આવકવેરામાં ફોર્મ 10E શું છે?

5paisa રિસર્ચ ટીમ તારીખ: 16 ઑક્ટોબર, 2023 01:57 PM IST

banner
Listen

શું તમારી રોકાણની યાત્રા શરૂ કરવા માંગો છો?

+91

કન્ટેન્ટ

પગારદાર વ્યક્તિઓને જ્યારે અગાઉથી અથવા બાકી તરીકે પગારની ચુકવણી પ્રાપ્ત થાય ત્યારે પ્રાપ્ત થયેલી સંપૂર્ણ રકમ પર તેમનો કર ચૂકવવો પડી શકે છે. તેમ છતાં, આવકવેરા વિભાગ કર્મચારીઓને તેમની આવક પ્રાપ્ત કરવામાં વિલંબના પરિણામે વધારાના કર ભાર બનાવવાથી સુરક્ષિત કરે છે. તેને સરળતાથી મૂકવા માટે, જો કોઈના પગારનો ચોક્કસ ભાગ બાકી તરીકે પ્રાપ્ત થાય છે, તો તેઓ ફોર્મ 10E નો ઉપયોગ કરીને કલમ 89(1) હેઠળ કર રાહતનો દાવો કરી શકે છે, જે કર બચત તરફ દોરી શકે છે.

આવકવેરામાં ફોર્મ 10E શું છે?

તમારામાંથી ઘણા લોકો આશ્ચર્યજનક હોવા જોઈએ, 'ફોર્મ 10E શું છે’. ફોર્મ 10E એ સેક્શન 89(1) હેઠળ ટૅક્સમાં રાહત મેળવવા માટે ફરજિયાત દસ્તાવેજ છે. આ વિભાગ તમને મોટાભાગે બકાયામાં મળેલી આવક માટે કર રાહતની વિનંતી કરવાની મંજૂરી આપે છે. પ્રાપ્ત થયેલ બાકીની રકમ સામાન્ય રીતે ફોર્મ 16 ના ભાગ B માં દસ્તાવેજ કરવામાં આવે છે. કલમ 192(2A) હેઠળ પ્રાપ્ત થયેલી જરૂરી આવકની વિગતો પ્રદાન કરવા માટે ફોર્મ 10E આવશ્યક બની જાય છે. 

તે સરકારી કર્મચારીઓ અથવા કંપનીઓ, યુનિવર્સિટીઓ, સહકારી સંસ્થાઓ, સ્થાનિક અધિકારીઓ, સંસ્થાઓ, સંગઠનો અથવા સંસ્થાઓ જેવી વિવિધ સંસ્થાઓમાં કાર્યરત વ્યક્તિઓ દ્વારા સબમિટ કરી શકાય છે.
 

સેક્શન 89(1) હેઠળ રાહત શું છે?

આ કરની ગણતરી વર્ષભર કમાયેલી કોઈની કુલ આવકના આધારે કરવામાં આવે છે. ધારો કે તેમની કુલ આવકમાં સમાન વર્ષમાં પ્રાપ્ત થયેલ કોઈપણ ભૂતકાળની ચુકવણીનો સમાવેશ થાય છે. તે કિસ્સામાં, તમને આ બાકી રકમ પર ઉચ્ચ કર જવાબદારીનો સામનો કરવા વિશે ચિંતિત હોઈ શકે છે (કારણ કે કર દરો સમય જતાં વધારે હોય છે). 

વિલંબિત આવક દ્વારા થતા કોઈપણ વધારાના કર ભારને દૂર કરવા માટે, કર કાયદાઓ કલમ 89(1) હેઠળ રાહત પ્રદાન કરે છે. જો તમને અગાઉથી અથવા બાકી તરીકે પગારનો ભાગ પ્રાપ્ત થયો હોય, અથવા જો તમને રિટ્રોઍક્ટિવ પરિવારનું પેન્શન પ્રાપ્ત થયું હોય, તો તમે કલમ 89(1) હેઠળ કર રાહત માટે પાત્ર છો જ્યારે સંયુક્ત નિયમ 21A. સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો, તમારે વિલંબિત ચુકવણીને કારણે અતિરિક્ત કર ચૂકવવાની જરૂર પડશે નહીં.
 

