बियरिश हरमी (बियरिश रिवर्सल)

स्टॉक का नाम LTP (₹) बदलाव (%) बियरीश हरमी अंतिम अपडेट 5 दिन SMA रु पिछला बंद रु 5 दिन की ईएमए रु कैंडलस्टिक स्ट्रेंथ [बुलिश माइनस बेयरिश] सप्ताह में बदलाव %
सोलार इन्डस्ट्रीस इन्डीया लिमिटेड. 9975 -0.26 1 2024-06-25T03:37:41+00:00 9950.96 10001.2 9919.19 -2 0.78
रामक्रिश्ना फोर्जिन्ग्स लिमिटेड. 896.8 0 1 2024-06-25T03:37:40+00:00 864.29 896.8 861.22 -2 20.35
वी-गार्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड. 420.3 0.08 1 2024-06-25T03:37:42+00:00 416.32 419.95 416.06 -1 5.1
पोली मेडिक्योर लिमिटेड. 2045.4 0.17 1 2024-06-25T03:37:44+00:00 2008.36 2041.9 2009.04 -1 3.02
लेटेंट व्यू एनालिटिक्स लिमिटेड. 515 0.18 1 2024-06-25T03:37:39+00:00 505.19 514.1 509.29 -1 1.66
कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड. 447.4 0.29 1 2024-06-25T03:37:39+00:00 435.57 446.1 435.91 -1 11.71
अपोलो टायर्स लिमिटेड. 500.8 0.33 1 2024-06-25T03:37:38+00:00 492.94 499.15 493.82 -1 5.11
APL अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड. 1633 0.88 1 2024-06-25T03:37:37+00:00 1599.04 1618.8 1605.42 -1 4.76
स्टॉक का नाम LTP (₹) बदलाव (%) बियरीश हरमी अंतिम अपडेट 5 दिन SMA रु पिछला बंद रु 5 दिन की ईएमए रु कैंडलस्टिक स्ट्रेंथ [बुलिश माइनस बेयरिश] सप्ताह में बदलाव %
स्टॉक का नाम LTP (₹) बदलाव (%) बियरीश हरमी अंतिम अपडेट 5 दिन SMA रु पिछला बंद रु 5 दिन की ईएमए रु कैंडलस्टिक स्ट्रेंथ [बुलिश माइनस बेयरिश] सप्ताह में बदलाव %
क्विन्टेग्रा सोल्युशन्स लिमिटेड. 2.51 -5.28 1 2024-06-24T10:01:00+00:00 2.58 2.65 2.53 -1 -0.79
बोहरा इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 16.69 -5.01 1 2024-06-24T10:01:00+00:00 17.51 17.57 17.51 -2 -1.3
प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड. 804.5 -5 1 2024-06-25T03:37:42+00:00 832.67 846.8 820.97 -2 13.97
अरुनिस अबोध लिमिटेड. 49.04 -5 1 2024-06-24T10:01:00+00:00 50.06 51.62 49.98 -1 -3.41
खन्डेलवाल एक्स्ट्रेक्शन्स लिमिटेड. 76.99 -4.95 1 2024-06-24T10:01:00+00:00 73.04 81 74.35 -2 6.86
स्पाइस आइलैन्ड्स इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 41.65 -4.78 1 2024-06-24T10:01:00+00:00 41.6 43.74 41.94 -1 4.12
मनिपाल फाईनेन्स कोर्पोरेशन लिमिटेड. 5.26 -4.71 1 2024-06-13T10:01:00+00:00 5.44 5.52 5.41 -2 -4.71
कोन्टिनेन्टल सीड्स एन्ड केमिकल्स लिमिटेड. 26.5 -4.5 1 2024-06-24T10:01:00+00:00 26.75 27.75 26.91 -1 -0.38
सम्प्री न्युट्रिशन्स लिमिटेड. 60.03 -3.18 1 2024-06-24T10:01:00+00:00 60.11 62 60.32 -1 -4.85
