ઈલ્ડ ટુ મેચ્યોરિટી (વાયટીએમ) શું છે?

5paisa રિસર્ચ ટીમ તારીખ: 30 ઑગસ્ટ, 2023 01:08 PM IST

banner
Listen

શું તમારી રોકાણની યાત્રા શરૂ કરવા માંગો છો?

+91

કન્ટેન્ટ

ઉપજ ટુ મેચ્યોરિટી (વાયટીએમ) એ એકંદર રિટર્ન છે જે તમે તમારા બૉન્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાંથી અપેક્ષિત કરી શકો છો, જો તમે બૉન્ડને મેચ્યોર ન થાય ત્યાં સુધી રાખો અને સમાન સિક્યોરિટીમાં તમામ બૉન્ડની પ્રાપ્તિને ફરીથી ઇન્વેસ્ટ કરો. બોન્ડ્સ એકમાત્ર વસ્તુ છે જે આ ધારણા હેઠળ આવે છે કારણ કે ઇક્વિટીઓ પાસે મેચ્યોરિટીની તારીખ નથી.

ઈલ્ડ ટુ મેચ્યોરિટી (વાયટીએમ) શું છે?

Yeild to Maturity

ઉપજ ટુ મેચ્યોરિટી (વાયટીએમ) એ એક નાણાંકીય કલ્પના છે જેનો ઉપયોગ ઇન્વેસ્ટરને કુલ રિટર્ન માપવા માટે કરવામાં આવે છે, જે બોન્ડ અથવા અન્ય નિશ્ચિત-આવક સુરક્ષાથી પ્રાપ્ત થવાની અપેક્ષા રાખે છે, જે માનવામાં આવે છે કે તે મેચ્યોરિટી સુધી ધારવામાં આવે છે. આ રિટર્નનો દર છે જે બૉન્ડના કૅશ ફ્લોનું વર્તમાન મૂલ્ય તેની વર્તમાન બજાર કિંમતને સમાન બનાવે છે.

YTM બૉન્ડની વર્તમાન બજાર કિંમત, તેનું ચહેરાનું મૂલ્ય, બૉન્ડ દ્વારા ચૂકવેલ વ્યાજ દર અને બૉન્ડ મેચ્યોર ન થાય ત્યાં સુધી વર્ષોની સંખ્યાને ધ્યાનમાં લે છે. જ્યારે કોઈ બૉન્ડ તેના ફેસ વેલ્યૂ પર ખરીદવામાં આવે છે, ત્યારે YTM બૉન્ડના કૂપન રેટ સમાન હોય છે. જો કે, જો કોઈ બૉન્ડ ડિસ્કાઉન્ટ અથવા પ્રીમિયમ પર ખરીદવામાં આવે છે, તો YTM કૂપન રેટથી અલગ હશે.

YTMની ગણતરી એ ધારણા પર આધારિત છે કે ઇન્વેસ્ટર જ્યાં સુધી તે પરિપક્વ ન થાય ત્યાં સુધી બૉન્ડને હોલ્ડ કરશે અને મેચ્યોરિટી સમયે તમામ વ્યાજની ચુકવણી અને ફેસ વેલ્યૂ પ્રાપ્ત થશે. એવું માનવામાં આવે છે કે તમામ વ્યાજની ચુકવણીઓ એક જ YTM દર પર ફરીથી રોકાણ કરવામાં આવશે. 

સારાંશમાં, વાયટીએમ એ રોકાણકાર દ્વારા મેચ્યોરિટી સુધી ધારવામાં આવે તો બૉન્ડથી પ્રાપ્ત થવાની અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે. તે બૉન્ડની વર્તમાન બજાર કિંમત, ચહેરાનું મૂલ્ય, વ્યાજ દર અને પરિપક્વતામાં સમયને ધ્યાનમાં લે છે. YTM નિશ્ચિત-આવક પ્રતિભૂતિઓનું મૂલ્યાંકન કરવા અને તેમના સંભવિત વળતરને નિર્ધારિત કરવા માટે રોકાણકારો માટે એક ઉપયોગી સાધન છે.
 

