પેજઇન્ડ 25 જુલાઈ 2024 પે 34000

₹379.9
0.00 (0.00%)
12 જુલાઈ, 2024 સુધી | 01:25

પેજઇન્ડ 25 જુલાઈ 2024 પર 34000 પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

 • લો0
 • હાઈ0
 • પાછલું. બંધ કરો
 • 379.9
 • ખોલો
 • 0
 • સ્ટ્રાઇક પ્રાઇઝ
 • 34000
 • સરેરાશ કિંમત
 • 0
 • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ
 • 15
 • OI% માં ફેરફાર
 • 0.00
 • માર્કેટ લૉટ
 • 15 શેર

પેજઈન્ડ ફ્યુચર્સ

 • પેજઇન્ડ 25 જુલાઈ સમાપ્ત થાય છે
 • ₹ 39383.45 122.00 (0.31%)
 • પેજઇન્ડ સમાપ્ત થાય છે 29 ઑગસ્ટ
 • ₹ 39030.05 32.75 (0.08%)
 • પેજઇન્ડ 26 સપ્ટેમ્બરે સમાપ્ત થાય છે
 • ₹ 39101.9 3.35 (0.01%)

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

પેજઇન્ડ 25 જુલાઈ 2024 ના 34000નું પ્રીમિયમ ₹379.9 છે
પેજઈન્ડ 25 જુલાઈ 2024 પે 34000 નો ખુલ્લો વ્યાજ 15 છે
પેજઇન્ડની 25 જુલાઈ 2024 પે 34000 ની ખુલ્લી કિંમત ₹0 છે
પેજઈન્ડ 25 જુલાઈ 2024 પે 34000 એ 15 શેર છે
પાછલા પેજઇન્ડ 25 જુલાઈ 2024 ના 34000ના બંધ છે ₹379.9
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91