉक का नाम LTP (₹) बदलाव (%) मैक्ड MACD सिग्नल लाइन दिन का अंतिम अंत
इन्नोकोर्प लिमिटेड. 5.15 -1.9 109.09 -0.02 -0.01 2024-05-16T10:01:00+00:00
फ्रेजर एन्ड कम्पनी लिमिटेड. 5.15 -1.9 100 -0.01 0 2024-05-16T10:01:00+00:00
खुबसुरत लिमिटेड. 1.2 0 66.67 -0.01 -0.01 2024-05-16T10:01:00+00:00
वर्ल्डवाईड अल्युमिनियम लिमिटेड. 13.6 -9.33 55.56 -0.21 -0.14 2024-05-16T10:01:00+00:00
हार्मोनी केपिटल सर्विसेस लिमिटेड. 52.01 -4.97 51.44 -0.58 -0.38 2024-05-15T10:01:00+00:00
स्टारलिट पावर सिस्टम्स लिमिटेड. 4.27 -4.9 50 -0.06 -0.04 2024-05-13T10:01:00+00:00
क्रिशिवल फूड्स लिमिटेड. 230 -4.68 23.12 -2.67 -2.17 2024-05-16T10:01:00+00:00
जोन्जुआ ओवर्सीस लिमिटेड. 10.5 -0.76 17.28 -0.1 -0.08 2024-05-13T10:01:00+00:00
अलफविजन ओवर्सीस ( इन्डीया ) लिमिटेड. 13.89 4.04 16.67 -0.22 -0.19 2024-05-16T10:01:00+00:00
रोडियम रियलिटी लिमिटेड. 57.01 -4.82 16.08 -0.79 -0.68 2024-05-16T10:01:00+00:00
एनबी ट्रेड एन्ड फाईनेन्स लिमिटेड. 12.37 2.15 14.48 -0.17 -0.14 2024-05-16T10:01:00+00:00
ए जी युनिवर्सल लिमिटेड. 54.15 -5 14.27 -0.85 -0.74 2024-05-16T10:01:00+00:00
माईलस्टोन ग्लोबल लिमिटेड. 25.14 0 13.88 -0.36 -0.32 2024-05-16T10:01:00+00:00
नेसल इंडिया लिमिटेड. 2445.55 -0.92 11.8 -12 -10.74 2024-05-16T10:01:00+00:00
सिटी नेत्वोर्क्स लिमिटेड. 0.55 0 11.76 -0.04 -0.03 2024-05-13T10:01:00+00:00
एएसएल इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 55.9 -2.78 8.91 -0.28 -0.26 2024-05-14T10:01:00+00:00
सेक्युरेकलाऊड टेक्नोलोजीस लिमिटेड. 39.85 -0.25 8.84 -0.86 -0.79 2024-05-16T10:01:00+00:00
पीरिया करमलै टी एन्ड प्रोड्युस कम्पनी लिमिटेड. 312.5 0.45 7.52 -3.07 -2.86 2024-05-16T10:01:00+00:00
फिशर केमिक लिमिटेड. 533.95 2.75 4.31 -8.9 -8.53 2024-05-16T10:01:00+00:00
सियाराम सिल्क् मिल्स लिमिटेड. 457.2 0.11 3.77 -2.37 -2.28 2024-05-16T10:01:00+00:00
ईन्डीयानीवेश लिमिटेड. 10.48 -1.96 3.56 -0.29 -0.28 2024-05-16T10:01:00+00:00
न्युटेक ग्लोबल लिमिटेड. 18.15 -15.54 3.25 -1.17 -1.14 2024-05-16T10:01:00+00:00
सुदल इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 41.75 -2 2.9 -0.07 -0.07 2024-05-16T10:01:00+00:00
एस एन्ड टी कोर्पोरेशन लिमिटेड. 25.85 -0.88 2.02 -0.66 -0.64 2024-05-16T10:01:00+00:00
बीसीएल इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 55.35 0.91 1.53 -1.46 -1.44 2024-05-16T10:01:00+00:00
