ફોર્મ 15CA શું છે?

5paisa રિસર્ચ ટીમ તારીખ: 16 ઑક્ટોબર, 2023 12:18 PM IST

banner
Listen

શું તમારી રોકાણની યાત્રા શરૂ કરવા માંગો છો?

+91

કન્ટેન્ટ

વિદેશી રેમિટન્સ સંબંધિત અનુપાલન ઘણીવાર ખૂબ જ વધારે હોઈ શકે છે કારણ કે આ પ્રક્રિયામાં માત્ર નિયમિત પૈસા જ નહીં પરંતુ વિદેશી પૈસા પણ શામેલ છે. પોતાને જ અનુપાલનની કલ્પના ખૂબ જ ગંભીર છે. જ્યારે ફોર્મ 15CA ભરવાની વાત આવે છે ત્યારે આ અનુભવ પરસ્પર વિચાર કરે છે. તેથી, પ્રક્રિયાને ઓછી કરવા અને સરળ અને ઝંઝટ-મુક્ત અનુપાલન અને સબમિશનની ખાતરી કરવા માટે, આ લેખ ફોર્મ 15CA ફાઇલ કરવા માટે વ્યાપક માર્ગદર્શિકા સંકલિત કરી છે.

ફોર્મ 15CA શું છે?

શું તમે આશ્ચર્ય કરો છો કે ફોર્મ 15CA શું છે? ફોર્મ 15CA રેમિટર પાસેથી ઘોષણા તરીકે કાર્ય કરે છે (વ્યક્તિગત અથવા એકમ નિવાસીને પૈસા મોકલે છે). તે દેશના નિવાસીઓ ન હોય તેવી વ્યક્તિઓ અથવા એકમોને ચુકવણી સંબંધિત માહિતી એકત્રિત કરવાના સાધન તરીકે કાર્ય કરે છે. 

અનિવાસી પ્રાપ્તકર્તાઓના હાથમાં આ ચુકવણીની કરપાત્રતા નિર્ધારિત કરવામાં આવકવેરા વિભાગને મદદ કરવા માટે આ ઘોષણા મહત્વપૂર્ણ છે. નોંધપાત્ર છે કે બેંકો અને અધિકૃત ડીલરો રેમિટન્સ સાથે આગળ વધતા પહેલાં તેમને ફોર્મ 15CA અને ફોર્મ 15CB પ્રાપ્ત થાય તેની ખાતરી કરવામાં વધુ જાગરૂક છે.

વિદેશી રેમિટન્સ કરતી વખતે, વ્યક્તિઓએ ફોર્મ 15CA પ્રદાન કરવું આવશ્યક છે, અને આ સબમિશન ઑનલાઇન પૂર્ણ કરવામાં આવે છે. વિશિષ્ટ પરિસ્થિતિઓમાં, ફોર્મ 15CA નું સબમિશન ફોર્મ 15CB ના રૂપમાં પ્રેક્ટિઝિંગ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ દ્વારા જારી કરાયેલ પ્રમાણપત્ર સાથે હોવું આવશ્યક છે.
 

ફોર્મ 15CA ની લાગુ

 • જ્યારે ટૅક્સ કાયદા દીઠ રેમિટન્સ રકમ વસૂલવામાં આવશે નહીં ત્યારે કોઈ ફોર્મની જરૂર પડશે નહીં. 
 • જ્યારે મોકલવામાં આવેલી રકમ મુક્તિની નિર્દિષ્ટ સૂચિ હેઠળ આવે ત્યારે ફક્ત 15CA ભાગ D ને જ સબમિટ કરવું આવશ્યક છે.
 • જો કોઈ ચોક્કસ નાણાંકીય વર્ષમાં રકમ પાંચ લાખ રૂપિયાથી ઓછી હોય તો માત્ર ફોર્મ 15CA નો ભાગ જમા કરવો આવશ્યક છે. 
 • જો રેમિટન્સ પાંચ લાખ રૂપિયાથી વધુ હોય, તો ફોર્મ 15CA અને 15CB નો યોગ્ય રીતે ભરેલો ભાગ C સબમિટ કરવો આવશ્યક છે.
 • જો રેમિટન્સ પાંચ લાખ રૂપિયાથી વધુ છે, અને આવકવેરાની કલમ 195(3)/કલમ 195(2) હેઠળ પ્રમાણપત્ર પ્રાપ્ત થયું છે, તો ફોર્મ 15CA નો ભાગ B સબમિટ કરવો આવશ્યક છે.
   

