ટાટાસ્ટીલ 25 જુલાઈ 2024 પે 171

₹8.7
2.60 (42.62%)
19 જુલાઈ, 2024 સુધી | 09:54

ટાટાસ્ટીલ 25 જુલાઈ 2024 પર 171 પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

 • લો7
 • હાઈ8.7
 • પાછલું. બંધ કરો
 • 6.1
 • ખોલો
 • 7.05
 • સ્ટ્રાઇક પ્રાઇઝ
 • 171
 • સરેરાશ કિંમત
 • 7.7
 • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ
 • 594000
 • OI% માં ફેરફાર
 • 42.62
 • માર્કેટ લૉટ
 • 5500 શેર

ટાટાસ્ટીલ ફ્યૂચર્સ

 • ટાટાસ્ટીલ 25 જુલાઈ સમાપ્ત થાય છે
 • ₹ 162.82 -4.00 (-2.40%)
 • ટાટાસ્ટીલ સમાપ્ત થાય છે 29 ઑગસ્ટ
 • ₹ 163.87 -4.08 (-2.43%)
 • ટાટાસ્ટીલ 26 સપ્ટેમ્બરે સમાપ્ત થાય છે
 • ₹ 165.02 -4.15 (-2.45%)

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

ટાટાસ્ટીલ 25 જુલાઈ 2024 ના 171નું પ્રીમિયમ ₹8.7 છે
ટાટાસ્ટીલ 25 જુલાઈ 2024 પે 171 નું ખુલ્લું વ્યાજ 594000 છે
ટાટાસ્ટીલ 25 જુલાઈ 2024 ઉપર 171 ની ખુલ્લી કિંમત ₹7.05 છે
ટાટાસ્ટીલનું લૉટ સાઇઝ 25 જુલાઈ 2024 પે 171 5500 શેર છે
અગાઉની ટાટાસ્ટીલ 25 જુલાઈ 2024 ના 171 બંધ છે ₹6.1
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91