ફોર્મ 10E કોણે ફાઇલ કરવું જોઈએ?

પાછલા નાણાંકીય વર્ષમાં તેમને આગામી આવક પ્રાપ્ત થઈ હોય ત્યારે કોઈને ફોર્મ 10E સબમિટ કરવાની જરૂર છે:

 • બાકીમાં પરિવારનું પેન્શન પ્રાપ્ત થયું
 • પગારની બાકી
 • ગ્રેચ્યુટી
 • રોજગાર સમાપ્તિ પર વળતર 
 • ઍડવાન્સ પગાર
 • પ્રવાસિત પેન્શન
   

ફોર્મ 10E ને ફાઇલ ન કરવા માટે ઇન્કમ ટૅક્સ નોટિસ

એક વિશિષ્ટ નાણાંકીય વર્ષ માટે ઇન્કમ ટૅક્સ રિટર્ન સાથે શરૂઆત કરીને, જ્યારે તમે સેક્શન 89(1) હેઠળ રાહત મેળવવા માંગો છો ત્યારે ઇન્કમ ટૅક્સ વિભાગે ફોર્મ 10E ફાઇલ કરવા માટે ફરજિયાત આવશ્યકતા રજૂ કરી છે. 

વધુમાં, કરદાતાઓ કલમ 89(1) હેઠળ રાહતનો દાવો કરે છે પરંતુ ફોર્મ 10E સબમિટ કર્યો નથી સંબંધિત અધિકારીઓ પાસેથી આવકવેરા નોટિસ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આ દર્શાવે છે કે કલમ 89 હેઠળ રાહત આપવામાં આવી નથી કારણ કે તેઓએ ઑનલાઇન ફોર્મ 10E ફાઇલ કર્યું નથી. ફોર્મ 10ઇ સબમિટ કરવું આવકવેરા અધિનિયમની કલમ 89 હેઠળ ફરજિયાત છે.

ફોર્મ 10E ફાઇલ ન કરવું:  
બાકી/અગ્રિમ પગારની વિગતો:  
કર વર્ષ: [વર્ષ] બાકી/ઍડવાન્સ પગારની રકમ: [રકમ]
નિયોક્તાનું નામ: [નિયોક્તાનું નામ]    
રસીદની તારીખ: [તારીખ]      

 

બિન-અનુપાલનના પરિણામો:  
1. કરની જવાબદારી: તમે કલમ 89(1) હેઠળ રાહતની અનુપલબ્ધતાને કારણે બાકી/અગ્રિમ પગારની આવક પર ઉચ્ચ કર ચૂકવવા માટે જવાબદાર હોઈ શકો છો.
2. વ્યાજ અને દંડ: વધારાનો વ્યાજ અને દંડ ફોર્મ 10E અને કરની ચુકવણીમાં વિલંબ માટે અરજી કરી શકે છે.
3. કાનૂની કાર્યો: સતત બિન-અનુપાલન કાનૂની કાર્યો અને કર કાયદા હેઠળ વધુ પરિણામો તરફ દોરી શકે છે.

 

કાર્યવાહીની જરૂર છે:      
1. તાત્કાલિક ફાઇલિંગ: અમે તમને વિનંતી કરીએ છીએ કે કલમ 89(1) હેઠળ રાહતનો દાવો કરવા માટે નિર્દિષ્ટ વર્ષ માટે વધુ વિલંબ વગર ફોર્મ 10ઇ ઇન્કમ ટૅક્સ ફાઇલ કરો.
2. કરની ચુકવણી: જો તમે અતિરિક્ત ટૅક્સની જવાબદારી ચૂકવી નથી, તો કૃપા કરીને વધુ વ્યાજ અને દંડથી બચવા માટે જરૂરી ચુકવણી કરો.
3. અનુપાલન: કાનૂની કાર્યોને રોકવા માટે તમામ કર કાયદાઓ અને નિયમોનું સમયસર પાલન સુનિશ્ચિત કરો.