सीसीएल ईन्टरनेशनल लिमिटेड. 23.54 -0.04 1.19 -0.59 -0.59 2024-05-16T10:01:00+00:00
एन के इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 52.1 -0.76 1.14 -0.71 -0.7 2024-05-16T10:01:00+00:00
आन्चल ईस्पाट लिमिटेड. 6.18 -4.92 1.07 -0.19 -0.19 2024-05-13T10:01:00+00:00
कूल केप्स इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 421 -4.32 0.81 -5.09 -5.05 2024-05-16T10:01:00+00:00
ईटालियन एडिबल्स लिमिटेड. 32.6 -1.06 0.34 -1.47 -1.46 2024-05-16T10:01:00+00:00
गुजरात टूलरूम लिमिटेड. 22.56 -4.97 0.27 -4.47 -4.46 2024-05-16T10:01:00+00:00
मेक्स एनर्जि सोल्युशन्स इन्डीया लिमिटेड. 55 1.85 0.07 -4.04 -4.03 2024-05-16T10:01:00+00:00
न्यूरेका लिमिटेड. 273.6 0.64 0.07 -5.75 -5.75 2024-05-16T10:01:00+00:00
लक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड. 1503.75 -0.38 -0.14 76.82 76.93 2024-05-16T10:01:00+00:00
विल्लियमसन फाईनेन्शियल सर्विसेस लिमिटेड. 7.7 -4.94 -0.2 0.51 0.51 2024-05-06T10:01:00+00:00
फाईव स्टार बिजनेस फाईनेन्स लिमिटेड. 738.5 -0.44 -0.22 8.93 8.95 2024-05-16T10:01:00+00:00
मेगनम वेन्चर्स लिमिटेड. 61.15 0.16 -0.27 1.87 1.87 2024-05-16T10:01:00+00:00
स्टिल सिटी सेक्यूरिटीस लिमिटेड. 100.8 -3.22 -0.29 6.12 6.14 2024-05-16T10:01:00+00:00
अर्यामान फाईनेन्शियल सर्विसेस लिमिटेड. 256 -5.19 -0.3 7.08 7.1 2024-05-16T10:01:00+00:00
सोफ्टरेक वेन्चर इन्वेस्ट्मेन्ट लिमिटेड. 15.74 -1.99 -0.3 0.67 0.67 2024-05-16T10:01:00+00:00
राम रत्न वायर्स लिमिटेड. 384.15 0.25 -0.47 22.24 22.35 2024-05-16T10:01:00+00:00
क्रियेटिव आई लिमिटेड. 5.7 -3.39 -0.56 0.35 0.36 2024-05-16T10:01:00+00:00
जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड. 628.8 0.68 -0.67 48.02 48.34 2024-05-16T10:01:00+00:00
ईन्द्रा इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 13.7 -1.93 -0.74 0.94 0.94 2024-05-16T10:01:00+00:00
आइबीएल फाईनेन्स लिमिटेड. 55.85 -0.8 -0.85 0.82 0.83 2024-05-16T10:01:00+00:00
धेनु बिल्डकोन इन्फ्रा लिमिटेड. 2.21 1.84 -0.98 0.1 0.1 2024-05-13T10:01:00+00:00
गिन्नी फिलामेन्ट्स लिमिटेड. 37 0.68 -1.15 0.86 0.87 2024-05-16T10:01:00+00:00
अरहम टेक्नोलोजीस लिमिटेड. 162.45 -5 -1.52 11.62 11.8 2024-05-16T10:01:00+00:00
एम्बेसेडोर इन्ट्रा होल्डिन्ग्स लिमिटेड. 43.64 -0.09 -1.55 3.67 3.73 2024-05-06T10:01:00+00:00
