EPF ફોર્મ 10D

5paisa રિસર્ચ ટીમ તારીખ: 20 ઑક્ટોબર, 2023 05:23 PM IST

banner
Listen

શું તમારી રોકાણની યાત્રા શરૂ કરવા માંગો છો?

+91

કન્ટેન્ટ

કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ સંગઠન (ઇપીએફઓ) સાથે નોંધાયેલા તમામ કર્મચારીઓ આપમેળે કર્મચારી પેન્શન યોજના (ઇપીએસ)માં નોંધાયેલા છે. ઇપીએસ તમામ સભ્યોને નિવૃત્તિ પછી 58 વર્ષની ઉંમર સુધી પહોંચી જાય તે પછી તેમના પેન્શનનો ક્લેઇમ કરવાની મંજૂરી આપે છે. નિયોક્તાઓની ભવિષ્ય નિધિ સંસ્થા (ઇપીએફઓ) પાસેથી માસિક પેન્શનનો દાવો કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરવા માટે, ફોર્મ 10D પૂર્ણ કરવું જરૂરી છે. ઇપીએફઓના કોઈપણ સભ્ય પેન્શન ક્લેઇમ માટે આ ફોર્મ 10 D ભરી શકે છે. આ લેખ પેન્શન ઉપાડ, જરૂરી દસ્તાવેજો અને ઇપીએફ ફોર્મ 10D કેવી રીતે ભરવું તે વિશેની માર્ગદર્શિકા વિશેની માહિતી પ્રદાન કરે છે.

EPF ફોર્મ 10D શું છે?

ઇપીએફ ફોર્મ 10D એ પેન્શન ઉપાડના ફોર્મનો સંદર્ભ આપે છે જે સભ્ય અથવા તેના નૉમિની દ્વારા નિવૃત્તિ પછી પૂર્ણ કરી શકાય છે. વધુમાં, ફોર્મ સબમિટ કરવા માટેના પાત્રતાના માપદંડ નીચે મુજબ છે: સભ્યને નિવૃત્ત થવું આવશ્યક છે અથવા વહેલી તકે નિવૃત્તિ માટે પસંદગી કરી છે.
સભ્યના મૃત્યુની દુર્ભાગ્યપૂર્ણ ઘટનામાં, પાત્ર પેન્શન રકમ પ્રાપ્ત કરવા માટે નૉમિનીએ ફોર્મ ભરવું અને સબમિટ કરવું આવશ્યક છે. કર્મચારીઓની પેન્શન યોજના (ઇપીએસ) વિધવા પેન્શન, કાયમી અપંગતા પેન્શન અને નૉમિની પેન્શન સહિત પ્રકારના પેન્શન નો પ્રસ્તાવ કરે છે. 1995 માં રજૂ કરેલ ઇપીએસ, 1971 માં સ્થાપિત ફેમિલી પેન્શન યોજનાને બદલી દીધી હતી.
કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિઓ અને પરચુરણ જોગવાઈ અધિનિયમ 1952 મુજબ, સભ્યને આપવામાં આવેલી પેન્શનની રકમ તેમની પગાર અને તેમણે જે વર્ષો આપ્યા છે તેની કુલ સંખ્યાના આધારે છે, જેને પેન્શનપાત્ર વર્ષો માનવામાં આવે છે. કોઈપણ વ્યક્તિ ઑફલાઇન અથવા અધિકૃત ઇપીએફઓ પોર્ટલ પર ઉપલબ્ધ ઇપીએફ ફોર્મ 10D ઑનલાઇન અરજી દ્વારા સબમિટ કરી શકે છે.

ઇપીએફ માટે આવકવેરા અધિનિયમની કલમ 10D વિશે સમજવું

1961 આવકવેરા અધિનિયમ મુજબ, કલમ 10D મૃત્યુ લાભો અથવા પ્રાપ્ત બોનસ માટેના દાવાઓ સંબંધિત કર અસરો સાથે સંબંધિત છે. તે કરવેરામાંથી આ રકમ માટે છૂટ પ્રદાન કરે છે. વ્યક્તિઓ આ ચોક્કસ વિભાગ હેઠળ હાજર લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સ ટૅક્સ-સેવિંગ ક્લેઇમ દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલ કોઈપણ સંચિત બોનસ અને તેમની મુદ્દલ રકમના આધારે ટૅક્સ મુક્તિનો ક્લેઇમ કરી શકે છે.