પરિપક્વતા માટે ઉપજનું મહત્વ

ઈલ્ડ ટુ મેચ્યોરિટી (વાયટીએમ) એ બોન્ડ્સના રોકાણકારો અને જારીકર્તાઓ બંને માટે એક મહત્વપૂર્ણ ધારણા છે. YTM શા માટે મહત્વપૂર્ણ છે તેના કેટલાક કારણો અહીં આપેલ છે:

1. બોન્ડ્સની તુલના કરવાની માનકીકૃત રીત પ્રદાન કરે છે: વાયટીએમ વિવિધ પરિપક્વતાઓ અને કૂપન દરો સાથે વિવિધ બોન્ડ્સ પર સંભવિત રિટર્નનું પ્રમાણિત માપ પ્રદાન કરે છે. આ રોકાણકારોને વિવિધ બોન્ડ્સના સંભવિત રિટર્નની તુલના કરવાની અને વધુ માહિતીપૂર્ણ રોકાણના નિર્ણયો લેવાની મંજૂરી આપે છે.

2. રોકાણના નિર્ણયો લેવામાં મદદ કરે છે: વાયટીએમ રોકાણકારો માટે એક આવશ્યક સાધન છે કારણ કે તે તેમને માહિતગાર રોકાણ નિર્ણયો લેવામાં મદદ કરે છે. ઉદાહરણ તરીકે, જો બૉન્ડનું વાયટીએમ મોંઘવારીના અપેક્ષિત દર કરતાં ઓછું હોય, તો બૉન્ડ સારું રોકાણ ન હોઈ શકે કારણ કે રોકાણ પરનું વાસ્તવિક વળતર નકારાત્મક હોઈ શકે છે.

3. કિંમતના બૉન્ડ્સમાં મદદ કરે છે: YTM બૉન્ડ્સના ઇશ્યૂ કરનારને બૉન્ડ્સની કિંમત નિર્ધારિત કરવામાં મદદ કરે છે. જો વાયટીએમ ખૂબ વધારે હોય, તો જારીકર્તાને બૉન્ડ માટે ખરીદદારો શોધવામાં મુશ્કેલી હોઈ શકે છે, જ્યારે જો વાયટીએમ ખૂબ ઓછી હોય, તો જારીકર્તા પૂરતી મૂડી ઉભી કરી શકશે નહીં. યોગ્ય વાયટીએમ સેટ કરીને, જારીકર્તાઓ વાજબી ખર્ચ પર જરૂરી મૂડીની રકમ વધારી શકે છે.

4. મૂલ્યાંકન માટે ઉપયોગી: YTM માધ્યમિક બજારમાં બોન્ડ્સના મૂલ્યાંકન માટે પણ ઉપયોગી છે. ઇન્વેસ્ટર્સ YTMનો ઉપયોગ બૉન્ડના યોગ્ય મૂલ્યનો અંદાજ લગાવવા માટે કરી શકે છે અને તે ડિસ્કાઉન્ટ પર ટ્રેડિંગ છે કે નહીં અથવા તેના યોગ્ય મૂલ્ય પર પ્રીમિયમ છે કે નહીં તે નક્કી કરી શકે છે.

મેચ્યોરિટી માટે ઉપજની વિવિધતાઓ

ઉપજથી મેચ્યોરિટી (વાયટીએમ) ની ઘણી વિવિધતાઓ છે જેનો ઉપયોગ રોકાણકારો બોન્ડ્સ અને અન્ય નિશ્ચિત-આવક સિક્યોરિટીઝનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે કરી શકે છે. અહીં ત્રણ સામાન્ય વેરિએશન છે:

1. કૉલ કરવા માટેની ઊપજ (વાયટીસી): જો જારીકર્તા મેચ્યોર થાય તે પહેલાં બોન્ડને કૉલ કરે તો આ રોકાણકાર કમાવવાની અપેક્ષા રાખી શકે છે. કેટલાક બોન્ડ્સ જારીકર્તાને નિર્દિષ્ટ સમયગાળા પછી બોન્ડ કૉલ કરવાની મંજૂરી આપે છે, અને વાયટીસી માને છે કે બોન્ડને વહેલી તકે શક્ય હોય તે તારીખે કૉલ કરવામાં આવશે. YTC સામાન્ય રીતે YTM કરતાં ઓછું છે કારણ કે જો બૉન્ડને વહેલી તકે ઓળખવામાં આવે તો રોકાણકારો ભવિષ્યમાં કેટલીક વ્યાજની ચુકવણી ગુમાવી શકે છે.