ફોર્મ 15CA ના ભાગો

આ ફોર્મની રચના ચાર વિશિષ્ટ વિભાગોમાં કરવામાં આવે છે, દરેકનો હેતુ પ્રવર્તમાન પરિસ્થિતિઓના આધારે પૂર્ણ કરવા માટે છે. આ ચાર વિભાગો નીચે મુજબ છે:

ભાગ A:

જ્યાં સુધી કુલ રેમિટન્સ અથવા તેના સંચિત મૂલ્ય આપેલ નાણાંકીય વર્ષમાં પાંચ લાખ પાર ન થાય ત્યાં સુધી આ સેક્શન ટેક્સ યોગ્ય છે કે નહીં, તેને ધ્યાનમાં લીધા વિના આ સેક્શન પૂર્ણ કરવામાં આવશે.

ભાગ B:

જ્યારે તમે આકલન અધિકારી પાસેથી આવકવેરા અધિનિયમની કલમ 195(3)/195(2) /197 હેઠળ પ્રમાણપત્ર પ્રાપ્ત કર્યું હોય ત્યારે તમારે આ વિભાગ ભરવું જોઈએ.

ભાગ C:

જ્યારે કુલ રેમિટન્સ અથવા તેના સંચિત મૂલ્ય એક નાણાંકીય વર્ષમાં પાંચ લાખ રૂપિયાથી વધુ હોય ત્યારે આ ભાગ પૂર્ણ થવો જોઈએ, અને આ રેમિટન્સ ટેક્સેશનને આધિન છે.

ભાગ D:

આ વિભાગ ભરવાનો છે જ્યારે, ઘરેલું કાયદા અનુસાર, રેમિટન્સ કરવેરાને આધિન નથી.
 

ફોર્મ 15CA ઑનલાઇન ફાઇલ કરવાની પ્રક્રિયા

 • ઇફાઇલ' ટૅબ પર નેવિગેટ કરો અને 'આવકવેરા રિટર્ન' પસંદ કરો. ત્યારબાદ, 'આવકવેરા ફોર્મ ફાઇલ કરો' પર ક્લિક કરો.'
 • આ ક્રિયા તમને 'આવકવેરા ફોર્મ ફાઇલ' પેજ પર લઈ જશે. 'અન્ય (આવકનો સ્ત્રોત)' પસંદ કરો અને ફોર્મ નં. 15સીએ પસંદ કરો.
 • આગળ, 'સૂચનાઓ' પેજ પર, 'ચાલો શરૂ કરીએ' પર ક્લિક કરો.'
 • બિન-નિવાસીને ચુકવણી માટેની માહિતી' વિભાગમાં, 'ફાઇલિંગનો પ્રકાર' ('મૂળ' અથવા 'સુધારેલ') દાખલ કરો, યોગ્ય નાણાંકીય વર્ષ પસંદ કરો અને 'ચાલુ રાખો' પર ક્લિક કરીને આગળ વધો.'
 • ફોર્મ નં. 15CA માં, તમારે ભાગો A, B, અને C માંથી સંબંધિત ભાગ પસંદ કરવો આવશ્યક છે.

પાર્ટ-એ

 • તમારે પ્રાપ્તકર્તા (રેમિટી), મોકલનાર (રેમિટર) અને ફંડ ટ્રાન્સફર (રેમિટન્સ)ની વિશિષ્ટતાઓ વિશેની માહિતી પ્રદાન કરવી આવશ્યક છે. ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ તરફથી ફોર્મ નં. 15CB ની જરૂર નથી. છેલ્લે, તમારે વેરિફિકેશન પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવાની જરૂર પડશે.

