ક્રૉમ્પટન 25 જુલાઈ 2024 પે 425

₹7.15
-1.15 (-13.86%)
15 જુલાઈ, 2024 સુધી | 11:44

ક્રૉમ્પટન 25 જુલાઈ 2024 પર 425 પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

 • લો7.15
 • હાઈ9.25
 • પાછલું. બંધ કરો
 • 8.3
 • ખોલો
 • 8
 • સ્ટ્રાઇક પ્રાઇઝ
 • 425
 • સરેરાશ કિંમત
 • 8.15
 • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ
 • 66600
 • OI% માં ફેરફાર
 • -13.86
 • માર્કેટ લૉટ
 • 1800 શેર

ક્રૉમ્પ્ટન ફ્યૂચર્સ

 • ક્રૉમ્પટન 25 જુલાઈ સમાપ્ત થાય છે
 • ₹ 434.7 1.50 (0.35%)
 • ક્રૉમ્પટન સમાપ્ત થાય છે 29 ઑગસ્ટ
 • ₹ 437.7 1.10 (0.25%)
 • ક્રૉમ્પટન 26 સપ્ટેમ્બરે સમાપ્ત થાય છે
 • ₹ 438.5 0.50 (0.11%)

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

ક્રોમ્પ્ટન 25 જુલાઈ 2024 ના 425 નું પ્રીમિયમ ₹7.15 છે
ક્રૉમ્પ્ટન 25 જુલાઈ 2024 ઉપર 425 નું ખુલ્લું વ્યાજ 66600 છે
ક્રૉમ્પ્ટન 25 જુલાઈ 2024 ઉપર 425 ની ખુલ્લી કિંમત ₹8 છે
ક્રોમ્પ્ટન 25 જુલાઈ 2024 પે 425 ની લૉટ સાઇઝ 1800 શેર છે
પાછલા ક્રોમ્પટન 25 જુલાઈ 2024 પર 425 છે ₹8.3
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91