2. વર્તમાન ઉપજ: આ તેની વર્તમાન બજાર કિંમત દ્વારા વિભાજિત બોન્ડ દ્વારા ઉત્પન્ન વાર્ષિક આવક (વ્યાજના રૂપમાં) છે. વર્તમાન ઉપજ એ એક સરળ ગણતરી છે જે પૈસાના સમય મૂલ્ય અથવા બૉન્ડની મેચ્યોરિટી તારીખને ધ્યાનમાં લેતી નથી. વર્તમાન ઉપજ વિવિધ મેચ્યોરિટીઝ અથવા કૂપન દરો સાથે બૉન્ડ્સની તુલના કરવા માટે એક ઉપયોગી મેટ્રિક છે.

3. સૌથી ખરાબ ઉપજ (વાયટીડબલ્યુ): આ સૌથી ઓછી ઉપજ છે જે રોકાણકાર બૉન્ડની કૉલ જોગવાઈઓ અથવા અન્ય સુવિધાઓ દ્વારા બૉન્ડની ઉપજને અસર કરી શકે છે તેવી અપેક્ષા રાખી શકે છે. વાયટીડબલ્યુ માને છે કે બૉન્ડને વહેલી તકે શક્ય તે તારીખે કૉલ અથવા નિવૃત્ત કરવામાં આવશે, જેના પરિણામે વાયટીએમ કરતાં ઓછી ઉપજ મળી શકે છે. YTW કૉલની જોગવાઈઓ સાથે બોન્ડ્સનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે ઉપયોગી છે, જેમ કે સિંકિંગ ફંડની જોગવાઈ સાથે કૉલેબલ બોન્ડ્સ અથવા બોન્ડ્સ.
 

મેચ્યોરિટી માટે ઊપજના લાભો (વાયટીએમ)

મેચ્યોરિટીની ઉપજ એ બૉન્ડના સંભવિત રિટર્નનું વ્યાપક રીતે ઉપયોગમાં લેવાતું માપ છે, અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ટૂલ તરીકે વાયટીએમનો ઉપયોગ કરવા માટે ઘણા લાભો છે:

1. પ્રમાણિત પગલું: YTM બૉન્ડના સંભવિત રિટર્નનું પ્રમાણિત માપ પ્રદાન કરે છે, જે રોકાણકારો માટે વિવિધ પરિપક્વતાઓ અને કૂપન દરો સાથે વિવિધ બૉન્ડના સંભવિત રિટર્નની તુલના કરવાનું સરળ બનાવે છે.

2. રોકાણના નિર્ણયોમાં મદદ કરે છે: YTM રોકાણકારોને માહિતગાર રોકાણ નિર્ણયો લેવા માટે એક ઉપયોગી સાધન છે. તે બૉન્ડની વર્તમાન બજાર કિંમત, ચહેરાનું મૂલ્ય, વ્યાજ દર અને પરિપક્વતામાં સમયને ધ્યાનમાં લે છે. YTM જાણીને, રોકાણકારો વિવિધ બોન્ડ્સના સંભવિત રિટર્નની તુલના કરી શકે છે અને વધુ માહિતગાર રોકાણના નિર્ણયો લઈ શકે છે.

3. આગાહી: YTM એ માની લે છે કે ઇન્વેસ્ટર મેચ્યોરિટી સુધી બૉન્ડ ધરાવશે અને મેચ્યોરિટી પર તમામ વ્યાજની ચુકવણી અને ફેસ વેલ્યૂ પ્રાપ્ત કરશે. આ તેને બોન્ડની સંભવિત રિટર્નનું અનુમાનિત પગલું બનાવે છે, જે સ્થિર આવક પ્રવાહ શોધી રહ્યા હોય તેવા રોકાણકારો માટે મહત્વપૂર્ણ છે.

