વિકલ્પોમાં ખુલ્લા વ્યાજ શું છે?

5paisa રિસર્ચ ટીમ તારીખ: 25 ઑક્ટોબર, 2023 05:40 PM IST

banner
Listen

શું તમારી રોકાણની યાત્રા શરૂ કરવા માંગો છો?

+91

કન્ટેન્ટ

પરિચય

ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ (OI) એ ફ્યુચર્સ અને ઑપ્શન ટ્રેડિંગ ની દુનિયામાં એક મહત્વપૂર્ણ કલ્પના છે. ફ્યુચર્સ કોન્ટ્રાક્ટ ખરીદદારને અને વિક્રેતાને પૂર્વનિર્ધારિત ભવિષ્યની તારીખે ચોક્કસ સંપત્તિને વેચવા અને વિતરિત કરવા માટે બાધ્ય કરે છે. એક વિકલ્પ ખરીદનારને કોન્ટ્રાક્ટની મુદત દરમિયાન કોઈપણ સમયે પૂર્વનિર્ધારિત કિંમત પર કોઈપણ સંપત્તિ ખરીદવાની (અથવા વેચવા) મંજૂરી આપે છે, પરંતુ તે તેમને આ કરવા માટે જવાબદાર નથી.

ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ એવા કરારોની કુલ સંખ્યાને દર્શાવે છે જે હાલમાં બજારમાં સહભાગીઓ દ્વારા યોજાય છે અને વેપારને બંધ કરીને હજી સુધી ઑફસેટ થયેલ નથી. ટ્રેડિંગ વૉલ્યુમથી વિપરીત, જે કોઈ ચોક્કસ સમયગાળા દરમિયાન ટ્રેડ કરેલા કરારોની સંખ્યાને માપે છે, ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ કુલ કરારોની સંખ્યા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે જે હજુ પણ "ખુલ્લું" છે અથવા બાકી છે.

ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ (OI) એ એક મેટ્રિક છે જે ભવિષ્યની કુલ સંખ્યા અથવા વિકલ્પોને બજારની અંદર પરિભ્રમણમાં સક્રિય રીતે કરાર કરે છે. ધ્યાનમાં રાખવું મહત્વપૂર્ણ છે કે દરેક ટ્રેડમાં બે પાર્ટીઓ શામેલ છે: ખરીદદાર અને વિક્રેતા. ઉદાહરણ તરીકે, જ્યારે કોઈ વિક્રેતા ઑફર કરે છે અને ખરીદદાર એક કરાર પ્રાપ્ત કરે છે, ત્યારે ખરીદદાર તે કરારમાં લાંબી સ્થિતિ ધરાવે છે, જ્યારે વિક્રેતા ટૂંકી સ્થિતિ લે છે. આ પરિસ્થિતિમાં, ઓપન ઇન્ટરેસ્ટને 1 તરીકે રેકોર્ડ કરવામાં આવે છે, જે બજાર પર સક્રિય કરારના અસ્તિત્વને દર્શાવે છે.

આ કલ્પનાને ઉદાહરણ આપવા માટે, ચાલો એક ઉદાહરણને ધ્યાનમાં લો:

ઉદાહરણ:

કલ્પના કરો કે તમે સોનાના કરારો માટે ભવિષ્યના બજારનું નિરીક્ષણ કરી રહ્યા છો. દરેક ગોલ્ડ ફ્યુચર્સ કોન્ટ્રાક્ટ ભવિષ્યમાં પૂર્વનિર્ધારિત કિંમત અને તારીખ પર ચોક્કસ રકમનું સોનું ખરીદવા અથવા વેચવાની જવાબદારીને દર્શાવે છે. આ ઉદાહરણમાં, અમે સોનાના ભવિષ્યના કરારો માટે ખુલ્લા વ્યાજ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીશું.

1 દિવસ:

સવાર: ગોલ્ડ ફ્યુચર્સ માર્કેટ શૂન્ય ખુલ્લા વ્યાજ સાથે દિવસ શરૂ કરે છે.

ટ્રેડર X 5 ગોલ્ડ ફ્યુચર્સ કોન્ટ્રાક્ટ્સ ખરીદવાનું નક્કી કરે છે, અને એક સાથે ટ્રેડર વાય 5 ગોલ્ડ ફ્યુચર્સ કોન્ટ્રાક્ટ્સ વેચવાનો નિર્ણય કરે છે. આનો અર્થ એ છે કે વેપારી X હવે "લાંબા" 5 કરારો છે, અને વેપારી વાય હવે "ટૂંકા" 5 કરારો છે.
1 દિવસના અંતે ગણતરીઓ:

ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ: 5 કરારો (કારણ કે હજુ પણ 5 કરારો ખુલ્લા છે, કારણ કે વેપારી X અને વેપારી તરીકે જેમણે તેમની સ્થિતિઓને ઑફસેટ કરી નથી).

