એસ્ટ્રલ પે 2560

એસ્ટ્રાલ પે 2560 પરફોર્મન્સ

એસ્ટ્રલ ફ્યૂચર્સ

  • જ્યોતિષ 25 જુલાઈ સમાપ્ત થાય છે
  • ₹ 2269.6 0.25 (0.01%)
  • જ્યોતિષ સમાપ્ત થાય છે 29 ઑગસ્ટ
  • ₹ 2275.9 4.70 (0.21%)
  • જ્યોતિષ 26 સપ્ટેમ્બરે સમાપ્ત થાય છે
  • ₹ 2279.5 -0.50 (-0.02%)
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91