4. મૂલ્યાંકન માટે ઉપયોગી: YTM માધ્યમિક બજારમાં બોન્ડ્સના મૂલ્યાંકન માટે પણ ઉપયોગી છે. ઇન્વેસ્ટર્સ YTMનો ઉપયોગ બૉન્ડના યોગ્ય મૂલ્યનો અંદાજ લગાવવા માટે કરી શકે છે અને તે ડિસ્કાઉન્ટ પર ટ્રેડિંગ છે કે નહીં અથવા તેના યોગ્ય મૂલ્ય પર પ્રીમિયમ છે કે નહીં તે નક્કી કરી શકે છે.

5. કિંમતના બોન્ડ્સમાં મદદ કરે છે: YTM બોન્ડ્સના ઇશ્યૂ કરનારને બોન્ડ્સની કિંમત નિર્ધારિત કરવામાં મદદ કરે છે. યોગ્ય વાયટીએમ સેટ કરીને, જારીકર્તાઓ વાજબી ખર્ચ પર જરૂરી મૂડીની રકમ વધારી શકે છે.
 

પરિપક્વતા સુધી ઉપજની મર્યાદા (વાયટીએમ)

ઉપજ ટુ મેચ્યોરિટી (વાયટીએમ) એ એક વ્યાપક રીતે ઉપયોગમાં લેવાતી નાણાંકીય મેટ્રિક છે જે રોકાણકારોને બોન્ડ રોકાણ પર અપેક્ષિત વળતરનું મૂલ્યાંકન કરવામાં મદદ કરે છે. જો કે, અન્ય કોઈપણ ફાઇનાન્શિયલ ટૂલની જેમ, વાયટીએમ પાસે તેની મર્યાદાઓ છે કે રોકાણકારો જાગૃત હોવી જોઈએ. મેચ્યોરિટી સુધીની ઉપજની કેટલીક મુખ્ય મર્યાદાઓ છે:

1. વ્યાજ દરનું જોખમ: વાયટીએમ માને છે કે બૉન્ડના સંપૂર્ણ જીવનમાં વ્યાજ દરો સ્થિર રહે છે, જે વાસ્તવિક દુનિયામાં ભાગ્યે જ કેસ છે. જો બૉન્ડ જારી કર્યા પછી વ્યાજ દરો વધે છે, તો તેનું મૂલ્ય ઘટશે, પરિણામે રોકાણકાર માટે મૂડી નુકસાન થાય છે.

2. ક્રેડિટ રિસ્ક: YTM ક્રેડિટ રિસ્કનું ધ્યાન રાખતું નથી, જે જારીકર્તા દ્વારા ડિફૉલ્ટનું જોખમ છે. જો જારીકર્તા ડિફૉલ્ટ કરે છે, તો રોકાણકાર રોકાણ કરેલી મુદ્દલ રકમને ગુમાવી શકે છે, જે વાયટીએમની ગણતરીને અસંગત બનાવે છે.

3. લિક્વિડિટી જોખમ: YTM એ માને છે કે બૉન્ડને તેના યોગ્ય બજાર મૂલ્ય પર વેચી શકાય છે, જે હંમેશા કેસ ન હોઈ શકે, ખાસ કરીને ઓછા લિક્વિડ બોન્ડ્સ માટે. આ વાયટીએમની ગણતરીને સચોટ બનાવી શકે છે.

4. રિઇન્વેસ્ટમેન્ટ રિસ્ક: વાયટીએમ માને છે કે બૉન્ડથી પ્રાપ્ત કૂપન ચુકવણીઓને વાયટીએમ જેવા જ દરે ફરીથી ઇન્વેસ્ટ કરી શકાય છે, જે વાસ્તવિકતામાં શક્ય ન હોઈ શકે.

5. કર વિચાર: YTM બૉન્ડ રોકાણોના કર અસરોને ધ્યાનમાં લેતું નથી, જે કર પછીના વળતરને નોંધપાત્ર રીતે અસર કરી શકે છે.