ભાગ-B

 • તેવી જ રીતે, ભાગ B માં, તમારે મોકલનાર, પ્રાપ્તકર્તા અને ફંડ ટ્રાન્સફર સંબંધિત માહિતી ઇન્પુટ કરવી આવશ્યક છે. અહીં અંતર એ છે કે તમારે AO ઑર્ડરની વિગતો શામેલ કરવી આવશ્યક છે. નોંધપાત્ર રીતે, આ કિસ્સામાં ફોર્મ નંબર 15CB ની કોઈ જરૂર નથી.

પાર્ટ-સી

 • ભાગ C માં, તમારે ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ (CA) અને કોઈપણ સંબંધિત અટૅચમેન્ટ વિશેની માહિતી પ્રદાન કરવી આવશ્યક છે. આ પ્રાપ્તકર્તા અને ફંડ ટ્રાન્સફરની વિગતો ઉપરાંત છે.
 • તમામ સંબંધિત માહિતી પૂર્ણ કર્યા પછી, 'CA ને અસાઇન કરો' પર ક્લિક કરો.'
 • જ્યારે તમે પુષ્ટિ કરવા માટે 'હા' પર ક્લિક કરો છો, ત્યારે એક મેસેજ દેખાશે કે સીએ માટે સોંપણી સફળ થઈ છે.

ડેશબોર્ડ પર નેવિગેટ કરો અને 'બાકી ક્રિયાઓ' પસંદ કરો.'

 • આ સેક્શનમાં, તમને ફોર્મ નંબર 15CB મળશે કે જે તમારા ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટે અપલોડ કર્યું છે. તમારી પાસે ફોર્મ નં. 15CA ને મંજૂરી અથવા નકારવાનો વિકલ્પ છે.
 • જો તમે 'સ્વીકારો' પસંદ કરો છો, તો તમને 'ઇ-વેરિફાઇ પેજ' પર લઈ જવામાં આવશે. 'સફળતાપૂર્વક સબમિટ કરેલ' વાંચવાના કન્ફર્મેશન મેસેજ ડિજિટલ સિગ્નેચર સર્ટિફિકેટ (DSC) અથવા ઇલેક્ટ્રોનિક વેરિફિકેશન કોડ (EVC)નો ઉપયોગ કરીને સફળતાપૂર્વક ઇ-વેરિફાઇંગ ફોર્મ નંબર 15CA પછી દેખાશે.

પાર્ટ-D

 • ભાગ D માં, તમારે મોકલનાર વિશેની વિગતો દાખલ કરવાની જરૂર પડશે, જેમાં તેમનું નામ, PAN, મોકલનારની સ્થિતિ, રહેઠાણની સ્થિતિ, સંપર્કની માહિતી અને ઍડ્રેસનો સમાવેશ થાય છે. વધુમાં, ભાગ D ને ફોર્મ નં. 15CA સબમિટ કરનાર વ્યક્તિને વેરિફાઇ કરવાની જરૂર છે. ખાતરી કરો કે 'સેવ કરો' વિકલ્પ પર ક્લિક કરો.
 • પ્રાપ્તકર્તાની માહિતી પ્રદાન કરવા માટે આગળ વધો, ત્યારબાદ ભંડોળ ટ્રાન્સફરની વિગતો.
 • તમામ જરૂરી માહિતી ભર્યા પછી, વિગતોને 'વેરિફાઇ' કરવા માટે આગળ વધો અને 'પ્રિવ્યૂ' પર ક્લિક કરો.'
 • પ્રિવ્યૂ' સેક્શનમાં બધી માહિતીની સંપૂર્ણપણે સમીક્ષા કર્યા પછી, તમારે ડિજિટલ સિગ્નેચર સર્ટિફિકેટ (DSC) નો ઉપયોગ કરીને ઇલેક્ટ્રોનિક રીતે ચકાસણી કરવી આવશ્યક છે.