अभिशेक इन्टिग्रेशन्स लिमिटेड. 62 -2.97 1 2024-06-24T10:01:00+00:00 65.34 63.9 63.66 -2 -8.82
शार्दुल सेक्यूरिटीस लिमिटेड. 237.35 -2.94 1 2024-06-25T03:37:07+00:00 250.27 244.55 248.07 -2 -13.66
कटारे स्पिनिन्ग मिल्स लिमिटेड. 235.75 -2.34 1 2024-06-24T10:01:00+00:00 237.89 241.4 237.5 -1 -1.77
इन्द्रायनी बयोटेक लिमिटेड. 60.87 -2 1 2024-06-24T10:01:00+00:00 59.5 62.11 59.1 -1 15.44
लग्नम स्पिन्टेक्स लिमिटेड. 145.01 -2 1 2024-06-25T03:37:39+00:00 147.14 147.97 146.61 -1 3.74
एमपीडीएल लिमिटेड. 39.66 -1.9 1 2024-06-24T10:01:00+00:00 40.29 40.43 40.26 -2 -3.88
बाबा अग्रो फूड लिमिटेड. 53.05 -1.49 1 2024-06-24T10:01:00+00:00 53.08 53.85 53.28 -1 -0.38
बन्का बायोलो लिमिटेड. 89.55 -1.47 1 2024-06-24T10:01:00+00:00 90.38 90.89 90.02 -1 -2.78
मनगल् क्रेडिट एन्ड फिनकौर्प लिमिटेड. 103.95 -0.91 1 2024-06-24T10:01:00+00:00 104.55 104.9 104.52 -2 -0.76
सह्याद्री इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 424.95 -0.9 1 2024-06-24T10:01:00+00:00 421.29 428.8 423.1 -2 -2.27
अबान्स एन्टरप्राईसेस लिमिटेड. 133.45 -0.89 1 2024-06-24T10:01:00+00:00 131.35 134.65 131.86 -2 3.97
कन्ट्रोल प्रिन्ट लिमिटेड. 832 -0.86 1 2024-06-25T03:37:42+00:00 826.87 839.2 832.91 -1 -0.22
अरेबियन पेट्रोलियम लिमिटेड. 83 -0.78 1 2024-06-24T10:01:00+00:00 82.84 83.65 82.96 -1 -0.54
मैत्री एन्टरप्राईसेस लिमिटेड. 27.31 -0.76 1 2024-06-24T10:01:00+00:00 28.15 27.52 28.2 -2 -4.68
एडलाइन केम लैब लिमिटेड. 13.25 -0.6 1 2024-06-21T10:01:00+00:00 13.34 13.33 13.68 -2 -0.82
अडवानी होटेल्स एन्ड रिसोर्ट्स ( इन्डीया ) लिमिटेड. 73.05 -0.53 1 2024-06-25T03:37:41+00:00 72.35 73.44 72.57 -1 3.13
एवेक्सिया लाईफकेयर लिमिटेड. 2.3 -0.43 1 2024-06-25T03:37:08+00:00 2.35 2.31 2.33 -1 -1.71
एक्सिस एस एन्ड पी बीएसई सेन्सेक्स ईटीएफ 78.2 -0.42 1 2024-06-24T10:01:00+00:00 78.33 78.53 78.23 -2 0.46
सोलार इन्डस्ट्रीस इन्डीया लिमिटेड. 9975 -0.26 1 2024-06-25T03:37:41+00:00 9950.96 10001.2 9919.19 -2 0.78
IIFL सिक्योरिटीज लिमिटेड. 221.25 -0.24 1 2024-06-25T03:37:42+00:00 220.71 221.78 221.51 -1 0.1
बन्सवारा सिन्टेक्स लिमिटेड. 153.43 -0.24 1 2024-06-24T10:01:00+00:00 150.38 153.8 151.2 -1 2.41
कनोरिय केमिकल्स एन्ड इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 130 -0.24 1 2024-06-25T03:37:38+00:00 124.2 130.31 125.61 -2 12.61
प्राइम सेक्यूरिटीस लिमिटेड. 207 -0.03 1 2024-06-25T03:37:41+00:00 204.01 207.06 204.98 -2 1.54
रामक्रिश्ना फोर्जिन्ग्स लिमिटेड. 896.8 0 1 2024-06-25T03:37:40+00:00 864.29 896.8 861.22 -2 20.35