મેચ્યોરિટી ફોર્મ્યુલા (વાયટીએમ) પર ઊપજ

ઉપજ ટુ મેચ્યોરિટી (વાયટીએમ) ફોર્મ્યુલા એક ગણતરી છે જે રોકાણકારને રિટર્ન કરવાના દરનો અંદાજ લગાવે છે જો તે પરિપક્વ ન થાય ત્યાં સુધી તેઓ બૉન્ડ ધરાવે છે, અને માનવામાં આવે છે કે તમામ વ્યાજની ચુકવણી એક જ દરે ફરીથી રોકાણ કરવામાં આવે છે. ફોર્મ્યુલા નીચે મુજબ છે:

વાયટીએમ = (સી + (એફ-પી)/એન) / ((એફ+પી)/2)

ક્યાં:
C = વાર્ષિક કૂપન ચુકવણી
F = બોન્ડનું ચહેરાનું મૂલ્ય
P = બોન્ડની કિંમત
n = વર્ષથી મેચ્યોરિટી સુધી
 

YTM ની ગણતરી કેવી રીતે કરવામાં આવે છે?

YTM ની ગણતરી કેવી રીતે કરવી તેનું એક ઉદાહરણ અહીં આપેલ છે:

ચાલો કહીએ કે કોઈ રોકાણકાર $1,000 ના ફેસ વેલ્યૂ, 5% નો કૂપન રેટ અને $900 માટે 10 વર્ષની મેચ્યોરિટી સાથે બૉન્ડ ખરીદે છે. બૉન્ડ વાર્ષિક વ્યાજની ચુકવણી કરે છે.

વાયટીએમ ફોર્મ્યુલાનો ઉપયોગ કરીને, અમે નીચે મુજબ વાયટીએમની ગણતરી કરી શકીએ છીએ:

વાયટીએમ = (50 + (1000-900)/10)) / ((1000+900)/2)
= (50 + 10) / 950
= 6.32%

તેથી, આ બોન્ડ માટે અંદાજિત YTM 6.32% છે. આનો અર્થ એ છે કે જો ઇન્વેસ્ટર મેચ્યોરિટી સુધી બૉન્ડ ધરાવે છે અને એક જ દર પર તમામ વ્યાજની ચુકવણી ફરીથી ઇન્વેસ્ટ કરે છે, તો તેઓ તેમના ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પર 6.32% ની વાર્ષિક રિટર્ન મેળવવાની અપેક્ષા રાખી શકે છે.

આ ધ્યાનમાં રાખવું મહત્વપૂર્ણ છે કે YTM ગણતરી માનવામાં આવે છે કે મેચ્યોરિટી સુધી બૉન્ડ રાખવામાં આવશે, તમામ વ્યાજની ચુકવણીઓને સમાન દરે ફરીથી રોકાણ કરવામાં આવશે, અને તેમાં કોઈ ડિફૉલ્ટ જોખમ નથી. જો વ્યાજ દરો અથવા અન્ય બજારની સ્થિતિ બદલાય અથવા જારીકર્તા ડિફૉલ્ટ થાય તો રિટર્નનો વાસ્તવિક દર અલગ હોઈ શકે છે.

તારણ

ઉપજ ટુ મેચ્યોરિટી (વાયટીએમ) એ એક આવશ્યક નાણાંકીય મેટ્રિક છે જેનો ઉપયોગ વાર્ષિક રિટર્ન દરનો અંદાજ લગાવવા માટે કરવામાં આવે છે જો રોકાણકાર તેઓ બૉન્ડ મુદત સુધી મેચ્યોર ન થાય ત્યાં સુધી તેને પ્રાપ્ત થશે, માનતા કે તમામ વ્યાજની ચુકવણીઓ એક જ દરે ફરીથી રોકાણ કરવામાં આવે છે. જો કે, વાયટીએમ પાસે તેની મર્યાદાઓ છે તે યાદ રાખવું મહત્વપૂર્ણ છે. વાયટીએમ માને છે કે વ્યાજ દરો સતત રહે છે, કોઈ ડિફૉલ્ટ જોખમ નથી, અને તમામ વ્યાજની ચુકવણી એક જ દરે ફરીથી રોકાણ કરવામાં આવે છે, જે વાસ્તવિક ન હોઈ શકે. વધુમાં, વાયટીએમ ક્રેડિટ રિસ્ક, લિક્વિડિટી રિસ્ક અને ટૅક્સ અસરો જેવા પરિબળોનું ધ્યાન રાખતું નથી, જે બૉન્ડના રિટર્નના વાસ્તવિક દરને નોંધપાત્ર રીતે અસર કરી શકે છે.

