ક્રૉમ્પ્ટન CE 440

₹7.9
0.55 (7.48%)
19 જુલાઈ, 2024 સુધી | 09:54

ક્રૉમ્પટન CE 440 પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

 • લો4.85
 • હાઈ8.75
 • પાછલું. બંધ કરો
 • 7.35
 • ખોલો
 • 8.7
 • સ્ટ્રાઇક પ્રાઇઝ
 • 440
 • સરેરાશ કિંમત
 • 7.14
 • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ
 • 1071000
 • OI% માં ફેરફાર
 • 7.48
 • માર્કેટ લૉટ
 • 1800 શેર

ક્રૉમ્પ્ટન ફ્યૂચર્સ

 • ક્રૉમ્પટન 25 જુલાઈ સમાપ્ત થાય છે
 • ₹ 435.6 4.10 (0.95%)
 • ક્રૉમ્પટન સમાપ્ત થાય છે 29 ઑગસ્ટ
 • ₹ 437.25 3.45 (0.80%)
 • ક્રૉમ્પટન 26 સપ્ટેમ્બરે સમાપ્ત થાય છે
 • ₹ 436.1 -1.10 (-0.25%)

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

ક્રોમ્પટન 25 જુલાઈ 2024 CE 440 નું પ્રીમિયમ ₹7.9 છે
ક્રૉમ્પ્ટન 25 જુલાઈ 2024 CE 440 નું ખુલ્લું વ્યાજ 1071000 છે
ક્રૉમ્પ્ટન 25 જુલાઈ 2024 CE 440 ની ખુલ્લી કિંમત ₹8.7 છે
ક્રોમ્પ્ટન 25 જુલાઈ 2024 CE 440 એ 1800 શેર છે
પાછલા ક્રોમ્પટન 25 જુલાઈ 2024 CE 440 ₹7.35 છે
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91