દિવસ માટે ટ્રેડિંગ વૉલ્યુમ: 10 કરારો (5 ટ્રેડર વાય દ્વારા ખરીદવામાં આવ્યા X અને 5 દ્વારા વેચાયેલ).

1 દિવસ

     
વેપારી ખરીદો  વેચવું આયોજિત કરાર
X 5   5
Y   5 5
Z      

OI

    5

2 દિવસ:

સવાર: માર્કેટ 5 કરારના ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ (1 દિવસથી કૅરીઓવર) અને શૂન્યના ટ્રેડિંગ વૉલ્યુમ સાથે ખુલે છે.

ટ્રેડર Z માર્કેટમાં પ્રવેશ કરે છે અને 10 ગોલ્ડ ફ્યુચર્સ કોન્ટ્રાક્ટ્સ ખરીદે છે.

2 દિવસના અંતે ગણતરીઓ:

ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ: 15 કોન્ટ્રાક્ટ (1 દિવસથી 5 + ટ્રેડર ઝેડ દ્વારા ખરીદેલ 10).

દિવસ માટે ટ્રેડિંગ વૉલ્યુમ: 10 કરારો (તમામ ટ્રેડર ઝેડ દ્વારા ખરીદેલ).

1 દિવસ

      2 દિવસ    
વેપારી ખરીદો  વેચવું આયોજિત કરાર ખરીદો વેચવું આયોજિત કરાર
X 5   5      
Y   5 5      
Z       10   10
OI     5    

15


3 દિવસ:

સવાર: માર્કેટ 15 કરારના ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ (2 દિવસથી કૅરીઓવર) અને શૂન્યના ટ્રેડિંગ વૉલ્યુમ સાથે ખુલે છે.

ટ્રેડર W એ 7 ગોલ્ડ ફ્યુચર્સ કોન્ટ્રાક્ટ્સ વેચવાનો નિર્ણય લીધો હતો.

3: દિવસના અંતમાં ગણતરી

ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ: 22 કોન્ટ્રાક્ટ (2 દિવસથી 15 +7) વેચાણકર્તા દ્વારા વેચાયેલ).

દિવસ માટે ટ્રેડિંગ વૉલ્યુમ: 7 કરારો (તમામ ટ્રેડર ડબ્લ્યુ દ્વારા વેચાયેલ).

1 દિવસ

      2 દિવસ     2 દિવસ    
વેપારી ખરીદો  વેચવું આયોજિત કરાર ખરીદો  વેચવું આયોજિત કરાર ખરીદો  વેચવું આયોજિત કરાર
X

5

 

5

           
Y  

5

5

 

         
Z      

10

 

10

     
W               7 7
OI     5     15     22

4 દિવસ:

સવાર: માર્કેટ 22 કરારના ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ (3 દિવસથી કૅરીઓવર) અને શૂન્યના ટ્રેડિંગ વૉલ્યુમ સાથે ખુલે છે.

દિવસ દરમિયાન કોઈ નવા ટ્રેડ થતા નથી; તમામ સ્થિતિઓ બદલાઈ નથી.

4 દિવસના અંતે ગણતરીઓ:

ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ: 22 કોન્ટ્રાક્ટ (સવારથી કોઈ ફેરફાર ન થયો કારણ કે કોઈ નવા ટ્રેડ ન હતા).

દિવસ માટે ટ્રેડિંગ વૉલ્યુમ: ઝીરો.

1 દિવસ

      2 દિવસ     3 દિવસ     4 દિવસ    
વેપારી ખરીદો  વેચવું આયોજિત કરાર ખરીદો  વેચવું આયોજિત કરાર ખરીદો  વેચવું આયોજિત કરાર ખરીદો  વેચવું આયોજિત કરાર
X 5   5                  
Y   5 5                  
Z       10   10            
W               7 7      
OI     5     15     22     22

 

કી ટેકઅવેઝ

નવા કરારો શરૂ કરવામાં આવ્યા અને જ્યારે હાલના કરારો ઑફસેટ અથવા બંધ હોય ત્યારે ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ એકત્રિત થાય છે.
ટ્રેડિંગ વૉલ્યુમ આપેલ સમયસીમામાં ટ્રેડ કરેલા કરારોની કુલ સંખ્યાને દર્શાવે છે (આ ઉદાહરણમાં, દૈનિક).

ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ બજારમાં કુલ બાકી કરારોની સંખ્યા વિશે અંતર્દૃષ્ટિ પ્રદાન કરે છે, જ્યારે ટ્રેડિંગ વૉલ્યુમ નિર્દિષ્ટ સમયસીમા દરમિયાન ટ્રેડ કરેલા કરારોની સંખ્યા દર્શાવે છે.

ખુલ્લા વ્યાજ અને ટ્રેડિંગ બંને વૉલ્યુમની દેખરેખ કરવાથી ટ્રેડર્સ અને એનાલિસ્ટ્સને માર્કેટની ભાવના અને ભાગીદારીને માપવામાં મદદ મળી શકે છે.

વ્યવહારમાં, વેપારીઓ અને વિશ્લેષકો માહિતગાર વેપારના નિર્ણયો લેવા અને બજારમાં સંભવિત વલણો અથવા પરતની ઓળખ કરવા માટે કિંમતના ચાર્ટ્સ સાથે ઐતિહાસિક ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ અને ટ્રેડિંગ વૉલ્યુમ ડેટાનો ઉપયોગ કરે છે.

 

મુખ્ય બિંદુઓ

1. બાકી કરારો: ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ એક નિર્ધારિત સમયે બજારમાં બાકી કરારોની સંખ્યાને દર્શાવે છે. તે કોઈ ચોક્કસ ભવિષ્ય અથવા વિકલ્પોના કરારમાં ભાગીદારી અને રુચિના સ્તર વિશે સમજ પ્રદાન કરે છે.

2. ટ્રેડ માટે બે બાજુ: દરેક ફ્યુચર્સ અથવા ઑપ્શન ટ્રેડમાં બે પાર્ટીઓ, ખરીદનાર (લાંબા) અને વિક્રેતા (ટૂંકા) શામેલ છે. દરેક વખતે નવો ટ્રેડ શરૂ કરવામાં આવે ત્યારે એક કરાર દ્વારા ખુલ્લું વ્યાજ વધે છે.

3. જ્યાં સુધી ઑફસેટ ન થાય ત્યાં સુધી ખુલ્લું રહેશે: જ્યાં સુધી તે સમાન અને વિપરીત ટ્રાન્ઝૅક્શન દ્વારા ઑફસેટ ન થાય ત્યાં સુધી કોન્ટ્રાક્ટ ખુલ્લું રહેશે. ઉદાહરણ તરીકે, જો વેપારી કોઈ એક જ ભવિષ્યના કરાર વેચવાનો નિર્ણય કરે છે તો તેમણે અગાઉ ખરીદી હતી, તો તે કરાર પરનું ખુલ્લું વ્યાજ તે ચોક્કસ વેપારી માટે શૂન્ય પર પરત આવશે.

નીચેના ઉદાહરણ પર એક નજર નાખો:

Open Interest in Options?

 

20 ઑક્ટોબર સુધી, એચડીએફસી બેંક ફ્યૂચર્સ પર OI એ લગભગ 5.35 કરોડ છે. તેનો અર્થ એ છે કે 5.35 કરોડ લાંબી નિફ્ટી સ્થિતિઓ અને 5.35 કરોડ ટૂંકી નિફ્ટી સ્થિતિઓ છે. ઉપરાંત, આજે લગભગ 1.72 કરોડ (અથવા 2.78Crs થી વધુ 47.52%) નવા કરારો ઉમેરવામાં આવ્યા છે. બજારમાં કેટલું લિક્વિડ છે તે જાણવા માટેનું એક શ્રેષ્ઠ સાધન છે. બજાર વધુ તરલ છે, ખુલ્લું વ્યાજ જેટલું મોટું હોય છે. તેના પરિણામે, આકર્ષક પૂછવા/બિડ દરો પર ટ્રેડ શરૂ કરવું અથવા બહાર નીકળવું સરળ હશે.
 