તેથી, જ્યારે YTM બૉન્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે એક ઉપયોગી સાધન છે, ત્યારે ઇન્વેસ્ટર્સને તેની મર્યાદાઓ વિશે જાગરૂક હોવું જોઈએ અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટના નિર્ણયો લેતી વખતે અન્ય પરિબળોને ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ. 
 

જેનેરિક વિશે વધુ

મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો


વાયટીએમનું સંપૂર્ણ સ્વરૂપ પરિપક્વતા સુધીનું ઉપજ છે, જે એક નાણાંકીય મેટ્રિક છે જે રોકાણકારને પ્રાપ્ત થવાના અંદાજિત વાર્ષિક દરને માપે છે જો તેઓ બૉન્ડ મુદત સુધી મેચ્યોર ન થાય ત્યાં સુધી તે પ્રાપ્ત કરવાની અપેક્ષા રાખે છે, એમ માનતા કે તમામ વ્યાજની ચુકવણીઓ એક જ દરે ફરીથી રોકાણ કરવામાં આવે છે. YTM બૉન્ડની કિંમત, કૂપન દર, ફેસ વેલ્યૂ અને મેચ્યોરિટીમાં સમયને ધ્યાનમાં લે છે, અને તે વિવિધ બૉન્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટની તુલના કરવા માટે એક ઉપયોગી સાધન છે. ઉચ્ચ YTM એ વધુ રિટર્નનો દર દર્શાવે છે, જ્યારે ઓછું YTM એ ઓછું રિટર્ન દર સૂચવે છે. જો કે, યાદ રાખવું મહત્વપૂર્ણ છે કે વાયટીએમની મર્યાદાઓ છે અને ક્રેડિટ રિસ્ક, લિક્વિડિટી રિસ્ક અને ટૅક્સની અસરો જેવા પરિબળોને ધ્યાનમાં લેતું નથી, જે બૉન્ડના વાસ્તવિક રિટર્ન દરને નોંધપાત્ર રીતે અસર કરી શકે છે.
 

ઉપજ થી મેચ્યોરિટી (આસ્ક વાયટીએમ) એ રિટર્નનો અંદાજિત વાર્ષિક દર છે, જે ઇન્વેસ્ટરને પ્રાપ્ત થવાની અપેક્ષા છે કે જો તેઓ તેની વર્તમાન આસ્ક પ્રાઇસ પર બૉન્ડ ખરીદે છે અને તે મેચ્યોર થાય ત્યાં સુધી તેને હોલ્ડ કરે છે, ધારો કે તમામ વ્યાજની ચુકવણીઓ એક જ દરે ફરીથી ઇન્વેસ્ટ કરવામાં આવે છે. આસ્ક વાયટીએમ બૉન્ડની પૂછપરછની કિંમત, કૂપન દર, ચહેરાનું મૂલ્ય અને મેચ્યોરિટી સમયને ધ્યાનમાં લે છે, અને તે બૉન્ડ રોકાણોનું મૂલ્યાંકન કરવા અને તેમને અન્ય રોકાણની તકો સાથે તુલના કરવા માટે એક ઉપયોગી સાધન છે. YTM એ ઉપજ છે કે જો કોઈ રોકાણકાર બૉન્ડ માટે વર્તમાન પૂછતી કિંમત ચૂકવશે, જે બૉન્ડના ચહેરા મૂલ્યથી અલગ હોઈ શકે છે, અને તે બૉન્ડ ખરીદવા સાથે સંકળાયેલા ટ્રાન્ઝૅક્શન ખર્ચને ધ્યાનમાં લે છે.

