એસ્ટ્રલ 25 જુલાઈ 2024 CE 1720

₹677.25
6.15 (0.92%)
22 જુલાઈ, 2024 સુધી | 11:17

એસ્ટ્રલ 25 જુલાઈ 2024 CE 1720 પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

 • લો0
 • હાઈ0
 • પાછલું. બંધ કરો
 • 671.1
 • ખોલો
 • 0
 • સ્ટ્રાઇક પ્રાઇઝ
 • 1720
 • સરેરાશ કિંમત
 • 0
 • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ
 • 5505
 • OI% માં ફેરફાર
 • 0.92
 • માર્કેટ લૉટ
 • 367 શેર

એસ્ટ્રલ ફ્યૂચર્સ

 • જ્યોતિષ 25 જુલાઈ સમાપ્ત થાય છે
 • ₹ 2304.95 54.55 (2.42%)
 • જ્યોતિષ સમાપ્ત થાય છે 29 ઑગસ્ટ
 • ₹ 2298.7 50.55 (2.25%)
 • જ્યોતિષ 26 સપ્ટેમ્બરે સમાપ્ત થાય છે
 • ₹ 2295 39.55 (1.75%)

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

એસ્ટ્રલ 25 જુલાઈ 2024 CE 1720 નું પ્રીમિયમ ₹677.25 છે
એસ્ટ્રલ 25 જુલાઈ 2024 CE 1720 નું ખુલ્લું વ્યાજ 5505 છે
એસ્ટ્રલ 25 જુલાઈ 2024 CE 1720 ની ખુલ્લી કિંમત ₹0 છે
એસ્ટ્રલ 25 જુલાઈ 2024 CE 1720 એ 367 શેરનું લૉટ સાઇઝ
અગાઉના અંતિમ 25 જુલાઈ 2024 CE 1720 ₹671.1 છે
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91