અશોક લેલેન્ડ ઑપ્શન ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 160 ₹ 1+0 % 25 K+0 % 0
- - - 165 ₹ 1+0 % 15 K+0 % 0
0 5 K+0 % ₹ 70+0 % 170 ₹ 0+0 % 10 K+0 % 0
- - - 175 ₹ 0+0 % 20 K+0 % 0
0 20 K+0 % ₹ 46+0 % 180 ₹ 0-50 % 1.7 એલ-5.56 % 25 કે
- - - 185 ₹ 0+0 % 50 K+43 % 20 કે
- - - 190 ₹ 0+50 % 2.3 એલ-2.13 % 35 કે
- - - 193 ₹ 0+0 % 0 0
- - - 195 ₹ 0-16.67 % 1.1 એલ+0 % 20 કે
30 કે 2 એલ-2.44 % ₹ 23-21.38 % 200 ₹ 0-11.11 % 15.35 એલ+9 % 8.25 એલ
5 કે 25 K+0 % ₹ 22-1.58 % 205 ₹ 1-20 % 8.55 એલ-16.99 % 15.2 એલ
20 કે 20 K-33.33 % ₹ 19-0.78 % 208 ₹ 1-11.11 % 3.25 એલ+20 % 8.2 એલ
1.55 એલ 1.95 એલ-13.33 % ₹ 15-25 % 210 ₹ 1+4.35 % 26.9 એલ-3.76 % 46.25 એલ
55 કે 75 K-31.82 % ₹ 12-31.4 % 213 ₹ 2+20 % 4.9 એલ+9 % 5.85 એલ
65 કે 40 K+14 % ₹ 12-23.28 % 215 ₹ 2+15.38 % 28.85 એલ-12.97 % 37.35 એલ
55 કે 85 K-5.56 % ₹ 9-33.7 % 218 ₹ 3+19.61 % 6.05 એલ-14.79 % 6.35 એલ
11.85 એલ 11.85 એલ+5 % ₹ 8-34.91 % 220 ₹ 4+23.44 % 1.27 કરોડ-1.97 % 81.65 એલ
3.7 એલ 2.7 એલ+32 % ₹ 6-39 % 223 ₹ 5+28.21 % 7.95 એલ-3.05 % 23.65 એલ
સ્પૉટની કિંમત: 224
સ્પૉટની કિંમત: 224
61.2 એલ 21.4 એલ+18 % ₹ 5-39.62 % 225 ₹ 6+32.97 % 37.25 એલ-0.27 % 90.1 એલ
63.8 એલ 11.8 એલ-2.07 % ₹ 4-42.31 % 228 ₹ 8+37.27 % 5.15 એલ-18.25 % 16.7 એલ
1.59 કરોડ 68.95 એલ-7.33 % ₹ 3-42.72 % 230 ₹ 9+39.1 % 35.45 એલ-14.37 % 37.15 એલ
25.5 એલ 12.8 એલ+1 % ₹ 2-44.05 % 233 ₹ 12+45.96 % 2.55 એલ-21.54 % 2.8 એલ
1.28 કરોડ 72.5 એલ+0 % ₹ 2-44.93 % 235 ₹ 13+35.35 % 10.15 એલ-9.78 % 6.4 એલ
22.55 એલ 10.5 એલ+3 % ₹ 2-46.55 % 238 ₹ 16+31.93 % 1.7 એલ-27.66 % 2 એલ
1.39 કરોડ 1.93 કરોડ-3.93 % ₹ 1-42.86 % 240 ₹ 18+32.09 % 15.35 એલ-6.97 % 5.45 એલ
12.9 એલ 17.05 એલ+3 % ₹ 1-47.5 % 243 ₹ 20+27.9 % 2.1 એલ+8 % 45 કે
80.55 એલ 94.45 એલ-2.53 % ₹ 1-45.16 % 245 ₹ 23+24.73 % 3.55 એલ-10.13 % 1.3 એલ
8.75 એલ 6.35 એલ-5.93 % ₹ 1-44 % 248 ₹ 23+16.75 % 50 K-16.67 % 10 કે
96.4 એલ 1.17 કરોડ-17.52 % ₹ 1-47.62 % 250 ₹ 25+10.47 % 4.9 એલ-3.92 % 60 કે
5.25 એલ 3.75 એલ-9.64 % ₹ 0-47.06 % 253 ₹ 27+14.68 % 55 K+0 % 5 કે
17.95 એલ 17.65 એલ-16.75 % ₹ 0-42.86 % 255 ₹ 26+0 % 50 K+0 % 0
2.6 એલ 5.15 એલ-5.5 % ₹ 0-40 % 258 ₹ 23+0 % 25 K+0 % 0
24.7 એલ 47.8 એલ-10.57 % ₹ 0-50 % 260 ₹ 35+11.82 % 3.6 એલ-1.37 % 50 કે
1.5 એલ 5.85 એલ-3.31 % ₹ 0-42.86 % 263 ₹ 24+1.26 % 15 K+0 % 0
9.4 એલ 13.85 એલ-26.91 % ₹ 0-33.33 % 265 ₹ 26+1.93 % 35 K+0 % 0
1.2 એલ 5.75 એલ-3.36 % ₹ 0-20 % 268 ₹ 26+0 % 25 K+0 % 0
2.35 એલ 19.05 એલ-2.81 % ₹ 0-50 % 270 ₹ 42+0 % 5 K+0 % 0
2.8 એલ 10.2 એલ-16.73 % ₹ 0+50 % 275 - - -

અશોક લેલેન્ડ વિકલ્પ ચેન વિકલ્પો કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 7.25
  • હાઈ 11.15
7.55
  • પાછલું. બંધ કરો 11.6
  • 11.15 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 220
  • સરેરાશ કિંમત 8.98
  • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0.12 કરોડ
  • OI% માં Chg 5.33
  • માર્કેટ લૉટ 5000 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
7.6923076923077 અશોકલે
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91