ખુલ્લા વ્યાજ અને ટ્રેડિંગ વૉલ્યુમ વચ્ચેના તફાવતો

જ્યારે ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ અને ટ્રેડિંગ બંને માર્કેટ પ્રવૃત્તિ વિશે મૂલ્યવાન માહિતી પ્રદાન કરે છે, ત્યારે તેઓ વિવિધ હેતુઓ પૂરા પાડે છે:

1. ખુલ્લું વ્યાજ: બજારમાં હાલમાં ખુલ્લા અને બાકી હોય તેવા કરારોની કુલ સંખ્યાને દર્શાવે છે. તે એક લેગિંગ ઇન્ડિકેટર છે, જેનો અર્થ છે કે તે તાજેતરની ટ્રેડિંગ પ્રવૃત્તિને બદલે હાલની સ્થિતિઓ વિશે માહિતી પ્રદાન કરે છે.

2. ટ્રેડિંગ વૉલ્યુમ: એક વિશિષ્ટ સમયસીમા દરમિયાન ટ્રેડ કરેલા કરારોની સંખ્યાને માપે છે, જેમ કે દિવસ અથવા ટ્રેડિંગ સત્ર. આ એક વાસ્તવિક સમયનું સૂચક છે જે બજારમાં ખરીદી અને વેચાણની પ્રવૃત્તિનું સ્તર દર્શાવે છે.

 

ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ અને ટ્રેડિંગ વૉલ્યુમ ડેટાનો ઉપયોગ કરવાના લાભો

ખુલ્લું વ્યાજ અને ટ્રેડિંગ વૉલ્યુમ ડેટાને સમજવું ઘણી રીતે વેપારીઓ અને રોકાણકારો માટે લાભદાયક હોઈ શકે છે:

1. બજાર ભાવના: વધતા ટ્રેડિંગ વૉલ્યુમ સાથે ઉચ્ચ ખુલ્લું વ્યાજ મજબૂત બજાર વ્યાજ અને સંભવિત કિંમતના ટ્રેન્ડને સૂચવી શકે છે. તેના વિપરીત, ખુલ્લું વ્યાજ ઘટાડવાથી કરારમાં રસ પ્રાપ્ત થવાનું સૂચન થઈ શકે છે.

2. લિક્વિડિટી મૂલ્યાંકન: ટ્રેડિંગ વૉલ્યુમ કરારની લિક્વિડિટીનું મૂલ્યાંકન કરવામાં મદદ કરે છે. ઉચ્ચ ટ્રેડિંગ વૉલ્યુમવાળા કરારોમાં બિડ-આસ્ક સ્પ્રેડ્સ અને ટ્રાન્ઝૅક્શન ખર્ચ ઓછો હોય છે.

3. ટ્રેન્ડની પુષ્ટિ: કિંમતની હલનચલન સાથે ખુલ્લા વ્યાજનું વિશ્લેષણ કરવાથી ટ્રેન્ડની શક્તિ અથવા નબળાઈની પુષ્ટિ કરવામાં મદદ મળી શકે છે. ઉદાહરણ તરીકે, જો કિંમતો વધી રહી છે, અને ખુલ્લું વ્યાજ પણ વધી રહ્યું છે, તો તે ટકાઉ બુલિશ ટ્રેન્ડને સૂચવી શકે છે.

4. વિરોધી સૂચકો: કેટલાક કિસ્સાઓમાં, ઉચ્ચ ખુલ્લા વ્યાજનું સ્તર સિગ્નલ માર્કેટ એક્સટ્રીમ અને સંભવિત રિવર્સલ કરી શકે છે. જ્યારે તે અત્યંત સ્તર સુધી પહોંચે ત્યારે વેપારીઓ ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ ડેટાનો ઉપયોગ કરી શકે છે.
 

ટ્રેડર્સ તેમની ટ્રેડિંગ સ્ટ્રેટેજીમાં ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ ડેટાનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરે છે?

1. વધતા OI અને માર્કેટ:

અપટ્રેન્ડ દરમિયાન ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ અને કિંમતની ક્રિયા માર્કેટમાં પ્રવેશ કરતા નવા પૈસાના લક્ષણો તરીકે જોવા મળે છે. તે દર્શાવે છે કે માર્કેટ બુલિશ છે, જે બુલિશ છે.

2. OI અને વધતા બજારોને નકારવું:

જો ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ અને વૉલ્યુમ ઓછું થાય ત્યારે કિંમતની ક્રિયા વધી રહી છે, તો ટૂંકા વિક્રેતાઓ દ્વારા તેમના શરતોને આવરી લેતી કિંમતની રેલી ડ્રાઇવ કરવામાં આવી રહી છે. પરિણામે પૈસા બજારમાંથી બહાર નીકળી રહ્યા છે. આને વેપારીઓ દ્વારા બિયરિશ સાઇન તરીકે જોવા મળે છે.