ઇ-વેરિફિકેશન સફળ થયા પછી, કન્ફર્મેશન મેસેજ અને ટ્રાન્ઝૅક્શન ID અને સ્વીકૃતિ નંબર પ્રદર્શિત થશે. 
 

15CA ની જરૂર ન હોય તેવી ચુકવણી/રેમિટન્સની સૂચિ

RBI ની મંજૂરીની જરૂર ન હોય તેવા ટ્રાન્ઝૅક્શન માટે ફોર્મ 15CA અને ફોર્મ 15CB અજરૂરી છે. નીચે સૂચિબદ્ધ કરેલ ચુકવણીઓ RBI દ્વારા નિર્ધારિત નિયમ 37BB મુજબ છે.

RBI અનુસાર પર્પઝ કોડ ચુકવણીનો પ્રકાર
S0001 વિદેશમાં ભારતીય રોકાણ - ઇન ઇક્વિટી કેપિટલ ( શેયર્સ )
S0002 વિદેશમાં ભારતીય રોકાણ - ડેબ્ટ સિક્યોરિટીઝ
S0003 વિદેશમાં ભારતીય રોકાણ - શાખાઓમાં અને સંપૂર્ણ માલિકીની પેટાકંપનીઓ
S0004 વિદેશમાં ભારતીય રોકાણ - પેટાકંપનીઓ અને સહયોગીઓમાં
S0005 વિદેશમાં ભારતીય રોકાણ - રિયલ એસ્ટેટમાં
S0011 અનિવાસીઓ માટે વિસ્તૃત લોન
S0202 ચુકવણી- વિદેશમાં કાર્યરત ભારતીય શિપિંગ કંપનીઓના સંચાલન ખર્ચ માટે.
S0208 વિદેશમાં કાર્યરત ઇન્ડિયન એરલાઇન્સ કંપનીઓના સંચાલન ખર્ચ
S0212 વિદેશમાં માર્ગદર્શન બુકિંગ - એરલાઇન કંપનીઓ
S0301 બિઝનેસ ટ્રાવેલ માટે રેમિટન્સ.
S0302 બેસિક ટ્રાવેલ કોટા (BTQ) હેઠળ ટ્રાવેલ
S0303 તીર્થયાત્રા માટે મુસાફરી
S0304 તબીબી સારવાર માટે મુસાફરી
S0305 શિક્ષણ માટે મુસાફરી (ફી, હોસ્ટલ ખર્ચ વગેરે સહિત)
S0401 પોસ્ટલ સેવાઓ
S0501 પ્રોજેક્ટ સાઇટ પર માલનું આયાત સહિત ભારતીય કંપનીઓ દ્વારા વિદેશમાં પ્રોજેક્ટ્સનું નિર્માણ
S0602 ફ્રેટ ઇન્શ્યોરન્સ - માલના આયાત અને નિકાસ સંબંધિત
S1011 વિદેશમાં ઓફિસોની જાળવણી માટે ચુકવણીઓ
S1201 વિદેશમાં ભારતીય દૂતાવાસની જાળવણી
S1202 ભારતમાં વિદેશી દૂતાવાસો દ્વારા પ્રેષણ
S1301 પરિવારની જાળવણી અને બચત માટે બિન-નિવાસીઓ દ્વારા રેમિટન્સ
S1302 વ્યક્તિગત ગિફ્ટ અને દાન માટે રેમિટન્સ
S1303 વિદેશમાં ધાર્મિક અને ચેરિટેબલ સંસ્થાઓને દાન પ્રદાન કરવા માટે રેમિટન્સ
S1304 સરકારો દ્વારા સ્થાપિત અન્ય સરકારો અને ધર્માર્થ સંસ્થાઓને અનુદાન અને દાન માટે પ્રેષણ.
S1305 સરકાર દ્વારા આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓને યોગદાન અથવા દાન
S1306 ચુકવણી અથવા કરના રિફંડ માટે રેમિટન્સ.
S1501 નિકાસના કારણે રિફંડ અથવા છૂટ અથવા બિલ મૂલ્યમાં ઘટાડો
S1503 આંતરરાષ્ટ્રીય બોલી માટે નિવાસીઓ દ્વારા ચુકવણીઓ".