सलोना कोट्स्पिन लिमिटेड. 307.7 0 1 2024-06-25T03:37:42+00:00 304.73 307.7 305.2 -1 1.58
स्टाईरेनिक्स पर्फोर्मेन्स मटेरियल्स लिमिटेड. 2100.3 0 1 2024-06-25T03:37:37+00:00 2108.09 2100.3 2106.48 -1 -3.48
सत्लेज टेक्स्टाइल्स एन्ड इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 61.92 0 1 2024-06-25T03:37:41+00:00 60.24 61.92 60.43 -2 6.43
ग्रविता इंडिया लिमिटेड. 1498 0.04 1 2024-06-25T03:37:38+00:00 1421.48 1497.4 1432.67 -1 14.76
हर्क्यूल्स हॉइस्ट्स लिमिटेड. 585 0.06 1 2024-06-25T03:37:43+00:00 576.49 584.65 573.19 -1 9.11
एजीएस ट्रांज़ैक्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड. 87.5 0.07 1 2024-06-25T03:37:39+00:00 88.22 87.44 86.72 -1 9.57
वी-गार्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड. 420.3 0.08 1 2024-06-25T03:37:42+00:00 416.32 419.95 416.06 -1 5.1
गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड. 332.9 0.14 1 2024-06-25T03:37:39+00:00 330.46 332.45 331.72 -1 -1.76
पोली मेडिक्योर लिमिटेड. 2045.4 0.17 1 2024-06-25T03:37:44+00:00 2008.36 2041.9 2009.04 -1 3.02
लेटेंट व्यू एनालिटिक्स लिमिटेड. 515 0.18 1 2024-06-25T03:37:39+00:00 505.19 514.1 509.29 -1 1.66
कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड. 447.4 0.29 1 2024-06-25T03:37:39+00:00 435.57 446.1 435.91 -1 11.71
कोन्फिडेन्स पेट्रोलियम इन्डीया लिमिटेड. 84.39 0.3 1 2024-06-25T03:37:40+00:00 82.97 84.14 83.19 -2 1.74
अपोलो टायर्स लिमिटेड. 500.8 0.33 1 2024-06-25T03:37:38+00:00 492.94 499.15 493.82 -1 5.11
टाईम टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड. 338.95 0.56 1 2024-06-25T03:37:42+00:00 313.89 337.05 319.64 -2 10.7
एनआईआईटी लिमिटेड. 106.34 0.62 1 2024-06-25T03:37:40+00:00 104.69 105.68 105.14 -2 2.34
भन्साली एन्जिनियरिन्ग पोलीमर्स लिमिटेड. 133 0.65 1 2024-06-25T03:37:38+00:00 124.1 132.14 125.11 -1 29.23
उदयपुर सिमेन्ट वर्क्स लिमिटेड. 43.34 0.81 1 2024-06-25T03:37:39+00:00 41.32 42.99 41.72 -2 8.57
APL अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड. 1633 0.88 1 2024-06-25T03:37:37+00:00 1599.04 1618.8 1605.42 -1 4.76
एचएलई ग्लासकोट लिमिटेड. 482.7 0.89 1 2024-06-25T03:37:40+00:00 461.44 478.45 464.85 -1 7.94
खुबसुरत लिमिटेड. 1.39 1.46 1 2024-06-25T03:37:08+00:00 1.41 1.37 1.38 -1 1.46
एनआइआइटी लर्निन्ग सिस्टम्स लिमिटेड. 471.95 1.49 1 2024-06-25T03:37:42+00:00 456.31 465 459.43 -1 5.19

मुफ्त डीमैट अकाउंट खोलें

5paisa कम्युनिटी का हिस्सा बनें - भारत का पहला लिस्टेड डिस्काउंट ब्रोकर.

+91