 

ફોર્મ 10E કેવી રીતે ફાઇલ કરવું?

ફોર્મ 10E આવકવેરો પૂર્ણ કરવા માટે, કૃપા કરીને નીચે દર્શાવેલ પગલાંઓને અનુસરો:

 • પગલું 1: તમારા વ્યક્તિગત ઇ-ફાઇલિંગ ટૅક્સ એકાઉન્ટમાં લૉગ ઇન કરો.
 • પગલું 2: "ઇ-ફાઇલ" વિભાગમાં નેવિગેટ કરો અને "આવકવેરા ફોર્મ" ઍક્સેસ કરો."
 • પગલું 3: કલમ 89 હેઠળ રાહતનો દાવો કરવા માટે "ફોર્મ 10E ઇન્કમ ટૅક્સ" પસંદ કરો.
 • પગલું 4: સંબંધિત આકારણી વર્ષ પસંદ કરો જેના માટે ફોર્મ 10E આવકવેરો દાખલ કરવાનો છે.
 • પગલું 5: તમારી પસંદગીની સબમિશન પદ્ધતિ પસંદ કરો અને "ચાલુ રાખો" બટન પર ક્લિક કરો.
 • પગલું 6: જરૂરી માહિતી પ્રદાન કરો અને "ડ્રાફ્ટ સેવ કરો" પર ક્લિક કરો."
 • પગલું 7: પગારના બાકી માટે "જોડાણ-i" પસંદ કરો અને જરૂરી વિગતો ભરો.
 • પગલું 8: માહિતીનું મૂલ્યાંકન કરવા અને 10E ઇન્કમ ટૅક્સ સબમિટ કરવા માટે "પ્રિવ્યૂ અને સબમિટ" વિકલ્પ પસંદ કરો.
   

ફોર્મ 10E ફાઇલ કરવા માટે જરૂરી દસ્તાવેજો

To file Form 10E income tax (Declaration under section 89(1) by a taxpayer for (advance salary/arrears), you typically need specific documents like:

 • ફોર્મ 16
 • પગાર સ્લીપ
 • બાકી/ઍડવાન્સ પગારનું સ્ટેટમેન્ટ
 • ઇન્કમ ટૅક્સ રીટર્ન
 • બેંક નિવેદન
 • ફોર્મ 10E
 • પર્મનન્ટ એકાઉન્ટ નંબર
 • કલમ 89(1) હેઠળ રાહતની ગણતરીની વિગતો
 • સરનામું અને સંપર્કની માહિતી
 • અન્ય કોઈપણ સહાયક દસ્તાવેજો 
   

ફોર્મ 10E વિશે યાદ રાખવાની બાબતો

પગારની બાબતો પર કર રાહતનો દાવો કરવા માટે ફોર્મ 10 ઇ આવકવેરો પૂર્ણ કરતી વખતે નીચેની બાબતોને ધ્યાનમાં રાખો:

 1. તમારે ઇન્કમ ટૅક્સ વિભાગની વેબસાઇટ દ્વારા ફોર્મ 10ઇ ઑનલાઇન સબમિટ કરવાની જરૂર છે.
 2. જો તમે પહેલાં કોઈ નાણાંકીય વર્ષમાં કર રાહતનો ક્લેઇમ કર્યો હતો પરંતુ ફોર્મ 10E સબમિટ કર્યો નથી, તો તમને ઇન્કમ ટૅક્સ વિભાગ પાસેથી બિન-અનુપાલન માટે ચોક્કસ નોટિસ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે.
 3. ઇન્કમ ટૅક્સ રિટર્ન ફાઇલ કરતા પહેલાં તમારે ફોર્મ 10ઇ ઑનલાઇન ફાઇલ કરવું જોઈએ.
 4. જોકે પગારની બાકીની રકમ અગાઉના નાણાંકીય વર્ષો સાથે સંબંધિત હોઈ શકે છે, પરંતુ ફોર્મ 10E ભરતી વખતે, જ્યારે તમને તમારી બાકી રકમ પ્રાપ્ત થઈ ત્યારે તમારે મૂલ્યાંકન વર્ષ પસંદ કરવો આવશ્યક છે.
 5. તમે ઇન્કમ ટૅક્સ રિટર્ન પર સબમિટ કરેલ ફોર્મ 10E ની કૉપીને અટૅચ કરવા માટે બાધ્ય નથી. જો કે, તમારા રેકોર્ડ્સની કૉપી રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
 6. જ્યારે કોઈ વ્યક્તિના નિયોક્તા પુષ્ટિકરણની વિનંતી કરી શકે છે, જ્યારે તમે ફોર્મ 10E સબમિટ કર્યું છે, ત્યારે તેમના નિયોક્તાને ફોર્મ પ્રદાન કરવું ફરજિયાત નથી.
 7. કલમ 89(1) ટેક્સ રાહત પણ બાકીની દ્રષ્ટિએ પ્રાપ્ત થયેલ પરિવારના પેન્શન પર લાગુ પડે છે.
 8. જો તમે અગાઉ સેક્શન 10(10C) હેઠળ સ્વૈચ્છિક નિવૃત્તિ યોજના વળતર માટે કર મુક્તિનો લાભ લીધો છે, તો તમે કલમ 89(1) હેઠળ કર રાહત માટે પાત્ર રહેશો નહીં.
   

તારણ

ફોર્મ 10E ના અર્થ મુજબ, ઉપરોક્ત પગલાંઓ તમને આવકવેરા અધિનિયમ 1961 ની કલમ 89(1) હેઠળ ઑનલાઇન કર રાહત મેળવવા માટે ફોર્મ 10E પૂર્ણ કરવા અને સબમિટ કરવા માટે માર્ગદર્શન આપશે. પગારની બાબતો પર તમારી કર જવાબદારીઓને ઘટાડવા માટે ફોર્મ 10E ભરવું આવશ્યક છે. જો તમને કલમ 89(1), ફોર્મ 10E અથવા કર ફાઇલિંગ પ્રક્રિયા વિશેની કોઈપણ મુશ્કેલીઓ, પ્રશ્નો અથવા અનિશ્ચિતતાઓનો સામનો કરવો પડે, તો કર નિષ્ણાત પાસેથી સલાહ લેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. આ તમારી ઇન્કમ ટૅક્સ રિટર્નની સચોટ અને ઝંઝટ-મુક્ત સબમિશનની ખાતરી કરવામાં મદદ કરશે.

ટૅક્સ વિશે વધુ

મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

ખરેખર, કલમ 89(1) હેઠળ ઉપલબ્ધ કર રાહત પ્રદાન કરવા માટે આવકવેરા રિટર્ન (આઇટીઆર) દાખલ કરતા પહેલાં ફોર્મ 10ઇ સબમિટ કરવું આવશ્યક છે.

જ્યારે તમે ફોર્મ 10E સબમિટ કરવામાં નિષ્ફળ થાવ છો અને હજુ પણ ઇન્કમ ટૅક્સ રિટર્ન (ITR) માં સેક્શન 89 હેઠળ તમારી રાહતનો ક્લેઇમ કરો છો, ત્યારે ITR પ્રક્રિયામાંથી પસાર થશે. જો કે, કલમ 89 હેઠળ વિનંતી કરેલ રાહત આપવામાં આવશે નહીં.

ના, ફોર્મ 10E ડાઉનલોડ કરવું શક્ય નથી. આ પ્રક્રિયા સંપૂર્ણપણે ઑનલાઇન છે, જેથી તમારે તેને ઇ-ફાઇલિંગ પોર્ટલમાં સબમિટ કરવું આવશ્યક છે.

ના, જો તમે પહેલેથી જ સેક્શન 10(10C) હેઠળ તમારી કર મુક્તિનો દાવો કર્યો છે તો સેક્શન 89(1) સ્વૈચ્છિક નિવૃત્તિ યોજના દ્વારા પ્રાપ્ત વળતર માટે કર રાહત આપતું નથી.