એક રોકાણકાર તરીકે, તમે સામાન્ય રીતે ઉચ્ચ ઉપજ પરિપક્વતા (વાયટીએમ) ને ઈચ્છો છો કારણ કે ઉચ્ચ વાયટીએમ વળતરનો દર દર્શાવે છે. YTM એ રિટર્નનો સરેરાશ વાર્ષિક દરનો અંદાજ છે, જે ઇન્વેસ્ટરને પ્રાપ્ત થવાની અપેક્ષા છે કે જો તેઓ બૉન્ડ મેચ્યોર ન થાય ત્યાં સુધી તેઓ બૉન્ડ ધરાવે છે, અને માનતા કે તમામ વ્યાજની ચુકવણીઓ એક જ દરે ફરીથી ઇન્વેસ્ટ કરવામાં આવે છે. તેથી, ઉચ્ચ વાયટીએમનો અર્થ એ છે કે બૉન્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પર ઉચ્ચ સંભવિત રિટર્ન પ્રદાન કરે છે.

ટ્રાયલ અને ભૂલ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીને ઉપજને મેચ્યોરિટી (વાયટીએમ) ની ગણતરી કરવામાં બોન્ડની કિંમત સમાન દર નિર્ધારિત કરવા માટે પુનરાવર્તનની શ્રેણી શામેલ છે. ટ્રાયલ અને ભૂલ પર વાયટીએમની ગણતરી કરવાના પગલાં અહીં છે:

● બૉન્ડની વર્તમાન બજાર કિંમત નિર્ધારિત કરો.
● બૉન્ડનું ચહેરાનું મૂલ્ય અને કૂપન દર નિર્ધારિત કરો.
● બૉન્ડ મેચ્યોર થાય ત્યાં સુધી વર્ષોની સંખ્યા નિર્ધારિત કરો.
● ઉપજ દરનો અંદાજ લગાવો અને તે દરનો ઉપયોગ કરીને બૉન્ડના કૅશ ફ્લોના વર્તમાન મૂલ્યની ગણતરી કરો.
● બૉન્ડની વર્તમાન માર્કેટ કિંમત સાથે કૅશ ફ્લોના વર્તમાન મૂલ્યની તુલના કરો. જો વર્તમાન મૂલ્ય બજાર કિંમત કરતાં વધુ હોય, તો ઉપજ દરનો અંદાજ વધારો. જો તે બજાર કિંમત કરતાં ઓછું હોય, તો ઉપજ દરનો અંદાજ ઘટાડો.
● જ્યાં સુધી બૉન્ડના કૅશ ફ્લોનું વર્તમાન મૂલ્ય તેની માર્કેટ કિંમત જેટલું હોય ત્યાં સુધી પુનરાવર્તન પગલાં 4 અને 5.
● ઉપજ દર જે તેની બજાર કિંમત સાથે બૉન્ડના કૅશ ફ્લોના વર્તમાન મૂલ્યને સમાન કરે છે તે વાયટીએમ છે.
 

હા, કૉલ કરવાની ઉપજ (YTC) પરિપક્વતા કરતાં ઉપજ (YTM) કરતાં વધુ હોઈ શકે છે કારણ કે YTC એ રિટર્નનો અંદાજિત વાર્ષિક દર છે જે રોકાણકાર પ્રાપ્ત કરવાની અપેક્ષા રાખી શકે છે કે જો જારીકર્તા દ્વારા તે પરિપક્વ થાય તે પહેલાં કૉલ કરી શકાય તેવો બૉન્ડ હોય. કૉલેબલ બોન્ડ્સ જારીકર્તાને મેચ્યોરિટીની તારીખ પહેલાં બોન્ડને રિડીમ કરવાનો અધિકાર આપે છે, અને તેઓ સામાન્ય રીતે પ્રારંભિક કૉલ જોખમ માટે વળતર આપવા માટે નૉન-કૉલેબલ બોન્ડ્સ કરતાં ઉચ્ચ કૂપન દર ઑફર કરે છે. આનો અર્થ એ છે કે જો બૉન્ડને વહેલી તકે કહેવામાં આવે, તો રોકાણકારને YTM કરતાં વધુ ઊપજ દર પ્રાપ્ત થશે. તેથી, YTC માટે YTM કરતાં વધુ હોવું શક્ય છે, ખાસ કરીને જ્યારે બૉન્ડ જારી કરવામાં આવ્યું હતું ત્યારથી વ્યાજ દરો ઘટી જાય છે.