શેરની યોગ્ય સમસ્યા

5paisa રિસર્ચ ટીમ તારીખ: 25 એપ્રિલ, 2023 10:56 AM IST

banner
Listen

શું તમારી રોકાણની યાત્રા શરૂ કરવા માંગો છો?

+91

કન્ટેન્ટ

પરિચય

સ્ટૉક માર્કેટની ચર્ચા કરતી વખતે, સૌથી સામાન્ય ટર્મિનોલોજી 'ઇક્વિટી શેર' છે’. ઇક્વિટી એ શેર અથવા સ્ટૉકને દર્શાવે છે જે કંપનીની મૂડીના ઉપાયનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે જેના માટે દરેક શેરધારક હકદાર છે. તેમની વ્યાખ્યાના આધારે, કંપનીઓ એક કરતાં વધુ ઇક્વિટી ઑફર કરે છે. આમાં બોનસ શેર, રાઇટ્સ શેર, સ્વેટ ઇક્વિટી શેર અને વધુ શામેલ છે. આ લેખ યોગ્ય મુદ્દાનો અર્થ અને અધિકાર શેર શું છે તેની ચર્ચા કરે છે.

શેરની યોગ્ય સમસ્યા શું છે?

જ્યારે કોઈ કંપનીને વધારાની મૂડી ઉભી કરવાની અને હાલના શેરધારકોના અનુપાતમાં સંતુલિત મતદાન અધિકારો રાખવાની જરૂર હોય, ત્યારે કંપની અધિકાર શેર જારી કરે છે. 

Right Issue of Shares

અધિકાર શેર ઈશ્યુ એ કંપનીના વર્તમાન શેરધારકોને આપેલા અધિકારોની ઑફર છે, જે તેમને સેકન્ડરી માર્કેટ દ્વારા ખરીદવાને બદલે કંપની પાસેથી સીધા વટાવ કિંમતે અતિરિક્ત શેરો ખરીદવાની મંજૂરી આપે છે. શેરધારક ખરીદી શકે તેવા અતિરિક્ત શેરોની સંખ્યા તેમના હાલના હોલ્ડિંગ પર આધારિત છે.

શેરની યોગ્ય જારી કરવાની વિશેષતાઓ

● જ્યારે કોર્પોરેશનને વિવિધ હેતુઓ માટે કૅશની જરૂર હોય ત્યારે કોર્પોરેશન અધિકારો જારી કરે છે. આ પ્રક્રિયા કંપનીને અંડરરાઇટિંગ ફી વગર ભંડોળ ઊભું કરવાની મંજૂરી આપે છે.

● અધિકારોની સમસ્યા હાલના શેરધારકોને જવાબદારીને બદલે, એક ચોક્કસ તારીખે અથવા તેના પહેલાં ઓછી કિંમતે શેર ખરીદવાનો અધિકાર આપીને પસંદગીની સારવાર આપે છે.

● હાલના શેરધારકો પાસે અન્ય રસ ધરાવતા માર્કેટ સહભાગીઓ સાથે ટ્રેડ કરવાનો અધિકાર પણ છે જ્યાં સુધી નવા શેર ખરીદી માટે ઉપલબ્ધ નથી. રાઇટ્સ શેર સામાન્ય ઇક્વિટી શેર જેવી જ રીતે ટ્રેડ કરવામાં આવે છે.

● શેરધારકો માટે ઉપલબ્ધ અતિરિક્ત શેરની સંખ્યા સામાન્ય રીતે તેમના હાલના શેરહોલ્ડિંગ્સના પ્રમાણમાં છે.

● હાલના શેરધારકો રાઇટ્સ શેરને ભૂલી જવાનું પસંદ કરી શકે છે. જો કે, જો તેઓ વધારાના શેર ખરીદતા નથી, તો વધારાના શેર જારી કર્યા પછી તેમની હાલની હોલ્ડિંગ્સ પસાર થઈ જશે.