કલમ 10D સંબંધિત નિયમો અને શરતો

•    1 એપ્રિલ 2012 પછી ખરીદેલા ઇન્શ્યોરન્સ પ્લાન્સ માટે, તમારી પ્રીમિયમની રકમ વીમાકૃત રકમના દસ ટકા પાર થવી જોઈએ નહીં.
• 1 એપ્રિલ 2003 અને 31 માર્ચ 2012 વચ્ચે, લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સ સ્કીમ્સમાં વીમાકૃત રકમના વીસ ટકા કરતાં ઓછા પ્રીમિયમ હોવા આવશ્યક છે.
• જો ઉપરોક્ત શરતો પૂરી કરવામાં આવે તો આ વિભાગ સિંગલ પ્રીમિયમ લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સ પૉલિસીઓ અને યુનિટ-લિંક્ડ ઇન્શ્યોરન્સ પ્લાન્સના લાભોને પણ આવરી લે છે.
• 1 એપ્રિલ 2013 પહેલાં ખરીદેલી પૉલિસીના કિસ્સામાં, પ્રીમિયમની રકમ વીમાકૃત રકમના પંદર ટકાને પાર કરવી જોઈએ નહીં. આ કેટેગરીમાં નીચેના માપદંડ હેઠળ આવતા લોકોનો સમાવેશ થાય છે:

1. જેઓ 1961 ના આવકવેરા અધિનિયમની કલમ 80U માં દર્શાવેલ વ્યાખ્યા મુજબ નિષ્ક્રિય મુજબ વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે.
2. 1961 ના આવકવેરા અધિનિયમની કલમ 80DDB માં ઉલ્લેખિત વિકલાંગતાઓ ધરાવતા લોકો.
 

EPF ફોર્મ 10D દ્વારા પેન્શનનો ક્લેઇમ કોણ કરી શકે છે?

જો કોઈ વ્યક્તિ નીચેના માપદંડના સ્તરને પૂર્ણ કરે તો તેમના ઇપીએફ ફોર્મ 10D નો ક્લેઇમ કરી શકે છે:
• જો તમે પગાર અને EPFO ના સભ્ય પ્રાપ્ત કરનાર એક રોજગાર ધરાવતા વ્યક્તિ છો.
• જો કોઈ વ્યક્તિ વિધવા અથવા વિધવા હોય, તો EPFO ના સભ્ય બનવાનું સલાહ આપવામાં આવે છે.
• જો તમે EPF સભ્ય દ્વારા નિયુક્ત નૉમિની છો.
• જો તમે નાના અથવા અનાથ છો અને તમારા પરિવારના સભ્યો ઇપીએફ સભ્યો તરીકે રજિસ્ટર્ડ હોય તો તમે હજુ પણ તેમના યોગદાનનો લાભ મેળવી શકો છો.
• જો તમે ઈપીએફ સભ્યનું વાલી હોવ.
 

EPF ફોર્મ 10D કેવી રીતે ભરવું?

ઇપીએફ ફોર્મ 10D નો ઉપયોગ ભારતની કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ સંસ્થા મુજબ કર્મચારીઓની પેન્શન યોજના (ઇપીએસ) હેઠળ માસિક પેન્શનનો દાવો કરવા માટે કરવામાં આવે છે. ફોર્મ 10D ને યોગ્ય રીતે ભરવા માટે, આ પગલાંઓને અનુસરો:

1. વ્યક્તિગત વિગતો: તમારું નામ, ઍડ્રેસ, EPF એકાઉન્ટ નંબર અને સંપર્કની વિગતો જેવી તમામ વ્યક્તિગત માહિતી ભરો.
2. સ્કીમ પ્રમાણપત્રની વિગતો: જો તમને EPS હેઠળ સ્કીમનું પ્રમાણપત્ર પ્રાપ્ત થયું હોય, તો પ્રમાણપત્ર નંબર, જારી કર્યાની તારીખ અને સંસ્થાનું નામ અને ઍડ્રેસ દાખલ કરો જેમાંથી પ્રમાણપત્ર જારી કરવામાં આવ્યું હતું.
3. પેન્શન વિકલ્પ: તમારા પસંદગીના પેન્શન વિકલ્પને સૂચવવા માટે યોગ્ય બૉક્સ તપાસો. તમે કોઈ ચોક્કસ સમયગાળા સાથે આજીવન પેન્શન અથવા અસ્થાયી પેન્શન પસંદ કરી શકો છો.
4. બેંકની વિગતો: એકાઉન્ટ નંબર, એકાઉન્ટનો પ્રકાર (સેવિંગ અથવા કરન્ટ), અને બેંકની શાખાનું નામ અને ઍડ્રેસ સહિત તમારા બેંક એકાઉન્ટની વિગતો પ્રદાન કરો.
5. નામાંકનની વિગતો: જો તમે તમારા મૃત્યુ પછી તમારી પેન્શન રકમ પ્રાપ્ત કરવા માટે કોઈને નામાંકિત કર્યું છે, તો તેમના નામ, સરનામું અને તમારા સંબંધ સહિતની વિગતો પ્રદાન કરો.
6. ઘોષણા: ઘોષણા કાળજીપૂર્વક વાંચો અને યોગ્ય જગ્યાઓમાં ફોર્મ પર હસ્તાક્ષર કરો અને તારીખ કરો.
7. પ્રમાણીકરણ: જો તમે સીધા EPFO ઑફિસમાં ફોર્મ સબમિટ કરી રહ્યા છો, તો તમારે તમારા નોકરીદાતા અથવા ગેઝેટેડ અધિકારી દ્વારા ફોર્મ પ્રમાણિત કરવાની જરૂર પડી શકે છે. પ્રમાણીકરણની જરૂર છે કે નહીં તે નિર્ધારિત કરવા માટે ફોર્મ સાથે પ્રદાન કરેલી સૂચનાઓ તપાસો.
8. સહાયક દસ્તાવેજો: તમારી ફોર્મ 10D બચત યોજનાઓ સાથે સ્કીમ સર્ટિફિકેટ, જો લાગુ પડે તો, જેવા કોઈપણ જરૂરી સહાયક દસ્તાવેજો જોડો.

જ્યારે આ બધી માહિતી ભરવામાં આવે છે, ત્યારે અરજદારે ફોર્મની ચકાસણી અને હસ્તાક્ષર કરવું આવશ્યક છે. વધુમાં, છેલ્લા નિયોક્તાએ ઇપીએફ ફોર્મ 10D ના વિભાગ 2 ને પૂર્ણ અને હસ્તાક્ષર કરવું આવશ્યક છે. સભ્યએ EPFO ના પ્રાદેશિક કાર્યાલયમાં યોગ્ય રીતે ભરેલું ફોર્મ સબમિટ કરવું જોઈએ.

તમારા રેકોર્ડ માટે ભરેલા ફોર્મ અને સહાયક દસ્તાવેજોની કૉપી રાખવાનું યાદ રાખો. ફોર્મ-ભરવાની પ્રક્રિયા સંબંધિત કોઈપણ વિશિષ્ટ માર્ગદર્શન અથવા અપડેટ્સ માટે ઇપીએફઓ વેબસાઇટની સલાહ લેવાની અથવા તમારા નિયોક્તા અથવા ઇપીએફઓ હેલ્પલાઇનનો સંપર્ક કરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે.
 

EPF ફોર્મ 10D સાથે જોડાવા માટે કયા દસ્તાવેજોની જરૂર છે?

EPF એકાઉન્ટમાંથી તમારું પેન્શન ઉપાડતી વખતે, યોગ્ય રીતે ભરેલા ફોર્મ 10D સાથે અમુક ડૉક્યૂમેન્ટ સબમિટ કરવું આવશ્યક છે. આ દસ્તાવેજોમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:

● પેન્શનરની વિગતવાર ભૂમિકા, જેમાં તેમના અંગૂઠાના પ્રભાવ/નમૂનાના હસ્તાક્ષરનો સમાવેશ થાય છે.
● 3 પાસપોર્ટ-સાઇઝ ફોટા.
● જો કર્મચારી પાસે કોઈ અપંગતા હોય અથવા સંપૂર્ણપણે અક્ષમ હોય, તો તેમણે EPFO દ્વારા સોંપવામાં આવેલ મેડિકલ બોર્ડ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલ વ્યાપક તબીબી પરીક્ષા કરવી આવશ્યક છે. ખાતરી કરો કે આ પરીક્ષા તરફથી સંબંધિત દસ્તાવેજો ફોર્મ સાથે જોડાયેલ છે.
● સંબંધિત સંસ્થાને તેમના નિવૃત્તિ અને મૃત્યુ દરમિયાન સભ્યના ફોર્મ 10D યોજના પ્રમાણપત્ર અને વેતન વિગતો પ્રદાન કરવાની જરૂર છે.
● જો સંબંધિત સંસ્થા હવે કામ કરતી નથી અને કોઈ કાનૂની અધિકારીની નિમણૂક કરવામાં આવતી નથી, તો અરજીને આયુક્ત દ્વારા મંજૂર સૂચિમાંથી કોઈ વ્યક્તિ દ્વારા પાસ કરવી આવશ્યક છે. આ સૂચિમાં મૅજિસ્ટ્રેટ, બેંક મેનેજર, ગેઝેટેડ અધિકારી અથવા અન્ય અધિકૃત અધિકારીનો સમાવેશ થઈ શકે છે.
હંમેશા ખાતરી કરો કે EPF એકાઉન્ટમાંથી તમારી પેન્શન ઉપાડની અરજી સબમિટ કરતી વખતે આ જરૂરી દસ્તાવેજો અને પૂર્ણ કરેલ ફોર્મ 10D યોગ્ય રીતે જોડવામાં આવે છે.
 

EPF ફોર્મ 10D ના લાભો

ઇપીએફ ફોર્મ 10D, જેનો ઉપયોગ પેન્શન ક્લેઇમ ફોર્મ તરીકે પણ ઓળખાય છે, તેનો ઉપયોગ ભારતમાં કર્મચારીઓના ભવિષ્ય નિધિ સંગઠન (ઇપીએફઓ) તરફથી માસિક પેન્શનનો ક્લેઇમ કરવા માટે કરવામાં આવે છે. અહીં ફોર્મ 10D ના ફાયદાઓ છે:

1. માસિક પેન્શન: ફોર્મ 10D સબમિટ કરીને, તમે EPFO માંથી નિયમિત માસિક પેન્શનનો ક્લેઇમ કરી શકો છો. પેન્શનની રકમ EPF નિયમો મુજબ તમારી સર્વિસના વર્ષો, સરેરાશ પગાર અને અન્ય પરિબળો પર આધારિત છે.
2. રિટાયરમેન્ટ સુરક્ષા: EPF પેન્શન રિટાયરમેન્ટ પછી ફાઇનાન્શિયલ સુરક્ષા પ્રદાન કરે છે. તે તમારા નિવૃત્તિ પછીના ખર્ચને ટેકો આપવા અને તમારા જીવનધોરણને જાળવવા માટે સ્થિર આવકનો પ્રવાહ સુનિશ્ચિત કરે છે.
3. પરિવારનું પેન્શન: સભ્યના મૃત્યુની દુર્ભાગ્યપૂર્ણ ઘટનામાં, ઇપીએફ પેન્શન યોજના પાત્ર જીવનસાથી અથવા આશ્રિત પરિવારના સભ્યોને પરિવારનું પેન્શન પ્રદાન કરે છે. પરિવારના પેન્શનનો ક્લેઇમ કરવા માટે ફોર્મ 10Dનો ઉપયોગ કરી શકાય છે.
4. વિકલાંગતાનું પેન્શન: જો કોઈ સભ્ય નિષ્ક્રિય થઈ જાય અને કામ કરવામાં અસમર્થ હોય, તો EPF વિકલાંગતાનું પેન્શન પ્રદાન કરે છે. વિકલાંગતા પેન્શન લાભોનો ક્લેઇમ કરવા માટે ફોર્મ 10Dનો ઉપયોગ કરી શકાય છે.
5. નૉમિનીના લાભો: સભ્યના મૃત્યુના કિસ્સામાં, જો ઇપીએફ એકાઉન્ટમાં કોઈ નૉમિનીનો ઉલ્લેખ હોય, તો તેઓ ઇપીએફ ફોર્મ 10D સબમિટ કરીને પેન્શન લાભોનો ક્લેઇમ કરી શકે છે.
6. સરળ પ્રક્રિયા: ઇપીએફ ફોર્મ 10D પેન્શન ક્લેઇમની પ્રક્રિયાને સરળ બનાવવા માટે ડિઝાઇન કરેલ છે. તમે પેન્શન ક્લેઇમ શરૂ કરી શકો છો અને જરૂરી માહિતી અને ડૉક્યૂમેન્ટ પ્રદાન કરીને નિયમિત પેન્શન ચુકવણી પ્રાપ્ત કરી શકો છો.