 

ફોર્મ નં. 15CA ને ઇ-ફાઇલ કરવા માટે જરૂરી દસ્તાવેજો

રેમિટરની વિગતો

 • રેમિટરનું નામ
 • રેમિટરનું ઍડ્રેસ
 • રેમિટરનું PAN
 • રેમિટરનું પ્રાથમિક બિઝનેસ લોકેશન
 • રેમિટરનો સંપર્ક નંબર અને ઇમેઇલ ઍડ્રેસ
 • રેમિટરનું સ્ટેટસ

રેમિટીની વિગતો

 • રેમિટીની સ્થિતિ અને નામ
 • રેમિટીનું ઍડ્રેસ
 • રેમિટીનો દેશ
 • રેમિટીનું પ્રાથમિક બિઝનેસ લોકેશન

રેમિટન્સની વિગતો

 • જ્યાં રેમિટન્સ કરવામાં આવ્યું છે તે દેશ
 • કરન્સી કે જેમાં રેમિટન્સ કરવામાં આવ્યું છે
 • રેમિટન્સની રકમ ₹ માં 
 • રેમિટન્સની પ્રસ્તાવિત તારીખ
 • એગ્રીમેન્ટ મુજબ, રેમિટન્સની પ્રકૃતિ 

રેમિટરની બેંક વિગતો

 • રેમિટરના બેંકનું નામ
 • રેમિટરની બેંક શાખા
 • બેંકનો BSR કોડ

અન્ય

 • વ્યક્તિના પિતાનું નામ હસ્તાક્ષર કરી રહ્યા છીએ
 • હસ્તાક્ષર કરનાર વ્યક્તિનો હોદ્દો

રેમિટી તરફથી ડૉક્યૂમેન્ટ

 • રેમિટીના અધિકૃત વ્યક્તિ દ્વારા યોગ્ય રીતે ભરેલું ફોર્મ 10F.
 • રેમિટી તરફથી ટૅક્સ રેસિડેન્સી સર્ટિફિકેટ 
 • ભારતમાં રેમિટીની કોઈ કાયમી સંસ્થા નથી તેનું પ્રમાણપત્ર.
   

ફોર્મ 15CA વિશે યાદ રાખવાની બાબતો

 1. સ્રોત પર સાચી કર કપાત (TDS)ની ગેરંટી આપવા માટે, જો લાગુ પડે તો, ફોર્મ 15CA નો ઉપયોગ બિન-નિવાસીઓને કરેલી ચુકવણીઓ વિશેની માહિતી એકત્રિત કરવા માટે કરવામાં આવે છે.
 2. ફોર્મ 15 સીએને ઘણા ઘટકોમાં વિભાજિત કરવામાં આવે છે, જે દરેક ચોક્કસ ચુકવણી સાથે સંબંધિત છે. ચુકવણીનો પ્રકાર અને ઇન્ટેન્ટ પસંદ કરેલી કેટેગરીને નક્કી કરે છે. જો ફોર્મ 15CB (ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટનું સર્ટિફિકેટ) જરૂરી હોય તો આ કેટેગરી પણ સ્થાપિત કરે છે.
 3. બિન-નિવાસીને ચુકવણી કરતા પહેલાં, ચુકવણીકર્તાએ ફોર્મ 15 CA અને 15CB (જ્યાં લાગુ પડે છે) વિગતોના આધારે યોગ્ય દરે TDS કાપવું આવશ્યક છે. સરકારે લેવામાં આવેલ ટીડીએસની ડિપોઝિટ પ્રાપ્ત કરવી આવશ્યક છે.
 4. દંડ અને કાનૂની પ્રત્યાઘાતના પરિણામે ફોર્મ 15 સીએ ધોરણોનું પાલન કરવામાં નિષ્ફળતા થઈ શકે છે. ફોર્મને સંપૂર્ણપણે પૂર્ણ કરવું અને સૂચનાઓનું પાલન કરવું મહત્વપૂર્ણ છે.
   