थॉमस कुक (इंडिया) लिमिटेड. 212.15 0.38 -2.05 9.24 9.43 2024-05-16T10:01:00+00:00
7 सीस एन्टरटेन्मेन्ट लिमिटेड. 40.7 -4.91 -2.15 2.55 2.61 2024-05-13T10:01:00+00:00
पद्मनाभ अलोईस एन्ड पोलीमर्स लिमिटेड. 25.74 -4.63 -2.31 1.23 1.26 2024-05-16T10:01:00+00:00
माछार इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 393.85 -1.99 -2.44 35.73 36.62 2024-05-16T10:01:00+00:00
ईनानी सेक्यूरिटीस लिमिटेड. 35.68 -4.85 -2.83 1.92 1.98 2024-05-16T10:01:00+00:00
स्टिल कास्ट लिमिटेड. 662.15 0.42 -2.86 3.93 4.05 2024-05-16T10:01:00+00:00
राने ब्रेक लाइनिन्ग लिमिटेड. 936.5 0.33 -2.89 45.18 46.53 2024-05-16T10:01:00+00:00
शैवल रियालिटी लिमिटेड. 30.5 -4.09 -2.99 1.82 1.88 2024-04-23T10:01:00+00:00
एस एम वी डी पोली पैक लिमिटेड. 14.05 -4.42 -3.06 1.08 1.11 2024-05-16T10:01:00+00:00
परमक्स फार्मा लिमिटेड. 29.99 2.92 -3.21 0.18 0.19 2024-05-16T10:01:00+00:00
स्टर्लिन्ग गारन्टी एन्ड फाईनेन्स लिमिटेड. 22.3 -4.99 -3.49 1.63 1.69 2024-05-13T10:01:00+00:00
एवीपी इन्फ्रकोन लिमिटेड. 89.75 2.75 -3.59 3.36 3.48 2024-05-16T10:01:00+00:00
आत्मस्त्को लिमिटेड. 265 -0.95 -3.65 30.48 31.63 2024-05-16T10:01:00+00:00
रथी स्टिल एन्ड पावर लिमिटेड. 63.4 0.44 -4.31 0.98 1.02 2024-05-16T10:01:00+00:00
कोरमन्डल एन्जिनियरिन्ग कम्पनी लिमिटेड. 59.5 -4.75 -4.82 3.45 3.63 2024-05-13T10:01:00+00:00
ओरिएन्टल होटेल्स लिमिटेड. 145.8 1.57 -5.05 4.19 4.41 2024-05-16T10:01:00+00:00
इन्डीया फिनसेक लिमिटेड. 105.35 0 -5.24 5.74 6.05 2024-05-16T10:01:00+00:00
केफिन टेक्नोलोजीस लिमिटेड. 740.3 0.03 -5.49 31.09 32.9 2024-05-16T10:01:00+00:00
थाई कास्टिन्ग लिमिटेड. 201.4 0.73 -5.52 9.64 10.2 2024-05-16T10:01:00+00:00
जि जि ओटोमोटिव गियर्स लिमिटेड. 117.2 -0.97 -5.66 5.28 5.6 2024-05-16T10:01:00+00:00
इन्नोवना थिन्क्लेब्स लिमिटेड. 564 0.89 -6.23 10.69 11.4 2024-05-16T10:01:00+00:00
प्रतीक पैनल्स लिमिटेड. 9.26 -4.93 -6.31 0.64 0.68 2024-05-13T10:01:00+00:00
कोन्स्टेलेक एन्जिनेअर्स लिमिटेड. 216.1 0.28 -6.46 15.28 16.33 2024-05-16T10:01:00+00:00
मेटल कोटिन्ग्स ( इन्डीया ) लिमिटेड. 87.79 -0.05 -6.68 0.77 0.82 2024-05-16T10:01:00+00:00
जेन्बर्ट फार्मासियुटिकल्स लिमिटेड. 785.6 -0.11 -7.37 13.94 15.04 2024-05-16T10:01:00+00:00
श्री टेकटेक्स लिमिटेड. 67.6 -3.43 -7.64 0.41 0.45 2024-05-16T10:01:00+00:00
