આઈસીઆઈસીઆઈ બેંક ઑપ્શન ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 920 ₹ 0+0 % 1.06 એલ+0 % 0
0 7.7 K+0 % ₹ 183-0.11 % 940 ₹ 0+0 % 3.07 એલ+0 % 12.6 કે
- - - 950 ₹ 0+0 % 1.27 એલ-3.72 % 21 કે
0 11.9 K+0 % ₹ 165+0 % 960 ₹ 0-50 % 1.14 એલ+0 % 4.2 કે
- - - 970 ₹ 0+0 % 9.8 K+0 % 700
0 700+0 % ₹ 146+0 % 980 ₹ 0-50 % 1.86 એલ-3.27 % 25.2 કે
- - - 990 ₹ 0+0 % 1.32 એલ-3.08 % 14.7 કે
8.4 કે 71.4 K-0.97 % ₹ 169+9.49 % 1,000 ₹ 0+0 % 6.61 એલ-10.44 % 2.31 એલ
0 23.8 K+0 % ₹ 111+0 % 1,010 ₹ 0+0 % 55.3 K+0 % 9.1 કે
7.7 કે 35.7 K+0 % ₹ 139+0 % 1,020 ₹ 0+0 % 67.9 K-1.02 % 9.8 કે
5.6 કે 33.6 K+0 % ₹ 123-4.17 % 1,030 ₹ 0-28.57 % 1.23 એલ+0 % 51.1 કે
0 44.8 K+0 % ₹ 113+0 % 1,040 ₹ 0-14.29 % 1.85 એલ-0.75 % 24.5 કે
4.2 કે 1.2 એલ+0 % ₹ 118+10.64 % 1,050 ₹ 0-25 % 7.62 એલ-2.86 % 83.3 કે
7 કે 74.2 K-0.93 % ₹ 108+10.05 % 1,060 ₹ 0-25 % 2.29 એલ-5.49 % 54.6 કે
2.1 કે 97.3 K+1 % ₹ 98+9.33 % 1,070 ₹ 0-28.57 % 6.16 એલ-14.23 % 3.29 એલ
20.3 કે 1.62 એલ-0.85 % ₹ 89+14.99 % 1,080 ₹ 0-33.33 % 8.93 એલ-0.23 % 2.98 એલ
21.7 કે 1.46 એલ+2 % ₹ 78+17.64 % 1,090 ₹ 0-43.75 % 4.36 એલ-9.32 % 1.43 એલ
1.26 એલ 7.16 એલ-4.84 % ₹ 69+26.72 % 1,100 ₹ 1-50 % 19.74 એલ-1.57 % 9.9 એલ
1.39 એલ 6.5 એલ-2.62 % ₹ 59+29.52 % 1,110 ₹ 1-57.14 % 11.35 એલ+1 % 6.47 એલ
3.28 એલ 12.1 એલ-3.57 % ₹ 49+35.16 % 1,120 ₹ 1-63.64 % 17.07 એલ-2.79 % 19.54 એલ
2.92 એલ 11.2 એલ-0.25 % ₹ 39+48.57 % 1,130 ₹ 1-71.15 % 18.34 એલ+15 % 37.86 એલ
9.54 એલ 29.45 એલ-0.14 % ₹ 30+63.64 % 1,140 ₹ 1-75 % 24.84 એલ+11 % 83.94 એલ
48.96 એલ 39.54 એલ-3.57 % ₹ 20+66.39 % 1,150 ₹ 2-71.97 % 26.19 એલ+27 % 1.16 કરોડ
96.56 એલ 25.96 એલ-12.49 % ₹ 13+69.48 % 1,160 ₹ 5-64.34 % 12.84 એલ+71 % 1.45 કરોડ
2.8 કરોડ 24.7 એલ+57 % ₹ 8+62.5 % 1,170 ₹ 9-54.84 % 5.85 એલ+184 % 91.14 એલ
સ્પૉટની કિંમત: 1,170
1.48 કરોડ 18.05 એલ+95 % ₹ 5+54.1 % 1,180 ₹ 16-43.04 % 2.41 એલ+141 % 14.57 એલ
62.56 એલ 6.72 એલ+35 % ₹ 3+44.74 % 1,190 ₹ 24-35.25 % 58.8 K+190 % 3.15 એલ
74.66 એલ 32.95 એલ+6 % ₹ 2+32.14 % 1,200 ₹ 34-27.49 % 1.77 એલ+6 % 6.62 એલ
15.65 એલ 3.51 એલ+7 % ₹ 1+4.76 % 1,210 ₹ 44-21.38 % 21 K+11 % 9.8 કે
9 એલ 5.19 એલ+15 % ₹ 1-7.14 % 1,220 ₹ 52-21.45 % 21.7 K+48 % 20.3 કે
4.31 એલ 2 એલ+46 % ₹ 0-18.18 % 1,230 ₹ 112+0 % 41.3 K+0 % 0
2.6 એલ 4.28 એલ+1 % ₹ 0+0 % 1,240 ₹ 78-32.48 % 11.2 K+0 % 700
3.77 એલ 8.29 એલ-3.19 % ₹ 0+0 % 1,250 ₹ 83-9.29 % 25.9 K+0 % 9.8 કે
65.1 કે 1.23 એલ+9 % ₹ 0+50 % 1,260 - - -
86.8 કે 2.14 એલ+2 % ₹ 0-40 % 1,270 ₹ 163+0 % 700+0 % 0
39.9 કે 75.6 K-4.42 % ₹ 0-16.67 % 1,280 ₹ 159+0 % 2.8 K+0 % 0
27.3 કે 64.4 K+10 % ₹ 0-42.86 % 1,290 - - -
1.19 એલ 5.2 એલ-0.27 % ₹ 0-33.33 % 1,300 ₹ 137-8.8 % 7 K-9.09 % 2.1 કે
95.9 કે 3.26 એલ+9 % ₹ 0-28.57 % 1,310 - - -
54.6 કે 5 એલ-1.92 % ₹ 0-50 % 1,320 - - -

આઇસીઆઇસીઆઇ બેંક વિકલ્પ ચેઇન વિકલ્પો કંપનીની કામગીરી

દિવસની રેન્જ

  • લો 50
  • હાઈ 72.35
69.00
  • પાછલું. બંધ કરો 54.45
  • 50 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 1100
  • સરેરાશ કિંમત 67.01
  • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0.07 કરોડ
  • OI% -4.84માં Chg
  • માર્કેટ લૉટ 700 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
85.011185682327 આઈસીઆઈસીઆઈ બેંક
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91