મેટ્રોપોલિસ 25 જુલાઈ 2024 પે 1840

₹5.2
0.15 (2.97%)
19 જુલાઈ, 2024 સુધી | 12:00

મેટ્રોપોલિસ 25 જુલાઈ 2024 પર 1840 પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

 • લો3
 • હાઈ5.3
 • પાછલું. બંધ કરો
 • 5.05
 • ખોલો
 • 3
 • સ્ટ્રાઇક પ્રાઇઝ
 • 1840
 • સરેરાશ કિંમત
 • 4.26
 • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ
 • 2000
 • OI% માં ફેરફાર
 • 2.97
 • માર્કેટ લૉટ
 • 400 શેર

મેટ્રોપોલિસ ફ્યૂચર્સ

 • મેટ્રોપોલિસ 25 જુલાઈ સમાપ્ત થાય છે
 • ₹ 1979 -4.00 (-0.20%)
 • મેટ્રોપોલિસ સમાપ્ત થાય છે 29 ઑગસ્ટ
 • ₹ 1986 -7.95 (-0.40%)
 • મેટ્રોપોલિસ 26 સપ્ટેમ્બરે સમાપ્ત થાય છે
 • ₹ 1990.15 -1.30 (-0.07%)

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

મેટ્રોપોલિસ 25 જુલાઈ 2024 પે 1840 નું પ્રીમિયમ ₹5.2 છે
મેટ્રોપોલિસ 25 જુલાઈ 2024 પર 1840 નો ખુલ્લો વ્યાજ 2000 છે
મેટ્રોપોલિસ 25 જુલાઈ 2024 ઉપર 1840 ની ખુલ્લી કિંમત ₹3 છે
મેટ્રોપોલિસનું લોટ સાઇઝ 25 જુલાઈ 2024 પે 1840 400 શેર છે
પાછલા મેટ્રોપોલિસના બંધન 25 જુલાઈ 2024 પર 1840 ₹5.05 છે
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91