દ રેમ્કો સિમેન્ટ્સ ઓપ્શન ચેન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
0 0 ₹ 99+0 % 700 ₹ 1-10.34 % 3.94 એલ-3.93 % 63.75 કે
- - - 720 ₹ 2-7.69 % 1.36 એલ-11.11 % 92.65 કે
6.8 કે 8.5 K+100 % ₹ 70+8.83 % 730 ₹ 2-4.17 % 3.58 એલ-1.17 % 2.47 એલ
1.7 કે 2.55 K-25 % ₹ 61+0.41 % 740 ₹ 4+5.56 % 1.22 એલ+6 % 29.75 કે
29.75 કે 17 K+11 % ₹ 51-5.5 % 750 ₹ 5+0 % 4.1 એલ+7 % 3.94 એલ
4.25 કે 10.2 K+0 % ₹ 42+0.36 % 760 ₹ 7-5.41 % 1.8 એલ-3.2 % 91.8 કે
16.15 કે 37.4 K+16 % ₹ 35-9.25 % 770 ₹ 11+2.91 % 68 K+1 % 87.55 કે
40.8 કે 60.35 K+9 % ₹ 30-8.63 % 780 ₹ 14+2.5 % 1.51 એલ-5.32 % 48.45 કે
1.4 એલ 1.16 એલ+46 % ₹ 24-9.53 % 790 ₹ 19+3.01 % 77.35 K-17.27 % 75.65 કે
સ્પૉટની કિંમત: 794
10.88 એલ 5.61 એલ+17 % ₹ 20-12.8 % 800 ₹ 24+2.52 % 5.8 એલ-0.73 % 1.91 એલ
4.46 એલ 3.2 એલ+33 % ₹ 16-14.36 % 810 ₹ 31+5.82 % 54.4 K-22.89 % 34 કે
4.66 એલ 2.82 એલ+1 % ₹ 13-14.81 % 820 ₹ 37+1.93 % 1.99 એલ-3.7 % 11.9 કે
2.2 એલ 2.08 એલ+3 % ₹ 10-17.65 % 830 ₹ 45+4.37 % 97.75 K-11.54 % 14.45 કે
4.54 એલ 4 એલ+2 % ₹ 8-21.76 % 840 ₹ 53+4.02 % 2.13 એલ-2.72 % 8.5 કે
11.58 એલ 7.81 એલ-7.64 % ₹ 6-23.21 % 850 ₹ 56+0 % 1.75 એલ+0 % 0
8.22 એલ 5.25 એલ+12 % ₹ 6-21.83 % 860 ₹ 70+0 % 1.25 એલ+0 % 0
1.94 એલ 2.88 એલ-10.79 % ₹ 4-27.35 % 870 ₹ 73-4.52 % 62.9 K-3.9 % 2.55 કે
2.49 એલ 5.47 એલ+5 % ₹ 4-25 % 880 ₹ 89+7.49 % 67.15 K-1.25 % 1.7 કે
1.81 એલ 2.71 એલ+26 % ₹ 3-21.69 % 890 ₹ 88+0 % 41.65 K+0 % 0
5.33 એલ 17.77 એલ-4.44 % ₹ 3-24.29 % 900 ₹ 93-12.69 % 1.28 એલ+1 % 850
13.6 કે 98.6 K+1 % ₹ 2-23.73 % 910 ₹ 94+0 % 3.4 K+0 % 0
1.78 એલ 4.09 એલ-2.04 % ₹ 2-26.53 % 920 ₹ 101+0 % 19.55 K+0 % 0
69.7 કે 29.75 K-16.67 % ₹ 2-23.81 % 930 ₹ 108+0 % 1.7 K+0 % 0
26.35 કે 1.79 એલ-6.64 % ₹ 1-22.86 % 940 ₹ 133+0 % 9.35 K+0 % 0
2.24 એલ 4.75 એલ-0.71 % ₹ 1-25 % 950 ₹ 154+0 % 23.8 K+0 % 0
28.05 કે 1.56 એલ-4.66 % ₹ 1-40 % 960 ₹ 142+0 % 2.55 K+0 % 0
13.6 કે 25.5 K-6.25 % ₹ 1-10 % 970 ₹ 123+0 % 5.1 K+0 % 0
10.2 કે 35.7 K+8 % ₹ 1-5.26 % 980 ₹ 134+0 % 0 0
850 21.25 K-3.85 % ₹ 1-10 % 990 ₹ 166+0 % 10.2 K+0 % 0
50.15 કે 4.34 એલ+2 % ₹ 1-26.67 % 1,000 ₹ 163+0 % 34.85 K+0 % 0

રામકો સીમેન્ટ્સ વિકલ્પ ચેન વિકલ્પો કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 0
  • હાઈ 0
99.00
  • પાછલું. બંધ કરો 99
  • ખોલો 0
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 700
  • સરેરાશ કિંમત 0
  • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0
  • OI% માં Chg 0
  • માર્કેટ લૉટ 850 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
આઈએનએફ રામકોસેમ
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91