मोंटे कार्लो फैशन्स लिमिटेड. 674.4 0.26 -7.84 10.11 10.97 2024-05-16T10:01:00+00:00
डेस्टिनी लोजिस्टिक्स एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड. 37 -1.6 -7.93 1.42 1.54 2024-05-16T10:01:00+00:00
जयपान इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 41.35 1.55 -8.55 0.81 0.89 2024-05-16T10:01:00+00:00
इंडिगो पेंट्स लिमिटेड. 1371.9 1.19 -8.82 4.15 4.55 2024-05-16T10:01:00+00:00
वा सोलार लिमिटेड. 183.4 -5 -8.88 18.63 20.44 2024-05-16T10:01:00+00:00
रोजलेब्स फाईनेन्स लिमिटेड. 31.03 -1.99 -9 0.72 0.79 2024-05-16T10:01:00+00:00
रिटा फाईनेन्स एन्ड लीसिन्ग लिमिटेड. 20.48 -0.19 -9.68 0.08 0.09 2024-05-16T10:01:00+00:00
रेक्स पाईप्स एन्ड केबल्स इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 71.25 0 -9.86 1.61 1.78 2024-05-14T10:01:00+00:00
विस्टा फार्मासियुटिकल्स लिमिटेड. 14.41 4.65 -10.41 0.2 0.22 2024-05-16T10:01:00+00:00
जेट नीटवेयर्स लिमिटेड. 109.35 -10 -11.01 9.41 10.57 2024-04-22T10:01:00+00:00
ग्लोबस पावर जनरेशन लिमिटेड. 16.73 0.18 -11.19 0.24 0.27 2024-05-16T10:01:00+00:00
ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड. 3769.1 0.11 -11.91 64.56 73.29 2024-05-16T10:01:00+00:00
लिप्पि सिस्टम्स लिमिटेड. 16.15 -4.94 -12 0.04 0.05 2024-05-14T10:01:00+00:00
प्रेमियर केपिटल सर्विसेस लिमिटेड. 4.93 -4.64 -13.33 0.09 0.1 2024-05-16T10:01:00+00:00
इन्स्पीरिसीस सोल्युशन्स लिमिटेड. 109.7 -4.98 -13.38 4.11 4.74 2024-05-13T10:01:00+00:00
रिलेक्सो फुटवेयर्स लिमिटेड. 835.85 0.59 -14.59 1.21 1.41 2024-05-16T10:01:00+00:00
सीजे फाईनेन्स लिमिटेड. 195.25 -2.38 -14.95 1.73 2.03 2024-05-16T10:01:00+00:00
अडवान्स सिन्टेक्स लिमिटेड. 7.27 1.54 -15.49 0.06 0.07 2024-05-16T10:01:00+00:00
फोटोक्विप ( इन्डीया ) लिमिटेड. 24.4 -0.81 -15.61 0.52 0.61 2024-05-16T10:01:00+00:00
क्शितीज पोलीलाईन लिमिटेड. 5.3 -0.93 -20.34 0.05 0.06 2024-05-16T10:01:00+00:00
डिएसजे कीप लर्निन्ग लिमिटेड. 3.75 -2.6 -20.38 0.13 0.16 2024-05-16T10:01:00+00:00
रीयल इको - एनर्जि लिमिटेड. 33.94 2.88 -30.53 0.4 0.57 2024-05-16T10:01:00+00:00
सर्वोटीच इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 24.62 -4.98 -66.2 0.1 0.28 2024-05-13T10:01:00+00:00
श्रीशय एन्जिनेअर्स लिमिटेड. 29 -3.33 -66.36 0.15 0.43 2024-05-13T10:01:00+00:00
त्रिध्या टेक लिमिटेड. 28 -6.04 -66.67 0.04 0.12 2024-05-16T10:01:00+00:00