નોંધ લેવી મહત્વપૂર્ણ છે કે ઇપીએફના નિયમો અને પ્રક્રિયાઓ સમય જતાં બદલાઈ શકે છે. તેથી, અધિકૃત ઇપીએફઓ વેબસાઇટની સલાહ લેવાની અથવા ઇપીએફ ફોર્મ 10D અને પેન્શન ક્લેઇમ પ્રક્રિયા સંબંધિત સૌથી વધુ અપ-ટુ-ડેટ અને સચોટ માહિતી માટે સીધા ઇપીએફઓનો સંપર્ક કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
 

ઇપીએફ ફોર્મ 10D ની અરજીનો પ્રક્રિયા સમય

લાભાર્થીને પેન્શન સેટલ કરવા માટેનો સંપૂર્ણ પ્રક્રિયાનો સમય અરજીની સબમિશનની તારીખથી 30 દિવસની અંદર પૂર્ણ કરવામાં આવે છે. એ ધ્યાનમાં રાખવું યોગ્ય છે કે ક્લેઇમ ફોર્મ 10D, જેનો ઉપયોગ પેન્શનની સ્થિતિ તપાસવા માટે કરવામાં આવે છે, તે પણ 30 દિવસની અંદર સેટલ કરવામાં આવશે.

તારણ

અંતમાં, ઇપીએફ ફોર્મ 10D એ એક મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજ છે, જેનો ઉપયોગ કર્મચારીઓની ભવિષ્ય નિધિ સંસ્થા (ઇપીએફઓ) પાસેથી માસિક પેન્શનનો દાવો કરવા માટે કરવામાં આવે છે. આ ફોર્મ ભરીને, વ્યક્તિઓ નિયમિત પેન્શન, પરિવારનું પેન્શન, અપંગતા પેન્શન અને નૉમિનીના લાભો સહિતના વિવિધ લાભોને ઍક્સેસ કરી શકે છે.
ઇપીએફ ફોર્મ 10D પેન્શન ક્લેઇમની પ્રક્રિયાને સરળ બનાવે છે અને નિવૃત્તિ દરમિયાન નાણાંકીય સુરક્ષા અને સ્થિરતા પ્રદાન કરે છે. તે સ્થિર આવકનો પ્રવાહ સુનિશ્ચિત કરે છે અને નિવૃત્તિ પછી જીવનનો યોગ્ય ધોરણ જાળવવામાં મદદ કરે છે.
ધ્યાનમાં રાખો કે પેન્શનનો દાવો કરવાની ચોક્કસ જરૂરિયાતો, પાત્રતાના માપદંડ અને પ્રક્રિયાઓ અલગ હોઈ શકે છે, અને સલાહ આપવામાં આવે છે કે સત્તાવાર EPFO માર્ગદર્શિકાનો સંદર્ભ લો અથવા સચોટ અને અપડેટ કરેલી માહિતી માટે સીધા EPFO નો સંપર્ક કરો.
ઇપીએફ ફોર્મ 10D દ્વારા માસિક પેન્શનનો ક્લેઇમ કરવો એ નિવૃત્તિ દરમિયાન અથવા અપંગતા અથવા મૃત્યુની સ્થિતિમાં ફાઇનાન્શિયલ સ્થિરતા અને મનની શાંતિ સુરક્ષિત કરવા માટેનું એક મહત્વપૂર્ણ પગલું છે, જે વ્યક્તિ અથવા તેમના પરિવારના સભ્યો માટે સહાય સુનિશ્ચિત કરે છે.
 

બચત યોજનાઓ વિશે વધુ

મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91