અલ્ટ્રાસેમ્કો 25 જુલાઈ 2024 CE 11400

₹453.00
71.15 (18.63%)
15 જુલાઈ, 2024 સુધી | 11:39

અલ્ટ્રાસેમ્કો 25 જુલાઈ 2024 CE 11400 પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

 • લો446.1
 • હાઈ501
 • પાછલું. બંધ કરો
 • 381.85
 • ખોલો
 • 446.1
 • સ્ટ્રાઇક પ્રાઇઝ
 • 11400
 • સરેરાશ કિંમત
 • 472.97
 • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ
 • 9900
 • OI% માં ફેરફાર
 • 18.63
 • માર્કેટ લૉટ
 • 100 શેર

અલ્ટ્રાસેમ્કો ફ્યુચર્સ

 • અલ્ટ્રાસેમ્કો 25 જુલાઈ સમાપ્ત થાય છે
 • ₹ 11749.4 144.80 (1.25%)
 • અલ્ટ્રાસેમ્કો સમાપ્ત થાય છે 29 ઑગસ્ટ
 • ₹ 11779.15 147.50 (1.27%)
 • અલ્ટ્રાસેમ્કો 26 સપ્ટેમ્બરે સમાપ્ત થાય છે
 • ₹ 11810 120.15 (1.03%)

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

અલ્ટ્રાસેમ્કો 25 જુલાઈ 2024 CE 11400 નું પ્રીમિયમ ₹453 છે
અલ્ટ્રાસેમ્કો 25 જુલાઈ 2024 CE 11400 નું ખુલ્લું વ્યાજ 9900 છે
અલ્ટ્રાસેમ્કો 25 જુલાઈ 2024 CE 11400 ની ખુલ્લી કિંમત ₹446.1 છે
અલ્ટ્રાસેમ્કો 25 જુલાઈ 2024 CE 11400 એ 100 શેર છે
અગાઉના અલ્ટ્રાસેમ્કો 25 જુલાઈ 2024 CE 11400 ₹381.85 છે
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91