ટોરેન્ટ ફાર્માસ્યુટિકલ્સ ઑપ્શન ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
0 1 K+0 % ₹ 531+0 % 2,280 ₹ 0+0 % 500+0 % 0
- - - 2,400 ₹ 19+0 % 250+0 % 0
0 1.75 K+0 % ₹ 349+0 % 2,500 ₹ 1+33.33 % 6.25 K-10.71 % 750
0 250+0 % ₹ 233+0 % 2,560 - - -
- - - 2,580 ₹ 4+0 % 500+0 % 0
0 1 K+0 % ₹ 255+0 % 2,600 ₹ 2+9.52 % 14.25 K-3.39 % 500
- - - 2,620 ₹ 18+0 % 750+0 % 0
0 500+0 % ₹ 305+0 % 2,640 ₹ 6+0 % 1.25 K-16.67 % 250
0 500+0 % ₹ 293+0 % 2,660 ₹ 13+0 % 750+0 % 0
- - - 2,680 ₹ 14+0 % 250+0 % 0
500 3.5 K+0 % ₹ 270-2.58 % 2,700 ₹ 4-23.91 % 36.75 K-11.98 % 13.5 કે
- - - 2,720 ₹ 43+0 % 500+0 % 0
0 250+0 % ₹ 162+0 % 2,740 ₹ 7+0 % 2.75 K+0 % 0
0 250+0 % ₹ 169+0 % 2,760 ₹ 5-30.34 % 11 K+47 % 11.75 કે
0 250+0 % ₹ 94+0 % 2,780 - - -
3.75 કે 12 K-11.11 % ₹ 265+29.15 % 2,800 ₹ 7-40.35 % 20.75 K-14.43 % 16 કે
0 4.75 K+0 % ₹ 141+0 % 2,820 ₹ 8-42.7 % 4.25 K-15 % 1.5 કે
0 3 K+0 % ₹ 120+0 % 2,840 ₹ 13-47.8 % 2.75 K-8.33 % 250
250 7.5 K-3.23 % ₹ 207+28.23 % 2,860 ₹ 9-60.34 % 19 K+0 % 9.5 કે
0 3.5 K+0 % ₹ 142+0 % 2,880 ₹ 40+0 % 3 K+0 % 0
17.5 કે 35.5 K-21.11 % ₹ 171+57.53 % 2,900 ₹ 17-50.29 % 35.25 K+31 % 43 કે
1.75 કે 2.5 K+11 % ₹ 155+63.53 % 2,920 ₹ 19-53.74 % 4.5 K+157 % 3.5 કે
5.5 કે 10.25 K-4.65 % ₹ 142+29.74 % 2,940 ₹ 30-39.15 % 13 K-29.73 % 14.75 કે
13.75 કે 9 K-36.84 % ₹ 131+70.54 % 2,960 - - -
27 કે 10.5 K+0 % ₹ 117+55.12 % 2,980 ₹ 35-48.58 % 10 K+82 % 13.25 કે
6.09 એલ 50 K-33.77 % ₹ 100+57.64 % 3,000 ₹ 50-38.39 % 16.25 K+27 % 46.75 કે
0 0 ₹ 49+0 % 3,020 ₹ 50-46.04 % 1.75 K+250 % 3 કે
35.5 કે 13.75 K+28 % ₹ 76+74.11 % 3,040 ₹ 67-30.94 % 5 K+233 % 15.25 કે
સ્પૉટની કિંમત: 3,058
સ્પૉટની કિંમત: 3,058
2.25 કે 3.25 K+0 % ₹ 74+86.08 % 3,060 - - -
- - - 3,080 ₹ 313+0 % 250+0 % 0
4.72 એલ 60.25 K+38 % ₹ 54+75.86 % 3,100 - - -
0 1.5 K+0 % ₹ 30+0 % 3,120 - - -
0 1 K+0 % ₹ 17+0 % 3,160 - - -
71.25 કે 25.75 K-3.74 % ₹ 24+74.82 % 3,200 - - -
500 1 K+0 % ₹ 11-21.28 % 3,240 - - -
58.75 કે 27.75 K+553 % ₹ 14+93.71 % 3,280 - - -
250 1.5 K+0 % ₹ 7+0 % 3,320 - - -
5 કે 1.25 K-50 % ₹ 8+24.81 % 3,360 - - -

ટોરેન્ટ ફાર્માસ્યુટિકલ્સ વિકલ્પ ચેન વિકલ્પો કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 0
  • હાઈ 0
349.00
  • પાછલું. બંધ કરો 349
  • ખોલો 0
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 2500
  • સરેરાશ કિંમત 0
  • વ્યાજ ખોલો 1750
  • OI% માં Chg 0
  • માર્કેટ લૉટ 250 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
આઈએનએફ ટોર્ન્ટફાર્મ
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91