3. વધતા OI અને પડતા બજારો:

કેટલાક વેપારીઓ વિચારે છે કે જ્યારે કિંમતો ઘટી રહી હોય અને ખુલ્લા વ્યાજ અને વૉલ્યુમ વધી રહ્યા હોય ત્યારે નવા પૈસા બજારમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. આ પેટર્ન, તેમના અભિપ્રાયમાં, આક્રમક નવી શોર્ટ-સેલિંગ વ્યૂહરચના તરફ દોરી જાય છે. આ પરિસ્થિતિની આગાહી કરવામાં આવે છે કે તેના પરિણામે ડાઉનટ્રેન્ડનું ચાલુ રાખવું અને બેરિશ સ્થિતિ આવે છે.
 

4. OI અને માર્કેટમાં ઘટાડો:

અંતે પરંતુ ઓછામાં ઓછું, જો ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ અને વૉલ્યુમ ઘટી રહ્યું છે અને કિંમતો ઘટી રહી છે, તો તે સંભવત: કારણ કે જે લાંબા હોલ્ડિંગ્સના હોલ્ડર્સને માર્કેટથી અસંતુષ્ટ છે, તેઓ તેમની સ્થિતિઓ વેચવા માટે ધકેલાઈ રહ્યા છે. કારણ કે એકવાર તમામ વિક્રેતાઓએ પોઝિશન બંધ કર્યા પછી ડાઉનટ્રેન્ડ સમાપ્ત થશે, કેટલાક ટેક્નિશિયન આ પરિસ્થિતિને એક મજબૂત સ્થિતિ તરીકે જોતા હોય છે.
 

ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ ઇન્ડિકેટર્સ

નીચેની પદ્ધતિઓ તમને ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડિંગમાં ખુલ્લા વ્યાજ વધારવામાં મદદ કરશે:

1. બ્રેકઆઉટ્સની પુષ્ટિ કરવી: જો ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ મુખ્ય પ્રતિરોધ સ્તરથી સ્ટૉક કિંમતના બ્રેકઆઉટ સાથે ટેન્ડમમાં વધારો કરી રહ્યું છે, તો આ બ્રેકઆઉટની પુષ્ટિ છે. સતત વલણની વધુ સંભાવના માટે વધુ ખુલ્લું વ્યાજ અને બ્રેકથ્રૂ પોઇન્ટ.

2. વિવિધતા વિશ્લેષણ: કિંમત અને ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ પેટર્ન વચ્ચે વિવિધતાઓ શોધો. જ્યારે કિંમત વધુ ઊંચી હોય છે પરંતુ ખુલ્લું વ્યાજ ઘટી રહ્યું છે, ત્યારે તે એક સૂચક હોઈ શકે છે કે વલણ પરત આવવા જઈ રહ્યું છે.

3. વિકલ્પો ટ્રેડિંગ: ઇન્ટ્રાડે ઑપ્શન ટ્રેડર્સ માટે ઓપન ઇન્ટરેસ્ટની દેખરેખ આવશ્યક છે. ચોક્કસ વિકલ્પો માટે કોન્ટ્રાક્ટ્સ, ઓપન ઇન્ટરેસ્ટમાં ફેરફારો સ્માર્ટ પૈસાની સ્થિતિ કેવી રીતે હોય તે મુજબના ક્લૂઝ ઑફર કરી શકે છે.
 

તારણ

નિષ્કર્ષમાં, ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ એ વેપારીઓ અને રોકાણકારો માટે બજારમાં ભાગીદારી અને ભવિષ્ય અને વિકલ્પોના બજારોમાં ભાવનાનો અંદાજ લગાવવા માટે એક મૂલ્યવાન મેટ્રિક છે. જ્યારે ટ્રેડિંગ વૉલ્યુમ ડેટા સાથે સંયોજનમાં ઉપયોગમાં લેવાય છે, ત્યારે તે માહિતગાર ટ્રેડિંગ નિર્ણયો લેવા માટે મૂલ્યવાન આંતરદૃષ્ટિઓ પ્રદાન કરી શકે છે. આ મેટ્રિક્સની દેખરેખ રાખવાથી વેપારીઓને બજારમાં સંભવિત તકો અને જોખમોને ઓળખવામાં મદદ મળી શકે છે.

 

ડેરિવેટિવ્સ ટ્રેડિંગ બેસિક્સ વિશે વધુ

મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91