તારણ

ફોર્મ 15CA નો અર્થ સમજવો મુશ્કેલ લાગી શકે છે, પરંતુ સરકાર સાથે અનુકૂળ સ્થિતિ જાળવવા અને સંભવિત દંડ અથવા શુલ્ક અટકાવવા માટે આ ડૉક્યૂમેન્ટ સાથે પોતાને જાણ કરવી મહત્વપૂર્ણ છે. આ ફોર્મ વિદેશી એકમોને ચૂકવવા અથવા વિદેશથી ભારતમાં ભંડોળને પ્રત્યાવર્તન કરવાની પૂર્વજરૂરિયાતોને વ્યાખ્યાયિત કરે છે. 

આ ફોર્મ ભરતી વખતે, બધા જરૂરી ડૉક્યૂમેન્ટ અને માહિતી સરળતાથી ઉપલબ્ધ હોવી જરૂરી છે. આ પ્રોઍક્ટિવ અભિગમ ભારતીય આવકવેરા વિભાગ સાથે સરળ અને કાર્યક્ષમ ફાઇલિંગ પ્રક્રિયાની સુવિધા આપશે.
 

ટૅક્સ વિશે વધુ

મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

ખરેખર, ફોર્મ નં. 15CA ના ભાગ-C માં વિગતોની વધુ લોકપ્રિયતા આપવા માટે, ઇ-વેરિફાઇડ ફોર્મ નં. 15CB ના સ્વીકૃતિ નંબરને માન્ય કરવું જરૂરી છે.

બિન-અનુપાલનના કિસ્સામાં, આકારણી અધિકારી (એઓ) પાસે ₹1 લાખનો દંડ વસૂલવાનો અધિકાર છે.

નીચેના ટ્રાન્ઝૅક્શન માટે ફોર્મ 15CA સબમિટ કરવાની જરૂર નથી:

 • કોઈ વ્યક્તિ પૈસા ટ્રાન્સફર કરે છે અને RBI તરફથી પૂર્વ મંજૂરીની જરૂર નથી.
 • ટ્રાન્સફર કરે છે જે RBI દ્વારા દર્શાવેલ વિશિષ્ટ હેતુ કોડ સાથે સંરેખિત કરે છે.
   

ના, ફોર્મ 15CB ફરજિયાત નથી. આ એક ઇવેન્ટ-સંચાલિત ફોર્મ છે જે માત્ર ત્યારે જ પૂર્ણ થવું જોઈએ જ્યારે રેમિટન્સ એક નાણાંકીય વર્ષની અંદર ₹5 લાખ પાર કરે છે, અને તમારે ઇન્કમ ટૅક્સ એક્ટ, 1961 ની કલમ 288 ની જોગવાઈઓ મુજબ એકાઉન્ટન્ટ સર્ટિફિકેટ પ્રદાન કરવું ફરજિયાત છે.

ફોર્મ 15CB નો ઉપયોગ ઇ-ફાઇલિંગ પોર્ટલ પર રજિસ્ટર્ડ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ (CA) દ્વારા કરવામાં આવે છે અને તેનું સંચાલન કરવામાં આવે છે. ફોર્મ 15CB માં માહિતી પ્રમાણિત કરવા માટે, કરદાતાએ CA ને ફોર્મ 15CA નક્કી કરવું આવશ્યક છે.

ખરેખર, ફોર્મ 15CA માં ભાગ C પૂર્ણ કરતા પહેલાં ફોર્મ 15CB અપલોડ કરવું ફરજિયાત છે. ઇ-વેરિફાઇડ ફોર્મ 15CB તરફથી સ્વીકૃતિ નંબરની માન્યતા ફોર્મ 15CA ના ભાગ C માં વિગતોને પ્રચલિત કરવા માટે કરવી આવશ્યક છે.