ઇન્ડિયા સિમેન્ટ્સ ઑપ્શન ચેન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 173 ₹ 5+0 % 2.9 K+0 % 0
- - - 190 ₹ 0-66.67 % 52.2 K-5.26 % 2.9 કે
- - - 195 ₹ 3+0 % 5.8 K+0 % 0
0 8.7 K+0 % ₹ 93+0 % 200 ₹ 0-66.67 % 2.09 એલ-4 % 8.7 કે
- - - 205 ₹ 1+0 % 5.8 K+0 % 0
0 2.9 K+0 % ₹ 89+0 % 210 ₹ 0+0 % 1.94 એલ-1.47 % 2.9 કે
- - - 215 ₹ 1+0 % 26.1 K+0 % 0
0 17.4 K+0 % ₹ 67+0 % 220 ₹ 0+25 % 5.66 એલ-1.52 % 20.3 કે
- - - 225 ₹ 0+0 % 31.9 K-8.33 % 2.9 કે
0 0 ₹ 24+0 % 228 - - -
8.7 કે 1.51 એલ-5.45 % ₹ 89+17.11 % 230 ₹ 0-85.71 % 3.31 એલ-8.8 % 31.9 કે
0 0 ₹ 21+0 % 233 - - -
2.9 કે 1.28 એલ-2.22 % ₹ 82+9.61 % 235 ₹ 0+0 % 98.6 K-8.11 % 8.7 કે
0 2.9 K+0 % ₹ 48+0 % 238 - - -
2.9 કે 4 એલ-0.72 % ₹ 80+9.93 % 240 ₹ 0-45.45 % 6.18 એલ-9.36 % 75.4 કે
0 40.6 K+0 % ₹ 53+0 % 243 ₹ 1+0 % 55.1 K+0 % 0
0 89.9 K+0 % ₹ 60-0.25 % 245 ₹ 2+48.15 % 1.45 એલ+0 % 0
0 5.8 K+0 % ₹ 51+0 % 248 ₹ 2+0 % 75.4 K+0 % 0
26.1 કે 3.05 એલ-7.08 % ₹ 72+26.21 % 250 ₹ 0+0 % 11.34 એલ-3.93 % 72.5 કે
0 5.8 K+0 % ₹ 40+0 % 253 ₹ 1+0 % 34.8 K+0 % 0
0 31.9 K+0 % ₹ 50+0 % 255 ₹ 0+400 % 1.91 એલ+0 % 49.3 કે
0 37.7 K+0 % ₹ 42+0 % 258 ₹ 1+0 % 63.8 K+0 % 0
37.7 કે 5.51 એલ-3.55 % ₹ 64+39.13 % 260 ₹ 1-53.33 % 10.82 એલ-2.61 % 29 કે
0 46.4 K+0 % ₹ 41+0 % 263 - - -
1.51 એલ 3.89 એલ-5.63 % ₹ 58+28.89 % 265 ₹ 0-65 % 1.65 એલ-3.39 % 5.8 કે
0 8.7 K+0 % ₹ 32+0 % 268 ₹ 3+0 % 84.1 K+0 % 0
8.7 કે 3.86 એલ-0.75 % ₹ 56+53.31 % 270 ₹ 1-25 % 4.09 એલ-4.08 % 17.4 કે
0 2.9 K+0 % ₹ 14+0 % 273 - - -
0 89.9 K+0 % ₹ 31+0 % 275 ₹ 0-90 % 55.1 K-5 % 5.8 કે
- - - 278 ₹ 6+0 % 11.6 K+0 % 0
0 4 એલ+0 % ₹ 27+0 % 280 ₹ 1-44 % 2.44 એલ-15.15 % 84.1 કે
0 20.3 K+0 % ₹ 24+0 % 283 ₹ 1-90 % 63.8 K+0 % 8.7 કે
5.8 કે 1.48 એલ-1.92 % ₹ 37+103.91 % 285 ₹ 1+333.33 % 2.03 એલ-1.41 % 69.6 કે
0 63.8 K+0 % ₹ 11+0 % 288 ₹ 1+5.56 % 95.7 K+0 % 31.9 કે
1.91 એલ 8.61 એલ-17.5 % ₹ 26+30.17 % 290 ₹ 1-65.52 % 11.48 એલ-3.65 % 95.7 કે
5.8 કે 89.9 K-3.13 % ₹ 26+85.71 % 293 ₹ 1+26.32 % 34.8 K+0 % 14.5 કે
40.6 કે 3.13 એલ-5.26 % ₹ 27+74.19 % 295 ₹ 3-16.67 % 87 K+0 % 2.9 કે
17.4 કે 92.8 K-5.88 % ₹ 26+18.18 % 298 ₹ 14-1.42 % 40.6 K+0 % 0
5.71 એલ 28.54 એલ-5.57 % ₹ 24+130.24 % 300 ₹ 2-63.64 % 14.99 એલ-3.18 % 1.97 એલ
29 કે 75.4 K-21.21 % ₹ 21+90.05 % 303 - - -
78.3 કે 2.06 એલ-14.46 % ₹ 21+95.24 % 305 ₹ 25+0 % 92.8 K+0 % 0
11.6 કે 34.8 K+0 % ₹ 17+314.63 % 308 ₹ 6-69.45 % 58 K-33.33 % 58 કે
4.99 એલ 6 એલ-26.6 % ₹ 17+113.84 % 310 ₹ 7-51.85 % 87 K+0 % 49.3 કે
8.7 કે 31.9 K+0 % ₹ 14+69.14 % 313 - - -
8.7 કે 1.31 એલ+0 % ₹ 14+94.44 % 315 - - -
5.8 કે 43.5 K+0 % ₹ 12+130.77 % 318 ₹ 26+0 % 5.8 K+0 % 0
2.35 એલ 7.13 એલ-4.65 % ₹ 11+111.76 % 320 ₹ 31+0 % 2.9 એલ+0 % 0
0 2.9 K+0 % ₹ 7+0 % 323 - - -
17.4 કે 60.9 K-22.22 % ₹ 8+1354.55 % 325 - - -
1.07 એલ 10.61 એલ-1.61 % ₹ 7+195.74 % 330 - - -
60.9 કે 3.89 એલ+0 % ₹ 5-1 % 335 ₹ 47+0 % 8.7 K+0 % 0
0 1.65 એલ+0 % ₹ 1+0 % 340 - - -
0 63.8 K+0 % ₹ 1+0 % 345 - - -
0 1.97 એલ+0 % ₹ 1+0 % 350 - - -

ઇન્ડિયા સીમેન્ટ્સ ઑપ્શન ચેઇન ઑપ્શન કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 5.5
  • હાઈ 11.95
10.8
  • પાછલું. બંધ કરો 5.1
  • 5.5 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 320
  • સરેરાશ કિંમત 9.42
  • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0.07 કરોડ
  • OI% -4.65માં Chg
  • માર્કેટ લૉટ 2900 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
82.170542635659 ઇન્ડિયાસેમ
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91