ટાટાસ્ટીલ 25 જુલાઈ 2024 પે 167

₹6.4
-0.70 (-9.86%)
24 જુલાઈ, 2024 સુધી | 12:00

ટાટાસ્ટીલ 25 જુલાઈ 2024 પર 167 પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

 • લો5.8
 • હાઈ7.5
 • પાછલું. બંધ કરો
 • 7.1
 • ખોલો
 • 7.5
 • સ્ટ્રાઇક પ્રાઇઝ
 • 167
 • સરેરાશ કિંમત
 • 6.55
 • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ
 • 1083500
 • OI% માં ફેરફાર
 • -9.86
 • માર્કેટ લૉટ
 • 5500 શેર

ટાટાસ્ટીલ ફ્યૂચર્સ

 • ટાટાસ્ટીલ 25 જુલાઈ સમાપ્ત થાય છે
 • ₹ 159.75 -0.43 (-0.27%)
 • ટાટાસ્ટીલ સમાપ્ત થાય છે 29 ઑગસ્ટ
 • ₹ 160.94 -0.26 (-0.16%)
 • ટાટાસ્ટીલ 26 સપ્ટેમ્બરે સમાપ્ત થાય છે
 • ₹ 162.07 -0.31 (-0.19%)

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

ટાટાસ્ટીલ 25 જુલાઈ 2024 ના 167નું પ્રીમિયમ ₹6.4 છે
ટાટાસ્ટીલ 25 જુલાઈ 2024 પે 167 નું ખુલ્લું વ્યાજ 1083500 છે
ટાટાસ્ટીલ 25 જુલાઈ 2024 ઉપર 167 ની ખુલ્લી કિંમત ₹7.5 છે
ટાટાસ્ટીલનું લૉટ સાઇઝ 25 જુલાઈ 2024 પે 167 5500 શેર છે
અગાઉની ટાટાસ્ટીલ 25 જુલાઈ 2024 ના 167 બંધ છે ₹7.1
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91