શેરની યોગ્ય જારી કરવાના કારણો

જ્યારે કોઈ કંપની તેના વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવાની યોજના ધરાવે છે, ત્યારે તેને વિવિધ કારણોસર અતિરિક્ત મૂડીની જરૂર પડી શકે છે જેમ કે ઋણ ચૂકવવાની, ખરીદી ઉપકરણો અથવા બીજી કંપની મેળવવાની જરૂર પડી શકે છે. ઋણ પસંદ કરવાના બદલે, તેઓ વ્યાજની ચુકવણીને ટાળવા માટે ઇક્વિટીને પસંદ કરી શકે છે. ઇક્વિટી વધારતી વખતે, મૂડી વિસ્તરણ માટે અધિકારોની સમસ્યાઓ ઝડપી અને સરળ રીત છે. તે જ રીતે, જે પ્રોજેક્ટ્સમાં ઋણ ધિરાણ ઉપલબ્ધ નથી, અયોગ્ય અથવા ખર્ચાળ હશે તેના પરિણામે સામાન્ય રીતે અધિકારો જારી કરીને કંપનીઓ મૂડી ઉભી કરશે.

ડેબ્ટ-ટુ-ઇક્વિટી રેશિયોમાં સુધારો કરવા માંગતી કંપનીઓ સમાન રીતે મૂડી ઉભી કરી શકે છે. વધુમાં, પીડિત કંપનીઓ ઋણની ચુકવણી કરવા અને તેમના નાણાંકીય સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો કરવા માટે યોગ્ય શેરો જારી કરી શકે છે.

કોઈ અધિકાર સમસ્યાનું ઉદાહરણ?

અરુણ પાસે XYZ લિમિટેડના 1000 શેર છે. ટ્રેડિંગ દરેક ₹10 છે. ત્યારબાદ કંપની 2-for-5 રેશિયોમાં અધિકાર મુદ્દાની જાહેરાત કરે છે. કંપની દરેક શેર દીઠ ₹6 ની છૂટવાળી કિંમત પર સમસ્યાની જાહેરાત કરે છે. તેથી, મૂળભૂત રીતે, દરેક 5 શેર માટે ₹10 પર, હાલના શેરધારક દ્વારા આયોજિત દરેક માટે, કંપની ₹6 ની છૂટવાળી કિંમત પર 2 રાઇટ્સ શેર ઑફર કરશે.

અરુણનું પોર્ટફોલિયો મૂલ્ય (હકોની સમસ્યા પહેલાં) = 1000 શેર x રૂ. 10 = રૂ. 10,000
પ્રાપ્ત કરવા માટે યોગ્ય શેરની સંખ્યા = (1000 x 2/5) = 400
રાઇટ્સ શેર ખરીદવા માટે ચૂકવેલ કિંમત = 400 શેર x રૂ. 6 = રૂ. 2400
અધિકારોની સમસ્યાનો ઉપયોગ કર્યા પછી શેરોની કુલ સંખ્યા = 1000 + 400 = 1400

અધિકારોની સમસ્યાનો ઉપયોગ કર્યા પછી પોર્ટફોલિયોનું સુધારેલ મૂલ્ય = રૂ. 10,000 + રૂ. 2400 = રૂ. 12,400
શેર દીઠ કિંમત હોવી જોઈએ અધિકાર સમસ્યા પછી = ₹ 12,400 / 1400 = ₹ 8.86

સિદ્ધાંતમાં, અધિકારોની સમસ્યા પછી શેર કિંમત ₹8.86 હોવી જોઈએ; જો કે બજાર મૂલ્ય અલગ હોઈ શકે છે. શેર કિંમતમાં અપટ્રેન્ડ રોકાણકારને લાભ આપશે, જ્યારે કિંમત ₹8.86 થી નીચે આવે છે, ત્યારે તે પૈસા ગુમાવશે.

તારણ

વર્તમાન શેરધારકોને શેરના લાભોનો યોગ્ય મુદ્દા આપે છે, જે તેમને વટાવગત કિંમત પર શેર માટે અરજી કરવાનો અને તેમના વોટિંગ અધિકારો જાળવી રાખવાનો ફાયદો પ્રદાન કરે છે. એક કંપની શેરોના અધિકાર ઇશ્યૂ દ્વારા વાજબી રકમની મૂડી ઉભી કરી શકે છે.

સ્ટૉક/શેર માર્કેટ વિશે વધુ

મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91